Autodesk Inventor 2012 (sestavení 160)

7. března 2011

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.Snahou společnosti Autodesk je trvale poskytovat vysoce kvalitní produkty. Proto vydala aplikaci Autodesk Inventor View 2012. Tento soubor se zaměřuje především na známé a závažnější dosud nevyřešené problémy a poskytuje informace, které mohou být užitečné při používání aplikace Inventor.Zpět na začátek

Zpět na začátek


Zpět na začátek

  Než začnete...

   Nainstalujte všechny aktualizace systému Windows, které do počítače zatím nebyly nainstalovány, a pak počítač restartujte:

   V systémech Windows Vista a Microsoft Vista SP2 je k instalaci aplikace Autodesk Inventor 2012 nutná oprava Hotfix KB971138. Další informace naleznete na stránce společnosti Autodesk Technical Solution 16323149, kde si také můžete stáhnout další materiály od společnosti Microsoft.


   Zkontrolujte, zda:

   Poznámka: Chcete-li s aplikací Autodesk Inventor 2012 nainstalovat také aplikaci Autodesk Fusion 2012, doporučujeme nainstalovat také aktualizaci Autodesk Fusion 2012 Service Pack 1. Na instalační stránce aplikace Autodesk Inventor Fusion 2012 otevřete kliknutím na malou šipku dolů část s konfigurací a potom vyberte aktualizaci Service Pack spolu s dalšími možnostmi konfigurace.  Instalace aplikace Autodesk Inventor 2012:


   1. Stáhněte všechny odpovídající instalační soubory aplikace Autodesk Inventor 2012 do dočasného umístění na pevném disku počítače.
   2. Poklepáním na samorozbalovací spustitelný soubor spusťte instalační program. Soubory se dočasně rozbalí do dočasné složky. Pokud je toto dočasné umístění uloženo ve struktuře souborů příliš hluboko, instalace se nezdaří. Doporučuje se, aby cesta k cílové složce s rozbalenými soubory měla nejvýše 84 znaků. Doporučujeme použít jako název cílové složky samorozbalovacího balíčku výchozí cílovou složku, tedy „C:\Autodesk\Inventor_2012\x86“ nebo „C:\Autodesk\Inventor_2012\x64“. Jakmile se soubor rozbalí, automaticky se spustí průvodce instalací aplikace Inventor. Pokud se průvodce nespustí, přejděte do složky, do které byly rozbaleny všechny soubory, a poklepejte na soubor setup.exe.
   3. Chcete-li nastavit předvolby instalace, klikněte v dialogu Instalace > Konfigurace instalace na rozevírací šipku.

    Důležité: Pokud přepínáte mezi jazyky nebo přidáváte jazykový balíček, přejděte na danou možnost a nastavte ji ještě před nastavením jakýchkoliv jiných předvoleb. Změna jazykového balíčku resetuje některé předvolby instalace na výchozí hodnoty.


   4. Po dokončení konfigurace zkontrolujte, zda jsou všechny předvolby nastaveny podle potřeby. Teprve poté spusťte instalaci.
   5. Po provedení instalace klepněte na tlačítko Dokončit.
   6. Je-li to nutné, po dokončení instalace restartujte počítač.

   1. Podle typu operačního systému (32 nebo 64bitový) vložte příslušný disk DVD.
   2. Automaticky se spustí průvodce instalací aplikace Inventor. Pokud se průvodce nespustí, přejděte na disk DVD a spusťte instalaci poklepáním na soubor setup.exe.
   3. Chcete-li nastavit předvolby instalace, klikněte v dialogu Instalace > Konfigurace instalace na rozevírací šipku.

    Důležité: Pokud přepínáte mezi jazyky nebo přidáváte jazykový balíček, přejděte na danou možnost a nastavte ji ještě před nastavením jakýchkoliv jiných předvoleb. Změna jazykového balíčku resetuje některé předvolby instalace na výchozí hodnoty.


   4. Po dokončení konfigurace zkontrolujte, zda jsou všechny předvolby nastaveny podle potřeby. Teprve poté spusťte instalaci.
   5. Po provedení instalace klepněte na tlačítko Dokončit.
   6. Je-li to nutné, po dokončení instalace restartujte počítač.

  K ověření úspěšnosti instalace spusťte aplikaci Autodesk Inventor. V nabídce Nápověda zvolte položku O aplikaci Inventor. Jestliže jsou v dialogu O aplikaci zobrazeny informace „Sestavení: 160, verze: 2012“, byla instalace úspěšná.


  Snažíme se podporovat migraci souborů vytvořených nebo uložených pomocí betaverze aplikace Autodesk Inventor 2012. Nezaručujeme však, že u těchto souborů skutečně dojde k migraci do této verze aplikace Autodesk Inventor 2012 nebo do libovolné z následujících, pokud nebyly vytvořeny pomocí poslední verze Autodesk Inventor 2012 Beta 3.

  Zpět na začátek


Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek


Copyright © 2011 Autodesk, Inc.