Instalowanie Pełnej pomocy programu Autodesk Inventor 2012

Pobierz i uruchom plik inventor_full_help_2012.exe.
Pełna pomoc programu Inventor jest domyślnie instalowana w następującej lokalizacji: C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2012\Full_Help.

Uwaga: Pełna pomoc będzie dostępna w programie Autodesk Inventor podczas pracy w trybie offline. Podczas pracy w trybie online będzie można uzyskać pomoc z witryny Wiki.

 Ważne informacje

Instalacja jednostanowiskowa

Po zmianie domyślnej lokalizacji instalacji (C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2012\Help_Full), należy utworzyć wpis rejestru z pełną ścieżką do miejsca, w którym znajdują się pliki Pełnej pomocy. Podane poniżej wpisy należy umieścić w rejestrze w określonych miejscach:

Ścieżka:         HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion16.0

Klucz:          HELP_FULL

Ciąg:     [Ścieżka do Pełnej pomocy]

Przykład:    C:\PomocInventor\

Uwagi dla menedżerów CAD/IT: Jak zainstalować Pełną pomoc programu Inventor 2012 jako część obrazu stanowiska

Przygotowania:

Aby zainstalować Pełną pomoc programu Autodesk Inventor 2012 jako część tworzenia stanowiska programu Inventor:

1.      Po utworzeniu obrazu stanowiska utwórz nowy folder o nazwie FullHelp jako podkatalog folderu AdminImage:

\\lokalizacja_serwera\lokalizacja_udostępniona\nazwa_obrazu_stanowiska\AdminImage\FullHelp\

2.      Skopiuj plik inventor_full_help_2012.exe do folderu AdminImage\FullHelp

3.      Otwórz plik [Nazwa obrazu stanowiska].INI (który znajduje się w lokalizacji: \\lokalizacja_serwera\lokalizacja_udostępniona\nazwa_obrazu_stanowiska\AdminImage) i wykonaj następujące czynności:

1.      W sekcji [INVENTOR] dodaj wartość FULLHELP do pola POSTREQUISITE=GRANTA w następujący sposób:

POSTREQUISITE=GRANTA;FULLHELP

      1. Na końcu pliku [Nazwa obrazu stanowiska].INI dodaj następujące wiersze:

[FULLHELP]

PLATFORM=NATIVE

PRODUCT_NAME=Pełna pomoc programu Autodesk Inventor 2012

EXE_PATH=FullHelp\inventor_full_help_2012.exe

EXE_PARAM=-s -a -s

ACTION=INSTALL

 

Ważne: jeśli zmieniono domyślną lokalizację instalacji programu Inventor (C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2012) podczas tworzenia obrazu stanowiska, w rejestrze należy utworzyć następujące wpisy:

Ścieżka:         HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion16.0

Klucz:          HELP_FULL

Ciąg:     [Ścieżka do Pełnej pomocy]

Przykład:      D:\LokalizacjaPomocy

Przekaż wpis rejestru użytkownikom, którzy powinni mieć dostęp do Pełnej pomocy.