Autodesk Factory Design Suite 2013

22. března 2012

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

 

Společnost Autodesk dlouhodobě usiluje o vysokou kvalitu svých produktů. To platí také pro novou aplikaci Factory Design Suite 2013. Tento soubor se zaměřuje především na známé a závažnější dosud nevyřešené problémy a poskytuje informace, které mohou být při používání aplikace Factory Design Suite užitečné. Jestliže narazíte na problémy, které v tomto souboru nejsou uvedeny, navštivte webovou stránku Podpora produktů společnosti Autodesk nebo zašlete e-mail na adresu ,fds.feedback@autodesk.com.

 

Obsah

Odkazy na soubory Readme jednotlivých produktů

Poznámky k instalaci

Známé problémy

Právní ustanovení

Zpět na začátek

Odkazy na soubory Readme jednotlivých produktů

·         AutoCAD

http://www.autodesk.com/autocad-win-readme-2013-csy

·         AutoCAD Mechanical

http://www.autodesk.com/autocad-mech-win-readme-2013-csy

·         AutoCAD Architecture

http://www.autodesk.com/autocad-arch-win-readme-2013-csy

·         Autodesk Showcase

http://www.autodesk.com/showcase-readme-2013-enu

·         Autodesk Vault a Vault Server

http://autodesk.com/wikihelp-vault-readme-2013-csy

·         Autodesk Inventor

http://autodesk.com/inventor-readme-2013-csy

·         Autodesk 3ds Max Design

http://autodesk.com/3dsmax-readme-2013-enu

·         Navisworks Manage

http://www.autodesk.com/navisworksmge-readme-2013-enu

·         Navisworks Simulate

http://www.autodesk.com/navisworkssmlate-readme-2013-enu

Zpět na začátek

Poznámky k instalaci

·         Aplikace Autodesk Factory Design Suite 2013 podporuje 32bitovou verzi systému Windows XP SP3, 64bitovou verzi systému Windows XP SP2 a 32bitovou i 64bitovou verzi systému Windows 7. Pokud váš operační systém tyto požadavky nesplňuje, před instalací ho aktualizujte.

·         Před instalací aplikace Autodesk Factory Design Suite 2013 zkontrolujte, zda jste odinstalovali všechny doposud nainstalované betaverze produktů Autodesk 2013.

·         Zkontrolujte, zda je na disku ve vašem počítači dostatek místa k instalaci aplikace Autodesk Factory Design Suite 2013. Požadavky na volné místo na disku u různých edic sady:

 

Edice sady

Operační systém

Skutečně požadované místo na disku

Factory Design Suite Ultimate 2013

Windows – 32bitová verze

Celkem – 22,9 GB

Systémová jednotka (povinné) – 10,9 GB

Factory Design Suite Ultimate 2013

Windows – 64bitová verze

Celkem – 26,5 GB

Systémová jednotka (povinné) – 12,5 GB

Factory Design Suite Premium 2013

Windows – 32bitová verze

Celkem – 20,7 GB

Systémová jednotka (povinné) – 9,5 GB

Factory Design Suite Premium 2013

Windows – 64bitová verze

Celkem – 26,1 GB

Systémová jednotka (povinné) – 12,8 GB

Factory Design Suite Standard 2013

Windows – 32bitová verze

Celkem – 9,1 GB

Systémová jednotka (povinné) – 4,5 GB

Factory Design Suite Standard 2013

Windows – 64bitová verze

Celkem – 13,1 GB

Systémová jednotka (povinné) – 7,9 GB

 

·         Při instalaci balíčku WSE 3.0 může dojít k chybě 1722. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, proveďte nejprve instalaci prostředí .NET Framework Runtime 2.0 pomocí souboru \3rdParty\x86\NET\2\NetFx20.exe nebo \3rdParty\x64\NET\2\NetFx20.exe na jednotce USB nebo v souboru EF.

·         Všechny produkty v sadě Factory Design Suite doporučujeme nainstalovat najednou. Pokud instalujete sadu nástrojů Factory Design Utilities poté, co byla nainstalována aplikace Inventor, zkontrolujte, zda je v části Dílčí komponenty zaškrtnuto políčko Factory Utilities.

·         Pokud v počítači, kde je již nainstalována aplikace AutoCAD Mechanical 2013 nebo AutoCAD Architecture 2013, spustíte instalaci aplikace Factory Design Suite, bude se instalační cesta zobrazovat šedě a nebude možné ji upravit.

·         Odinstalační program sady Factory Design Suite neodinstaluje aplikaci Autodesk Cloud Sync. Tu je třeba odinstalovat pomocí ovládacích panelů.

