Aktualizacja klienta oprogramowania Inventor 2010 Subscription Advantage Pack SP4 z dostępem do wydań serwerowych programu Vault 2011 Update 2

8 lipca 2011

Informacje o wydaniu – plik Readme
Autodesk, Inc.

Starając się dostarczać produkty wysokiej jakości, firma Autodesk wydała aktualizację klienta oprogramowania Autodesk Inventor 2010 Subscription Advantage Pack Service Pack 4 dla wydań serwerowych programu Autodesk Vault 2011 Update 2. Ta aktualizacja klienta nie dotyczy oprogramowania Autodesk Inventor 2010 Service Pack 4. Dla instalacji oprogramowania Autodesk Inventor 2010 Service Pack 4 jest dostępna oddzielna aktualizacja klienta.


Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


Copyright © 2011 Autodesk, Inc.