Aktualizace klienta pro aplikaci Inventor 2010 SP4 přistupující k serverovým verzím aplikace Vault 2011 Update 2

8. července 2011

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

Společnost Autodesk neustále usiluje o vysokou kvalitu poskytovaných produktů. Nyní vydala aktualizaci klienta pro aplikaci Autodesk Inventor 2010 Service Pack 4 přistupující k serverovým verzím aplikace Autodesk Vault 2011 Update 2. Tato aktualizace klienta se nevztahuje na aplikaci Autodesk Inventor 2010 Subscription Advantage Pack Service Pack 4. Pro instalace aplikace Autodesk Inventor 2010 Subscription Advantage Pack Service Pack 4 je k dispozici samostatná aktualizace klienta.


Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek


Copyright © 2011 Autodesk, Inc.