·         Pokud klienta a doplňky aplikace Vault 2013 instalujete jako součást sady, je možné, že se doplňky nenainstalují do aplikace AutoCAD Architecture. Chcete-li tento problém vyřešit, přejděte na položky Ovládací panely -> Programy a funkce a u klienta aplikace Vault vyberte možnost Odinstalovat nebo změnit. Potom v instalaci klienta Vault vyberte možnost Přidat nebo odebrat prvky a znovu vyberte doplňky, které je třeba nainstalovat.

·         Ve výchozím nastavení je na plochu během instalace přidán pouze zástupce programu LaunchPad sady Factory Design Suite. Pokud si přejet na plochu přidat také zástupce instalovaných produktů, je nutné zástupce u každého jednotlivého produktu v možnostech konfigurace ručně povolit. Případně lze zástupce po instalaci vytvořit ručně přetažením položky zástupce z nabídky Start.

·         Při instalaci sady Autodesk Factory Design Suite 2013 (během instalace aplikace Autodesk Design Review) může dojít k chybě 1935. Chcete-li se této chybě vyhnout, zkontrolujte, zda je váš systém aktuální. V systému Windows 7 nainstalujte aktualizaci SP1. V systému Windows XP nainstalujte všechny dostupné aktualizace.

·         Obraz rozmístění nelze vytvořit s jazykovými balíčky. Rozmístění můžete vytvořit pomocí sady Autodesk Factory Design Suite 2013, nainstalovat nejprve sadu Autodesk Factory Design Suite 2013 a potom použít jazykové balíčky jednotlivých produktů a nástrojů výrobní linky.

Zpět na začátek

Známé problémy

V edicích Standard, Premium a Ultimate

·         Pokud aplikace Inventor, AutoCAD Mechanical nebo AutoCAD Architecture po spuštění přestane reagovat, můžete ve Správci úloh ukončit procesy Adsync.exe, AdCloudMananger.exe a AcSettingSync.exe a spustit příslušnou aplikaci znovu.

·         V aplikaci AutoCAD Architecture se po otevření uloženého 2D rozvržení nezobrazí popisky stanice.

·         Jedním ze známých problémů s příkazy výrobní linky v aplikacích AutoCAD Architecture a AutoCAD Mechanical je nemožnost provedení příkazu Znovu po provedení příkazu Zpět.

·         Pokud stisknutím klávesy ESC zrušíte výběr stanice, která obsahuje více než jednu geometrii, může se stát, že poté nebude možné vybrat celou stanici.

·         Pokud spolu s aplikací AutoCAD Mechanical a AutoCAD Architecture používáte také aplikaci Vault a z této aplikace získáte předchozí verzi 2D rozvržení, které je již otevřeno v aplikaci AutoCAD, může dojít ke ztrátě obsahu prohlížečů výrobní linky. Chcete-li tento obsah obnovit, příslušné rozvržení zavřete a potom znovu otevřete.

·         Možnost instalace dalších jazykových balíčků a přepínání mezi nainstalovanými jazyky byla v sadě Factory Design Suite implementována pouze v omezeném rozsahu. Doporučujeme nainstalovat požadovaný jazyk při instalaci sady. Můžete narazit na následující omezení nebo problémy:

 

o Karta Factory v aplikaci AutoCAD Mechanical nebo pás karet aplikace AutoCAD Architecture se zcela nenačte, pokud jste nenainstalovali jazykový balíček sady Factory Design Suite, který odpovídá aktivnímu jazykovému balíčku aplikace AutoCAD.

 

o Nápověda sady Factory Suite a příručky Co je nového a Generátor komponent se zobrazí v jazyce, který byl v sadě Factory Design Suite naposledy nainstalován, bez ohledu na aktivní jazyk hostitelské aplikace.

 

o Pokud po první instalaci sady Factory Design Suite nainstalujete a aktivujete druhý jazyk, mohou při publikování komponent výrobní linky vzniknout problémy spojené s komponentami, které obsahují varianty.

 

o U některých jazyků, ve kterých nastavení národního prostředí využívá jako oddělovač desetinného místa čárku, může docházet k problémům při synchronizaci řetězců komponent do aplikace Inventor. K odstranění tohoto problému byla vytvořena oprava hotfix DL18815409, která je dostupná na stránkách podpory společnosti Autodesk.

·         Pokud používáte jazykový balíček aplikace AutoCAD Architecture 2013 se sadou Factory Design Suite 2013, nemusí se na pásu karet zobrazit položky funkcí aplikace AutoCAD Architecture.

Chcete-li položky zobrazit, otevřete dialog Možnosti a na kartě Profily nastavte aktuální profil na výchozí profil svého místního jazyka.

