Aktualizacja klienta oprogramowania Inventor 2010 Subscription Advantage Pack SP4 uzyskującego dostęp do wydań serwerowych programu Vault 2012

8 lipca 2011

Informacje o wydaniu – plik Readme
Autodesk, Inc.

Starając się dostarczać produkty wysokiej jakości, firma Autodesk wydała aktualizację klienta oprogramowania Autodesk Inventor 2010 Subscription Advantage Pack Service Pack 4 dla wydań serwerowych programu Autodesk Vault 2012. Ta aktualizacja klienta nie dotyczy oprogramowania Autodesk Inventor 2010 Service Pack 4. Dla instalacji oprogramowania Autodesk Inventor 2010 Service Pack 4 jest dostępna oddzielna aktualizacja klienta.


Powrót do początku

Powrót do początku

  1. Zaktualizuj system operacyjny przed rozpoczęciem instalacji aktualizacji klienta. Po zainstalowaniu wszystkich aktualizacji uruchom ponownie komputer.
  2. Pobierz odpowiednią wersję (32- lub 64-bitową) aktualizacji klienta w zależności od architektury systemu operacyjnego.
  3. Odinstaluj wszelkie uprzednio zainstalowane aktualizacje klienta oprogramowania Autodesk Inventor 2010 Service Pack 3 dla wydań serwerowych programu Autodesk Vault 2011. Po usunięciu, dokonaj naprawy instalacji oprogramowania Inventor 2010 SP3.
  4. Zainstaluj oprogramowanie Autodesk Inventor 2010 Service Pack 4, postępując zgodnie z instrukcjami w pliku Readme tego dodatku Service Pack.
  5. Aby rozpocząć instalację, kliknij dwukrotnie plik inventor2010_subadvpk_sp4_clientupdate_adms2012_x86/64.msp. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ.
  6. W razie potrzeby po zakończeniu instalacji uruchom komputer ponownie.

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


Copyright © 2011 Autodesk, Inc.