Autodesk Inventor 2012 (kompilacja 160)

7 marca 2011 r.

Informacje o wydaniu – plik Readme
Autodesk, Inc.Kontynuując starania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów, firma Autodesk opublikowała dodatek Autodesk Inventor 2012. W tym pliku omówiono znane istotne nierozwiązane problemy i zamieszczono informacje użyteczne podczas pracy z programem Inventor.Powrót do początku

Powrót do początku


Powrót do początku

  Przed rozpoczęciem pracy...

   Należy zainstalować wszystkie oczekujące aktualizacje systemu Windows i uruchomić ponownie komputer:

   W systemach Windows Vista i Microsoft Vista SP2 WYMAGANE jest zainstalowanie poprawki KB971138 przed instalacją programu Autodesk Inventor 2012. Aby uzyskać więcej informacji oraz dostęp do tego i innych plików do pobrania z firmy Microsoft, skorzystaj ze strony firmy Autodesk rozwiązanie techniczne 16323149.


   Należy upewnić się, że:

   Uwaga: jeżeli chcesz zainstalować program Autodesk Fusion 2012 z programem Autodesk Inventor 2012, zalecane jest również zainstalowanie dodatku Service Pack 1 dla programu Autodesk Inventor Fusion 2012. Na stronie instalacji programu Autodesk Inventor Fusion 2012 kliknij niewielką strzałkę skierowaną w dół, aby rozwinąć sekcję konfiguracji, a następnie wybierz dodatek Service Pack i opcje konfiguracji.  Aby zainstalować program Autodesk Inventor 2012:


   1. Pobierz odpowiednie pliki instalacyjne programu Autodesk Inventor 2012 do folderu tymczasowego na dysku twardym komputera.
   2. Kliknij dwukrotnie samorozpakowujący się plik, aby uzyskać dostęp do instalatora. Pliki są wyodrębniane tymczasowo w folderze tymczasowym. Jeżeli folder tymczasowy jest głęboko zagnieżdżony, instalacja się nie powiedzie. Zaleca się, aby docelowa ścieżka folderu do wyodrębnienia plików była krótsza niż 84 znaki. Do samowyodrębnienia plików zalecane jest używanie domyślnego folderu docelowego „C:\Autodesk\Inventor_2012\x86” lub „C:\Autodesk\Inventor_2012\x64”. Po wyodrębnieniu plików zostanie automatycznie uruchomiony kreator instalacji. Jeżeli to nie nastąpi, wyszukaj w folderze, w którym zostały wyodrębnione wszystkie pliki, program setup.exe i kliknij dwukrotnie.
   3. W oknie dialogowym Instaluj > Konfiguracja instalacji kliknij strzałkę rozwijaną, aby ustawić preferencje.

    Ważne: podczas przełączania języków lub dodawania pakietu językowego, należy przejść do niego i ustawić odpowiednią opcję przed ustawieniem innych preferencji. Zmiana pakietu językowego spowoduje zresetowanie niektórych preferencji dotyczących instalacji do wartości domyślnych.


   4. Po zakończeniu konfiguracji, a przed rozpoczęciem instalacji, należy sprawdzić ustawienia wszystkich preferencji.
   5. Po zakończeniu instalacji naciśnij przycisk Zakończ.
   6. W razie potrzeby po zakończeniu instalacji uruchom komputer ponownie.

   1. Zależnie od systemu operacyjnego (32-bitowy lub 64-bitowy) włóż odpowiedni dysk DVD.
   2. Zostanie automatycznie uruchomiony kreator instalacji programu Inventor. Jeżeli to nie nastąpi, otwórz napęd DVD i kliknij dwukrotnie program setup.exe, aby rozpocząć instalację.
   3. W oknie dialogowym Instaluj > Konfiguracja instalacji kliknij strzałkę rozwijaną, aby ustawić preferencje.

    Ważne: podczas przełączania języków lub dodawania pakietu językowego, należy przejść do niego i ustawić odpowiednią opcję przed ustawieniem innych preferencji. Zmiana pakietu językowego spowoduje zresetowanie niektórych preferencji dotyczących instalacji do wartości domyślnych.


   4. Po zakończeniu konfiguracji, a przed rozpoczęciem instalacji, należy sprawdzić ustawienia wszystkich preferencji.
   5. Po zakończeniu instalacji naciśnij przycisk Zakończ.
   6. W razie potrzeby po zakończeniu instalacji uruchom komputer ponownie.

  Aby się upewnić, że instalacja została przeprowadzona pomyślnie, uruchom program Autodesk Inventor. Z menu Pomoc wybierz polecenie Autodesk Inventor - informacje. Jeżeli w polu Informacje wyświetlany jest tekst „Kompilacja: 160, Wydanie: 2012”, oznacza to, że instalacja się powiodła.


  Podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić obsługę migracji plików utworzonych lub zapisanych przy użyciu wersji Beta programu Autodesk Inventor 2012. Nie można jednak gwarantować migracji tych plików do tej wersji programu Autodesk Inventor 2012 lub wszystkich kolejnych wersji, jeżeli nie zostały one utworzone przy użyciu ostatecznej wersji Beta 3 programu Autodesk Inventor 2012.

  Powrót do początku


Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


Copyright © 2011 Autodesk, Inc.