Při příštím spuštění aplikace AutoCAD Architecture 2013 z programu LaunchPad je nutné v dialogu Možnosti znovu nastavit aktuální profil na výchozí profil vašeho jazyka.

Pokud však spustíte aplikaci AutoCAD Architecture 2013 opět z nabídky Start, spustí se s nastaveným výchozím profilem.

 

V edicích Ultimate a Premium

·         Při synchronizaci aplikace Inventor se souborem DWG, který obsahuje řetězec komponent mračna, zkontrolujte, zda byl tento řetězec komponent mračna stažen.

·         Pokud je nainstalována základní verze aplikace AutoCAD a pokud byla spuštěna nebo zavřena jako poslední při synchronizaci aplikace AutoCAD z aplikace Inventor, v aplikaci AutoCAD se vytvoří odpovídající 2D rozvržení. Protože neexistuje sada nástrojů Factory Design Utilities pro aplikaci AutoCAD, zpracování pokročilejších funkcí výrobní linky není možné.

·         Při změně měrné jednotky nelze měnit měřítko 2D rozvržení vytvořeného v aplikaci AutoCAD Mechanical. Při synchronizaci s aplikací Inventor se proto zobrazí zaplněné 3D komponenty, které neodpovídají překrytí DWG.

·         Při spuštění aplikace Factory Design Suite v některých neanglických národních prostředích není čárka rozpoznávána jako desetinná tečka.

·         Pokud potřebujete do úložiště zařadit rozvržení obsahující jámy, nastavte v projektu aplikace Inventor knihovnu materiálů.

·         Při zařazení publikované komponenty s ní není automaticky zařazen odpovídající soubor DWG.

·         Pokud pracujete se souborem DWG vytvořeným v aplikaci Factory Design Suite 2012, nezapomeňte před synchronizací s aplikací Inventor nejprve nahradit zastaralé komponenty (například Ochranné zábradlí).

·         V případě souborů DWG obsahujících stanice je nutné po změně umístění komponent, které byly definovány jako stanice a následně synchronizovány do aplikace AutoCAD, posunout referenční bod na stanici ručně.

·         Jednotky použité v souborech DWG, které byly vytvořeny v aplikaci AutoCAD Architecture pomocí příkazu Synchronizovat s aplikací AutoCAD či Vytvořit nebo Aktualizovat soubor DWG, se mohou lišit od jednotek použitých v rozvržení aplikace Inventor. Tyto jednotky lze ručně upravit pomocí příkazu JEDNOTKY.

·         Při snížení úrovně rozvržení obsahujícího komponenty na podsestavu zkontrolujte, zda je vybrána šablona rozvržení výrobní linky.

·         Pokud znovu publikujete komponentu s variantami, která byla dříve umístěna ve 2D rozvržení, před jejím zařazením do tohoto rozvržení může být nutné ručně upravit název bloku dané varianty.

·         Při současném použití aplikace Autodesk 360 Optimization pro aplikaci Autodesk Inventor a síťových licencí se před přihlášením do služby odhlaste z aplikace Autodesk 360. Přihlaste se do aplikace Autodesk 360 znovu, jakmile budete vyzváni. Další informace naleznete v části TS18814536.

Zpět na začátek

Právní ustanovení

Notwithstanding the terms contained in the terms and conditions and the Autodesk Software License Agreement (EULA) accompanying this software, if you received this Software as a New Version or Cross grade (all as defined in the EULA), your license with respect to the previously licensed version of Autodesk Mechanical Desktop software ("Mechanical Desktop") shall not terminate, you shall have no obligation to uninstall such software and you may continue to use such Previous Version of Mechanical Desktop with your current version of Autodesk Inventor software.

 

Autodesk Inventor, Autodesk Vault, Autodesk Data Management Server, Autodesk Productstream, Autodesk Autoloader, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, AutoCAD Electrical, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Alias Design, Autodesk Mudbox, Autodesk Sketchbook Designer, Autodesk Inventor Fusion and Autodesk Showcase are trademarks or registered trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries.

 

Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows 2000 Server, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Excel are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

 

Portions of this software copyright 1996-2008 Acresso Corporation.

 

All other trademarks are the property of their respective owners.

Zpět na začátek

Poděkování

Děkujeme všem našim zákazníkům, kteří si všimnou chyb a nahlásí nám je. Tato hlášení nám umožňují vylepšovat produkt a poskytovat vám, našim zákazníkům, ta nejlepší řešení v oblasti návrhů výrobních linek. Děkujeme vám také, že s námi udržujete obchodní vztahy a že nám sdělíte své názory na obsah tohoto vydání.

 

S pozdravem

 

Produktový tým aplikace Autodesk Factory Design Suite

Zpět na začátek


Copyright © 2012 Autodesk, Inc.