Aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci Autodesk Inventor 2009 (Sestavení 278)
6. srpna 2008

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

Společnost Autodesk neustále usiluje o poskytování vysoce kvalitních produktů. Proto byla vydána aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci Autodesk Inventor 2009, v níž jsou opraveny nebo vyřešeny potíže týkající se aplikace Autodesk Inventor 2009. V tomto souboru README je uveden postup instalace aktualizace Service Pack, seznam opravených chyb a pokyny pro její stažení.

POŽADAVKY NA INSTALACI

POKYNY K INSTALACI

UMÍSTĚNÍ AKTUALIZACE SERVICE PACK KE STAŽENÍ

SOUHRN PROBLÉMŮ, KTERÉ ŘEŠÍ TATO AKTUALIZACE SERVICE PACK