Ovladač AutoCAD® DWFx

Formát DWFx — budoucí formát formátu DWF — je založen na formátu XPS (XML Paper Specification) platformy Microsoft®. Soubory DWFx lze snadno distribuovat na platformě Windows® Vista, protože tento formát je podporovaný prohlížečem XPS Viewer. Soubory DWFx lze zobrazit také pomocí aplikace Autodesk Design Review 2008.

Poznámka: Prohlížeč XPS Viewer je dostupný ke stažení pro operační systém Microsoft Windows XP. V operačním systému Windows Vista je prohlížeč XPS Viewer součástí systému.

Pomocí ovladače DWFx můžete:

Poznámka: Prohlížeč XPS Viewer umožňuje zobrazit a tisknout pouze soubory 2D. Aplikace Autodesk Design Review 2008 umožňuje dodatečně zobrazovat metadata souboru DWFx, například vlastnosti bloku.

Informace o dalších aktualizacích technologie náhledu získáte na stránkách http://www.autodesk.com/.


ObsahPoužitelné produkty


Pokyny k instalaci

Chcete-li dokončit instalaci, musíte mít v operačním systému Microsoft Windows oprávnění správce. Před začátkem instalace doporučujeme ukončit všechny spuštěné programy systému Windows.

Instalace ovladače DWFx
 1. Do libovolného dočasného umístění stáhněte samorozbalovací spustitelný soubor AutoCADDWFxDriver32bit_cze.exe  (nebo AutoCADDWFxDriver64bit_cze.exe).

  Poznámka: V závislosti na operačním systému bude stáhnut 32bitový nebo 64bitový balíček.

 2. Poklepejte na spustitelný soubor a postupujte podle pokynů k instalaci ovladače.

Instalační program přidá požadované komponenty do všech podporovaných produktů instalovaných v systému.Seznam instalovaných souborů

Instalační program přidá do složky AutoCAD 2008 a podsložek následující soubory:

Složka Soubory

AutoCAD 2008

acEplotX2.arx

 

AcEplotXRes2.dll

AutoCAD 2008/Drv

dwfxfont9.hdi

 

dwfxplot9.drc

 

dwfxplot9.hdi

 

dwfxplot9Res.dll

AutoCAD 2008/Help

dwfx.readme.html

Umístění definovaná v: Dialog Možnosti > karta Soubory > karta Soubory podporované tiskárnou > cesta ke konfiguraci tiskárny

DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3

Poznámka: Pokud není soubor DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 po instalaci ve výše uvedeném umístění nalezen, vytvořte soubor konfigurace plotru (PC3) podle pokynů uvedených níže.


Vytváření souborů konfigurace plotru (PC3)

Aplikace AutoCAD umožňuje konfigurovat mnoho systémových zařízení (tiskáren) a nesystémových zařízení (plotrů). Kromě toho lze různé konfigurace každého zařízení uložit do různých souborů PC3.

Soubor PC3 obsahuje například informace o ovladači a modelu zařízení, výstupním portu, ke kterému je zařízení připojeno, a informace o různých nastaveních zařízení. Pro stejný plotr můžete vytvořit několik souborů PC3 s různými možnostmi výstupu. Po vytvoření souboru PC3 je tento soubor dostupný v seznamu názvů konfigurace plotru v dialogu Vykreslit.

Vytvoření souboru pc3 pomocí průvodce přidáním plotru
 1. Otevřete nástroj Správce plotrů Autodesk (nabídka Soubor > Správce plotrů).
 2. V nástroji Správce plotrů Autodesk poklepejte na ikonu zástupce Průvodce přidáním plotru.
 3. V Průvodci přidáním plotru klepněte na tlačítko Další.
 4. Na stránce Přidat plotr - Začátek klepněte na položku Můj počítač. Klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce Přidat plotr - Model plotru vyberte následující hodnoty a klepněte na tlačítko Další:

  V seznamu jsou uvedeny všechny instalované plotry.

 6. Na obrazovce Import PCP nebo PC2 klepněte na tlačítko Další.
 7. Na stránce Přidat plotr - Porty vyberte port, který se má použít při vykreslování. Klepněte na tlačítko Další.

  Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Vykreslovat do souboru.

 8. Na stránce Přidat plotr - Název plotru zadejte název, který identifikuje aktuálně konfigurovaný plotr. Klepněte na tlačítko Další.
 9. Na stránce Přidat plotr - Dokončit klepnutím na tlačítko Upravit konfiguraci plotru změňte výchozí nastavení plotru.

  Další informace o vlastnostech grafiky a uživatelských vlastnostech ovladače DWFx (karta Zařízení a nastavení dokumentu) naleznete v části Vlastnosti ovladače DWFx.

 10. Po dokončení konfigurace plotru klepněte na tlačítko Dokončit.

  Pro nově konfigurovaný plotr se vytvoří soubor PC3 a zobrazí se v okně Plotry. Plotr je nyní pro vykreslování dostupný v seznamu zařízení.


Vlastnosti ovladače DWFx

Tato část popisuje vlastnosti grafiky a uživatelské vlastnosti souboru DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3.

Vlastnosti grafiky ovladače DWFx

Určuje nastavení tisku vektorové grafiky a řízení slučování.

Vektorová grafika

Nabízí možnosti určení hloubky barvy vektorového výstupu.

Řízení slučování

Řídí vzhled čar, které se v souboru DWFx kříží.

Uživatelské vlastnosti ovladače DWFx

Určuje uživatelské vlastnosti vykreslovaných souborů DWFx.

Rozlišení vektoru a gradientu (v bodech na palec)

Určuje rozlišení (v bodech na palec) pro vektorovou grafiku a gradienty souborů DWFx. Pokud nastavíte vyšší rozlišení, soubor bude přesnější, ale jeho velikost se zvětší.

Pokud vytváříte soubory DWFx určené k vykreslování, vyberte rozlišení tak, aby odpovídalo výstupu plotru nebo tiskárny. Vysoká rozlišení (nad 2 400 dpi) jsou určena pro zobrazení. Pokud například vytváříte soubory DWFx z výkresů obsahujících velké množství detailů, jako například topografické mapy velkých oblastí, používají tyto soubory vyšší rozlišení k zobrazení většího množství detailů v souboru DWFx. Velmi vysoká rozlišení (nad 40 000 dpi) používejte pouze v případě nutnosti, s rostoucím rozlišením se zvyšuje velikost souboru. Pokud zvýšíte nastavení rozlišení, zvýší se kvalita rastrového obrázku, sníží se rychlost tisku a zvýší se požadavky na paměť.

Rozlišení vektoru

Nastaví rozlišení vektorové grafiky v souboru DWFx v bodech na palec. Výchozí nastavení je 1 200 dpi. Vybráním položky Uživatelské zadejte uživatelské rozlišení vektorové grafiky.

Uživatelské rozlišení vektoru

Nastaví uživatelské rozlišení vektorové grafiky v souboru DWFx v bodech na palec. Chcete-li určit uživatelské rozlišení vektorové grafiky, je třeba v části Rozlišení vektoru vybrat položku Uživatelské. Výchozí nastavení je 40 000 dpi.

Rozlišení gradientu

Nastaví rozlišení gradientů v souboru DWFx v bodech na palec. Výchozí nastavení je 200 dpi. Vybráním položky Uživatelské zadejte uživatelské rozlišení gradientu. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení rozlišení vektoru.

Uživatelské rozlišení gradientu

Nastaví uživatelské rozlišení gradientů v souboru DWFx v bodech na palec. Chcete-li určit uživatelské rozlišení gradientu, je třeba v části Rozlišení gradientu vybrat položku Uživatelské. Výchozí nastavení je 200 dpi. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení rozlišení vektoru.

Rozlišení rastrového obrázku (v bodech na palec)

Určuje rozlišení (v bodech na palec) pro rastrové obrázky souborů DWFx. Pokud nastavíte vyšší rozlišení, soubor bude přesnější, ale jeho velikost se zvětší.

