Aktualizacja klienta oprogramowania Inventor 2010 SP4 z dostępem do wydań serwerowych programu Vault 2011 Update 2.

8 lipca 2011

Informacje o wydaniu – plik Readme
Autodesk, Inc.

Starając się dostarczać produkty wysokiej jakości, firma Autodesk wydała aktualizację klienta oprogramowania Autodesk Inventor 2010 Service Pack 4 dla wydań serwerowych programu Autodesk Vault 2011 Update 2. Ta aktualizacja klienta nie dotyczy oprogramowania Autodesk Inventor 2010 Subscription Advantage Pack Service Pack 4. Dla instalacji Autodesk Inventor 2010 Subscription Advantage Pack Service Pack 4 jest dostępna oddzielna aktualizacja klienta.


Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


Copyright © 2011 Autodesk, Inc.