Aktualizace Service Pack 1 – pro aplikaci Autodesk Inventor 2012 (Sestavení 190)

12. srpna 2011

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

Protože společnost Autodesk neustále usiluje o poskytování vysoce kvalitních produktů, tato aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012 opravuje nebo řeší řadu problémů. Tento soubor obsahuje popis instalace aktualizace Service Pack a provedených oprav.Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Instalace

  1. Před instalací aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012 aktualizujte operační systém. Po instalaci aktualizací počítač restartujte.
  2. Odinstalujte všechny předchozí beta verze aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012 podle pokynů k odinstalaci, uvedených v dané beta verzi.
  3. Stáhněte odpovídající verzi aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012. V závislosti na bitovém typu vašeho operačního systému můžete zvolit 32bitovou nebo 64bitovou verzi.
  4. Dvojitým kliknutím na soubor .msp nainstalujte aktualizaci Service Pack 1 do aplikace Autodesk Inventor 2012. Indikátor průběhu zobrazuje, jak instalační program aktualizuje soubory v systému. Po skončení klepněte na tlačítko Dokončit.
  5. Je-li to nutné, po dokončení instalace aktualizace Service Pack 1 restartujte počítač.

Chcete-li ověřit, zda byla instalace úspěšná, spusťte aplikaci Autodesk Inventor. V rozevíracím seznamu Informační centrum nápovědy zvolte položku O aplikaci Autodesk Inventor. Jestliže jsou v dialogu O aplikaci uvedeny údaje „Sestavení: 190, Verze: 2012 SP 1“, byla instalace úspěšná.


Zpět na začátek


Odinstalace

K odinstalaci aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012 pomocí běžné funkce odinstalace v rámci operačního systému je za určitých situací potřeba původní instalační médium. Doporučujeme před zahájením odinstalace zkontrolovat, zda je původní instalační médium k dispozici a zda je připojené ke stejnému umístění, jaké bylo použito při instalaci aplikace Autodesk Inventor 2012.


Instalační proces se někdy zastaví, neboť čeká na vypršení časových limitů operačního systému pro aktualizaci souborů. Pokud pomocí následujících kroků nedojde k dokončení procesu, počkejte na dokončení aktualizací všech souborů. Tento proces trvá až 6 hodin. Chcete-li proces odinstalace výrazně urychlit, proveďte následující kroky:

  1. V Ovládacích panelech operačního systému přejděte do části Síťová připojení.
  2. Zakažte připojení k místní síti i všechny síťové adaptéry včetně virtuálních.
  3. Po úspěšném dokončení procesu odinstalace v Ovládacích panelech operačního systému znovu povolte připojení k místní síti a všechny síťové adaptéry včetně virtuálních.
  4. Je-li to nutné, po dokončení odinstalace aktualizace Service Pack 1 restartujte počítač.


POZNÁMKA: V počítačích s Instalační službou MSI verze 4.5 a starší se vyskytuje známý problém, kdy při odinstalaci u jednoho souboru aplikace Inventor dojde k obnovení na předchozí verzi pouze v jednom umístění, nikoli v obou. Soubor...\Autodesk\Inventor 2012\Bin\2dTranslater.dll zůstane ve verzi 16.1.19000.0 a nebude obnoven na verzi RTM 16.0.16000.0.

Chcete-li tento problém vyřešit, po dokončení odinstalace zkopírujte obnovenou verzi souboru, ...\Autodesk\Inventor 2012\Compatibility\Bin\2dTranslator.dll, do neobnoveného umístění, čímž v souboru ...\Autodesk\Inventor 2012\Bin\2dTranslator.dll nahradíte verzi 16.1.19000.0.

Zpět na začátek


   Aktualizaci Service Pack 1 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012 naleznete zde: Aktualizace aplikace Inventor

Zpět na začátek


Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek


Copyright © 2011 Autodesk, Inc.