Znajdź i zamień - poprawka hotfix

Ta aktualizacja eliminuje błąd występujący wskutek użycia funkcji Znajdź i zamień w polskich produktach opartych na programie AutoCAD® 2007.

Opis problemu

W aplikacji występuje błąd wskutek użycia funkcji Znajdź i zamień w polskich produktach opartych na programie AutoCAD® 2007.

Produkty, w których występuje błąd

·      AutoCAD® 2007

·      AutoCAD LT® 2007

·      AutoCAD Mechanical 2007

·      Autodesk® Architectural Desktop 2007

·      Autodesk Civil 3D® 2007

·      Autodesk Inventor® Professional 11(1)

·      Autodesk Inventor Series 11(1)

·      Autodesk Map® 3D 2007

·      Autodesk AutoCAD Revit® Series Building 9.x (2)


(1) Poprawkę należy stosować jedynie jeżeli instalacja obejmuje AutoCAD Mechanical 2007 lub Autodesk Mechanical Desktop 2007.
(2) Poprawkę należy stosować jedynie jeżeli instalacja obejmuje AutoCAD 2007.


Instrukcja instalacji

Aby zainstalować poprawkę hotfix dla funkcji Znajdź i zamień

Aby dokonać instalacji musisz posiadać uprawnienia administratora w systemie operacyjnym Microsoft® Windows®.

1.   Zamknij wszystkie aplikacje.

2.   Znajdź folder instalacyjny produktu; na przykład c:\Program Files\AutoCAD 2007.

3.   W tym folderze kliknij prawym przyciskiem myszki plik textfindres.dll i wybierz Właściwości.

4.   Kliknij kartę wersji i sprawdź wersję pliku.

o  Jeżeli jest to plik wersji 17.0.54.0, kontynuuj instalację.

o  Jeżeli jest to plik wersji 17.0.54.500 lub wyższej, oznacza to, że ta poprawka hotfix została już zastosowana i nie należy kontynuować instalacji.

5.   W folderze instalacyjnym produktu kliknij prawym klawiszem myszki plik textfindres.dll i zmień jego nazwę na textfindres.bak.

6.   Pobierz i skopiuj plik textfindres.dll do tego samego folderu instalacyjnego produktu.

7.   Kliknij prawym klawiszem myszki nowy plik textfindres.dll i wybierz Właściwości. Kliknij kartę wersji i sprawdź, czy jest to plik wersji 17.0.54.500.


Uwaga: Aby usunąć tą poprawkę hotfix, usuń nowy plik textfindres.dll, pobrany do produktu instalacyjnego folderu i przywróć pierwotną nazwę pliku, która została zmieniona w kroku 5.