Biblioteki elementów projektów form (Mold Design) dla programu Autodesk Inventor Professional 2013

24 lutego 2012

Instrukcje instalacji – plik Readme
Autodesk, Inc.

Kontynuując starania mające na celu skrócenie czasu instalacji, firma Autodesk wydała aktualizację programu Autodesk Inventor Professional 2013 z podzbiorem biblioteki Desktop Content projektów form metrycznych. W tym podzestawie biblioteki Desktop Content projektów form metrycznych. programu Inventor uwzględniono wszystkie składniki niezbędne w przykładach i samouczkach związanych z projektami form.

Ponadto w produktach Autodesk Vault 2013 udostępniono podzbiór biblioteki Remote Content projektów form metrycznych, który zawiera te same komponenty, co będąca podzbiorem biblioteka Desktop Content.

Trzy pełne biblioteki Desktop & Remote Content projektów form są oferowane oddzielnie w postaci plików do pobrania dla programu Autodesk Inventor Professional 2013 Mold Design. Te biblioteki elementów zawierają wszystkie dostępne elementy związane z projektami form.Spis treści

Powrót do początku

Powrót do początku


  Inventor Desktop Content

  1. Pobierz wymagane biblioteki Desktop Content projektów form:
  2. Upewnij się, że w systemie nie są uruchomione żadne aplikacje firmy Autodesk.
  3. Uzyskaj katalog instalacyjny programu Inventor Desktop Content:
  4. Aby zapewnić, że zostaną zainstalowane pełne biblioteki Desktop Content, należy usunąć istniejący plik .idcl.
  5. Aby zainstalować każdą pełną bibliotekę Desktop Content projektów form oddzielnie, kliknij dwukrotnie pobrany samowyodrębniający się plik wykonywalny:
  6. Gdy program Autodesk Inventor Professional 2013 zostanie ponownie uruchomiony, wybierz żądaną bibliotekę, wybierając polecenia Zarządzaj > Projekty > Konfiguruj biblioteki Content Center.

  Powrót do początku

  Inventor Remote Content — serwer Autodesk Vault

  1. Pobierz wymagane biblioteki zdalnych elementów projektów form:
  2. Aby zapewnić, że zostaną zainstalowane pełne biblioteki elementów zdalnych, należy usunąć istniejącą bibliotekę metryczną będącą podzbiorem.
  3. Aby zainstalować każdą pełną bibliotekę Desktop Content projektów form oddzielnie, kliknij dwukrotnie pobrany samowyodrębniający się plik wykonywalny:
  4. Dołącz nowo rozpakowane biblioteki elementów zdalnych w programie Autodesk Data Management Server 2013.
  5. Gdy program Autodesk Inventor Professional 2013 zostanie ponownie uruchomiony, wybierz żądaną bibliotekę, wykonując polecenia Zarządzaj > Projekty > Konfiguruj biblioteki Content Center.

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


Copyright © 2012 Autodesk, Inc.