Pokud vytváříte soubory DWFx určené k vykreslování, vyberte rozlišení tak, aby odpovídalo výstupu plotru nebo tiskárny. Vysoká rozlišení (nad 2 400 dpi) jsou určena pro zobrazení. Pokud například vytváříte soubory DWFx z výkresů obsahujících velké množství detailů, jako například topografické mapy velkých oblastí, používají tyto soubory vyšší rozlišení k zobrazení většího množství detailů v souboru DWFx. Velmi vysoká rozlišení (nad 40 000 dpi) používejte pouze v případě nutnosti, s rostoucím rozlišením se zvyšuje velikost souboru. Pokud zvýšíte nastavení rozlišení, zvýší se kvalita rastrového obrázku, sníží se rychlost tisku a zvýší se požadavky na paměť.

Barevné a černobílé rozlišení

Nastaví rozlišení barev a odstínů šedé rastrových obrázků v souboru DWFx v bodech na palec. Výchozí nastavení je 200 dpi. Vybráním položky Uživatelské zadejte uživatelské rozlišení barvy a odstínů šedé. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení rozlišení vektoru.

Uživatelské barevné rozlišení

Nastaví uživatelské rozlišení barevných rastrových obrázků v souboru DWFx v bodech na palec. Chcete-li určit uživatelské rozlišení barvy, je třeba vybrat položku Uživatelské v části Barevné a černobílé rozlišení. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení rozlišení vektoru.

Černobílé rozlišení

Nastaví rozlišení černobílých rastrových obrázků v souboru DWFx v bodech na palec. Výchozí nastavení je 400 dpi. Vyberte položku Uživatelské a zadejte uživatelské černobílé rozlišení. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení rozlišení vektoru.

Uživatelské černobílé rozlišení

Nastaví uživatelské rozlišení černobílých rastrových obrázků v souboru DWFx v bodech na palec. Chcete-li určit uživatelské černobílé rozlišení, je třeba v části Černobílé rozlišení vybrat položku Uživatelské. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení rozlišení vektoru.

Další nastavení výstupu

Určuje další nastavení výstupu pro soubory DWFx.

Barva pozadí zobrazená v prohlížeči

Řídí barvu pozadí použitou na soubory DWFx.

Soubory DWFx určené k vykreslování mají být konfigurovány s bílou barvou pozadí. Pokud je barva pozadí souboru DWFx nastavena na černou, objekty barvy 7 budou vykresleny jako bílé. U všech ostatních barev pozadí budou objekty barvy 7 vykresleny jako černé.

Vložení informací o hladinách

Určuje vložení informací o hladinách do vykreslovaných souborů DWFx. Je-li vybrána tato možnost, všechny hladiny zapnuté nebo rozmrazené při vytvoření výkresu jsou dostupné pro úpravy ve vykreslovaném souboru DWFx. Pokud tato možnost není vybrána, nejsou při zobrazení souboru DWFx v externím prohlížeči dostupné žádné informace o hladinách.

V některých případech, jako například ve výkresech obsahujících vnořené externí reference, může vypnutí této možnosti výrazně zlepšit výkon.


Vytváření souborů DWFx pomocí dialogu Vykreslit

Vytvoření souboru DWFx pomocí dialogu Vykreslit:

 1. Klepněte na nabídku Soubor > Vykreslování. Nebo do příkazového řádku zadejte příkaz KRESLI.
 2. V rozbalovacím seznamu Název tiskárny/plotru klepněte na plotr DWFx ePlot (XPS compatible).pc3.
 3. Nastavte použitelné možnosti plotru. Například Velikost papíru, Vykreslovaná oblast apod.
 4. Klepněte na tlačítko OK.
 5. V dialogu Procházet na tiskový soubor zadejte název souboru DWFx a klepněte na tlačítko Uložit.


Vytváření souborů DWFx pomocí dialogu Publikovat

Vytvoření souboru DWFx pomocí dialogu Publikovat:

 1. Klepněte na nabídku Soubor > Publikovat. Nebo do příkazového řádku zadejte příkaz PUBLIKUJ.
 2. Vložte listy, které obsahují nastavení stránky podle formátu DWFx. Nebo z rozbalovacího seznamu Nastavení stránky vyberte plotr DWFx.
 3. Vyberte možnost Plotr uvedený v nastavení stránky.
 4. Je-li třeba, klepněte na tlačítko Možnosti publikování a nastavte použitelné hodnoty v dialogu Možnosti publikování. Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte do dialogu Publikovat.

