Knihovny obsahu návrhu formy pro aplikaci Autodesk Inventor Professional 2013

24. února 2012

Pokyny k instalaci – soubor Readme
Autodesk, Inc.

Ve vytrvalé snaze o urychlení instalace vydala společnost Autodesk pro své zákazníky aplikaci Autodesk Inventor Professional 2013 s podskupinou metrické knihovny místního obsahu návrhu formy. Tato podskupina metrické knihovny místního obsahu návrhu formy aplikace Inventor obsahuje všechny komponenty potřebné pro ukázky a výukové programy návrhu formy.

Kromě toho poskytují produkty Autodesk Vault 2013 také poskytují podmnožinu metrické knihovny vzdáleného obsahu návrhu formy, které obsahují stejné komponenty jako knihovna místního obsahu.

Ke stažení jsou k dispozici tři plné samostatné verze knihoven místního i vzdáleného obsahu návrhu formy. Stáhnout je lze pro návrh formy aplikace Autodesk Inventor Professional 2013. Tyto knihovny obsahu obsahují veškerý dostupný obsah návrhu formy.Obsah

Zpět na začátek

Zpět na začátek


  Místní obsah aplikace Inventor

  1. Stáhněte požadované knihovny místního obsahu návrhu formy:
  2. Zajistěte, aby v systému nebyl spuštěn žádný jiný produkt společnosti Autodesk.
  3. Získejte instalační adresář pro místní obsah aplikace Inventor:
  4. Pokud chcete, aby se nainstalovala plná verze knihovny místního obsahu, je třeba odebrat existující soubor .idcl.
  5. Pokud chcete nainstalovat každou kompletní knihovnu místního obsahu návrhu formy samostatně, dvakrát klikněte na stažený samorozbalovací spustitelný soubor:
  6. Při příštím spuštění aplikace Autodesk Inventor Professional 2013 vyberte požadovanou knihovnu zvolením položek Správa > Projekty > Konfigurace knihoven Obsahového centra.

  Zpět na začátek

  Vzdálený obsah aplikace Inventor – Autodesk Vault Server

  1. Stáhněte požadované knihovny vzdáleného obsahu návrhu formy:
  2. Pokud chcete, aby se nainstalovala plná verze knihovny vzdáleného obsahu, je třeba odebrat existující část metrické knihovny.
  3. Pokud chcete nainstalovat každou kompletní knihovnu místního obsahu návrhu formy samostatně, dvakrát klikněte na stažený samorozbalovací spustitelný soubor:
  4. Připojte nově rozbalené knihovny vzdáleného obsahu do aplikace Autodesk Data Management Server 2013.
  5. Při příštím spuštění aplikace Autodesk Inventor Professional 2013 vyberte požadovanou knihovnu zvolením položek Správa > Projekty > Konfigurace knihoven Obsahového centra
  6. .

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek


Copyright © 2012 Autodesk, Inc.