Aktualizace Service Pack 2010 – pro aplikaci Autodesk Inventor 2010 (Sestavení 260 a 544)

16. prosince 2009

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

Protože společnost Autodesk neustále usiluje o poskytování vysoce kvalitních produktů, opravuje nebo řeší tato aktualizace Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor 2010 řadu problémů. V tomto souboru je uveden postup instalace aktualizace Service Pack, seznam opravených chyb, známé problémy s odinstalací a pokyny ke stažení aktualizace.Zpět na začátek

Zpět na začátek

Známé problémy s odinstalací aktualizace Service Pack 2

   Po odinstalování aktualizace Service Pack 2 či Subscription Advantage Pack Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor 2010 budou ztracena veškerá přizpůsobení pásu karet uživatelského rozhraní nebo možností aplikace.


   Chcete-li svá individuální nastavení zachovat, proveďte před odinstalací aktualizace Service Pack 2 následující kroky. Do systému se přitom přihlaste účtem Administrator.


  1. Ručně vyhledejte soubory, ve kterých se udržují přizpůsobení pásu karet uživatelského rozhraní (jeden soubor RibbonUICustomization.xml na profil uživatele), a vytvořte oddělenou a nezávislou kopii tohoto souboru pro každý profil uživatele. Tento soubor je pro každého uživatele systému (podle definice jednotlivých uživatelských proměnných) uložen v umístění:
  2. V případě, že NEMÁTE nainstalován balíček Subscription Advantage Pack pro aplikaci Autodesk Inventor 2010, je třeba provést také následující operaci:
  3. Nyní můžete aktualizaci Service Pack 2 nebo Subscription Advantage Pack Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor 2010 bezpečně odinstalovat.
  4. Po dokončení odinstalace aktualizace Service Pack 2 lze individuální nastavení obnovit pomocí následujících kroků:

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Pokyny k rozmístění aktualizace Subscription Advantage Pack Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor 2010

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.