Instalowanie pomocy lokalnej programu Autodesk Inventor 2013

Pobierz instalatora pomocy (exe) i uruchom plik Autodesk_Inventor_2013_Help.exe.

Pomoc lokalna programu Inventor jest domyślnie instalowana w następującej lokalizacji: C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Local Help.

Uwaga: pomoc lokalna będzie dostępna w programie Autodesk Inventor podczas pracy w trybie offline. Podczas pracy w trybie online będzie można uzyskać pomoc z witryny Wiki.

Dodatkowe informacje dotyczące instalacji autonomicznej

Po zmianie domyślnej lokalizacji instalacji (C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Local Help) należy utworzyć wpis rejestru z pełną ścieżką do miejsca, w którym znajdują się pliki pomocy lokalnej. Podane poniżej wpisy należy umieścić w rejestrze w określonych miejscach:

Ścieżka: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion17.0

Klucz: Local Help

Ciąg: [ścieżka do pomocy lokalnej]

Przykład: C:\MojaPomocLokalna\

Uwagi dla menedżerów CAD/IT: jak zainstalować pomoc lokalną programu Inventor 2013 jako część obrazu stanowiska

Aby w ramach obrazu stanowiska programu Inventor zainstalować pomoc lokalną programu Autodesk Inventor 2013:

  1. Pobierz plik instalatora pomocy lokalnej (exe) i zapisz go na dysk lokalny.
  2. Uruchom instalator programu Autodesk Inventor i kliknij opcję Utwórz obraz stanowiska.
  3. Przejdź do strony Konfiguracja kreatora obrazu stanowiska.
  4. Na stronie konfiguracji przewiń listę w dół do ustawienia Dokumentacja pomocy do użycia w trybie offline.
  5. Wybierz opcję Dołącz pliki pomocy w trybie offline.
  6. Przejdź do lokalizacji zapisanego pliku instalatora (exe) pomocy lokalnej, aby dodać go do obrazu stanowiska.

Podczas instalacji obrazu stanowiska Pomoc lokalna zostanie zainstalowana w położeniu, w którym ma być zainstalowany program. Przykładowo: Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Local Help.

Pomoc lokalna zostanie wyświetlona tylko wtedy, gdy użytkownik spróbuje uzyskać dostęp do pomocy w trybie OFFLINE. Jeśli użytkownik będzie znajdować się w trybie ONLINE, zostanie wyświetlone Wiki Autodesk.


Copyright © 2012 Autodesk, Inc.