Dodatek Service Pack 2 – dla programu Autodesk Inventor 2010 (Kompilacja 260 i 544)

16 grudnia 2009 r.

Informacje o wydaniu - plik Readme
Autodesk, Inc.

Niniejszy dodatek Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2010 usuwa pewne błędy w tym programie i umożliwia rozwiązywanie problemów, jakie mogą w nim wystąpić. W tym pliku wyjaśniono, jak zainstalować dodatek Service Pack, co zostało zmienione oraz w jaki sposób pobrać aktualizację.Powrót do początku

Powrót do początku

Znany problem z dezinstalacją dodatku Service Pack 2

   Podczas dezinstalacji dodatku Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2010 lub dodatku Service Pack 2 dla pakietu Subscription Advantage Pack do programu Autodesk Inventor 2010 wszystkie dostosowane opcje wstążki interfejsu użytkownika i/lub aplikacji zostaną utracone.


   Aby zachować dostosowane i spersonalizowane opcje, przed rozpoczęciem dezinstalacji dodatku Service Pack 2, należy wykonać poniższe operacje z uprawnieniami administratora systemu.


  1. Odszukaj pliki, które zawierają dostosowane opcje wstążki interfejsu użytkownika (jeden plik RibbonUICustomization.xml na profil użytkownika) i zrób oddzielne, niezależne kopie plików zawierających profile użytkownika. Położenie takiego pliku dotyczącego każdego użytkownika w systemie, zdefiniowanego przez zmienną użytkownika, określa następująca ścieżka:
  2. Jeśli pakiet Subscription Advantage Pack do programu Autodesk Inventor 2010 nie został zainstalowany, wykonaj ponadto następujące operacje:
  3. Teraz można bezpiecznie zdezinstalować dodatek Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2010 lub Service Pack 2 dla pakietu Subscription Advantage Pack do programu Autodesk Inventor 2010.
  4. Po dezinstalacji dodatku Service Pack 2 można odzyskać dostosowane i spersonalizowane opcje, wykonując następujące operacje:

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Instrukcje tworzenia stanowiska dotyczące dodatku Service Pack 2 dla pakietu Subscription Advantage Pack do programu Autodesk Inventor

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.