Aktualizace klienta pro aplikaci Inventor 2010 Subscription Advantage Pack SP4 přistupující k serverovým verzím aplikace Vault 2012

8. července 2011

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

Protože společnost Autodesk neustále usiluje o vysokou kvalitu svých produktů, vydala aktualizaci klienta pro aplikaci Autodesk Inventor 2010 Subscription Advantage Pack Service Pack 4 přistupující k serverovým verzím aplikace Autodesk Vault 2012. Tato aktualizace klienta není určena pro aplikaci Autodesk Inventor 2010 Service Pack 4. Pro aplikaci Autodesk Inventor 2010 Service Pack 4 je k dispozici samostatná aktualizace klienta.


Zpět na začátek

Zpět na začátek

  1. Před instalací této aktualizace klienta aktualizujte operační systém. Po instalaci aktualizací počítač restartujte.
  2. Stáhněte si verzi aktualizace klienta odpovídajícího bitového typu, 32bitovou nebo 64bitovou, v závislosti na bitovém typu vašeho operačního systému.
  3. Odinstalujte všechny dříve nainstalované aktualizace klienta pro aplikaci Autodesk Inventor 2010 Service Pack 3 přistupující k serverovým verzím aplikace Autodesk Vault 2011. Jakmile je odeberete, proveďte opravnou instalaci aplikace Inventor 2010 SP3.
  4. Nainstalujte aplikaci Autodesk Inventor 2010 Service Pack 4 podle pokynů v souboru Readme aktualizace Service Pack.
  5. Dvojitým kliknutím na soubor inventor2010_subadvpk_sp4_clientupdate_adms2012_x86/64.msp spusťte instalaci. Po skončení klepněte na tlačítko Dokončit.
  6. Je-li to nutné, po dokončení instalace restartujte počítač.

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek


Copyright © 2011 Autodesk, Inc.