  Poznámka: Informace o možnostech publikování použitelných pro soubory DWFx naleznete v části Dialog Možnosti publikování.

 5. Klepněte na tlačítko Publikovat.


Vytváření souborů DWFx pomocí dialogu Správce sady listů

Vytvoření souboru DWFx pomocí nástroje Správce sady listů:

 1. V nástroji Správce sady listů vyberte všechny listy, které se mají publikovat.
 2. Na kartě Seznam listů klepněte na tlačítko Publikovat.

  Nebo klepněte pravým tlačítkem na vybrané listy. Klepněte na nabídku Publikovat.

 3. Pokud je vybraným listům přiřazeno nastavení stránky podle formátu DWFx, klepněte na možnost Publikovat na plotr.

  Nebo

  Pokud vybraným listům není přiřazeno nastavení stránky podle formátu DWFx, klepněte na položku Nastavení stránky DWFx (nabídka Publikovat > Publikovat s přenastavením stránky).

  Poznámka: Nastavení stránky podle formátu DWFx by mělo být v sadě listů již dostupné.


Dialog Možnosti publikování

Tato část nabízí přehled o možnostech publikování pro soubory DWFx.

Výchozí adresář pro výstup (DWF a vykreslování do souboru)

Určuje umístění složky výstupu, kam se uloží soubory DWFx a vykreslovací soubory při publikování výkresových listů.

Vlastnost Popis

Umístění

Určuje, kam se uloží soubory DWFx a vykreslovací soubory při publikování výkresů.

Možnosti dat souborů DWF / DWFx

Uvádí data a umožňuje určit data, které mohou být zahrnuta do souboru DWFx.

Poznámka: Pro publikování souborů DWFx jsou povoleny pouze ovládací prvky Informace bloku a Soubor šablony bloků.

Vlastnost Popis

Informace bloku

Určuje, zda jsou vlastnosti bloku a informace atributu zahrnuty v publikovaných souborech DWFx.

Poznámka: Informace bloku je třeba nastavit na Zahrnout, aby bylo možné zpřístupnit informace souboru šablony bloků.

Soubor šablony bloků

Umožňuje vytvářet nové soubory šablony bloků (DXE), upravovat existující soubory šablony bloků nebo využívat nastavení dříve vytvořeného souboru šablony bloků.

Příkaz Vytvořit otevře dialog Publikovat šablonu bloku, ve kterém můžete vytvořit novou šablonu bloku.

Příkaz Upravit otevře dialog Vybrat šablonu bloku (standardní dialog pro výběr souboru), ve kterém můžete vybrat existující šablonu bloku, kterou upravíte.


Publikování souborů DWFx s více listy

Chcete-li publikovat soubor DWFx s více listy, použijte dialog Publikovat nebo Správce sady listů. Systémovou proměnnou PUBLISHCOLLATE je třeba nastavit na hodnotu 1 (výchozí), aby bylo možné soubor DWFx s více listy publikovat.

Poznámka: : Aplikace AutoCAD LT a DWG TrueView nemají systémovou proměnnou PUBLISHCOLLATE. Proto nelze publikovat soubory DWFx s více listy do aplikací AutoCAD LT a DWG TrueView.

Vytvoření souboru s více listy v dialogu Publikovat

Je třeba splnit následující požadavky:

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, vytvoří se soubor DWFx s jedním listem.

Vytvoření souboru s více listy pomocí Správce sady listů

Je třeba splnit následující požadavek:

 1. Vyberte všechny listy, které se mají publikovat.
 2. V nástroji Správce sady listů klepněte na kartě Seznam listů na tlačítko Publikovat.
 3. Na dílčím panelu Publikovat s přenastavením stránky klepněte na nastavení stránky DWFx.

Publikování souborů DWFx s jedním listem

K publikování souboru DWFx s jedním listem můžete využít dialog Vykreslit. Dialog Publikovat nebo Správce sady listů lze také použít k publikování souborů DWFx s jedním listem, pokud nejsou splněny výše uvedené požadavky.


Známá omezení