Dodatek Service Pack 1 dla programu Autodesk Inventor 2012 (kompilacja 190)

12 sierpnia 2011

Informacje o wydaniu — plik Readme
Autodesk, Inc.

Niniejszy dodatek Service Pack 1 dla programu Autodesk Inventor 2012 usuwa pewne błędy w tym programie i umożliwia rozwiązywanie problemów, jakie mogą w nim wystąpić. W tym pliku wyjaśniono, jak zainstalować dodatek Service Pack, i przedstawiono problemy, które zostały naprawione.Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Instalacja

  1. Przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 1 dla programu Autodesk Inventor 2012 zaktualizuj system operacyjny. Po zainstalowaniu wszystkich aktualizacji uruchom ponownie komputer.
  2. Odinstaluj wszelkie poprzednie wersje Beta dodatku Service Pack 1 dla programu Autodesk Inventor 2012, postępując zgodnie z instrukcjami dezinstalacji dostarczonymi z wersją Beta.
  3. Pobierz odpowiednią wersję dodatku Service Pack 1 dla programu Autodesk Inventor 2012; 32- lub 64-bitową zależnie od typu architektury używanego systemu operacyjnego.
  4. Kliknij dwukrotnie plik .msp, aby zaktualizować program Autodesk Inventor 2012 o dodatek Service Pack 1. Podczas aktualizacji plików w systemie przez instalator na ekranie wyświetlany będzie pasek postępu. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Koniec.
  5. Jeśli to konieczne, po zakończeniu instalowania dodatku Service Pack 1 uruchom ponownie komputer.

Aby sprawdzić powodzenie instalacji, uruchom program Autodesk Inventor. Z menu rozwijanego Pomoc na panelu InfoCenter wybierz opcję Autodesk Inventor - informacje. Instalacja została przeprowadzona pomyślnie, jeśli w oknie dialogowym Informacje jest wyświetlany tekst „Kompilacja: 190, Wydanie: 2012 SP1”.


Powrót do początku


Dezinstalacja

W pewnych sytuacjach dezinstalacja dodatku Service Pack 1 dla programu Autodesk Inventor 2012 za pomocą funkcji dezinstalacji w systemie operacyjnym wymaga użycia oryginalnego nośnika instalacyjnego. Jest zalecane, aby przed rozpoczęciem dezinstalacji upewnić się, że oryginalny nośnik instalacyjny jest dostępny i podłączony w tym samym położeniu, co podczas instalacji programu Autodesk Inventor 2012.


Proces instalatora czasami zatrzymuje się. Jest to związane z oczekiwaniem na aktualizację plików przez system operacyjny. Jeśli poniższe czynności nie umożliwią zakończenia procedury, należy poczekać na dokończenie aktualizacji wszystkich plików. Ten proces może trwać nawet 6 godz. Aby znacznie przyspieszyć proces dezinstalacji, należy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz aplet Połączenia sieciowe w Panelu sterowania systemu.
  2. Wyłącz połączenie lokalne i wszystkie karty sieciowe włącznie z wirtualnymi.
  3. Po pomyślnym zakończeniu procesu dezinstalacji włącz ponownie połączenie lokalne i wszystkie karty sieciowe, włącznie z wirtualnymi, z poziomu Panelu sterowania systemu.
  4. Jeśli to konieczne, po zakończeniu dezinstalacji dodatku Service Pack 1 uruchom ponownie komputer.


UWAGA: W systemach z wersją programu Microsoft Installer (MSI) 4.5 lub starszą występuje znany problem polegający na tym, że jeden plik programu Inventor jest podczas dezinstalacji przywracany tylko w jednym miejscu, a nie w obu. Plik ...\Autodesk\Inventor 2012\Bin\2dTranslater.dll pozostaje w wersji 16.1.19000.0, zamiast zostać przywrócony do wersji RTM 16.0.16000.0.

Aby rozwiązać ten problem, po zakończeniu dezinstalacji należy skopiować przywróconą wersję pliku ...\Autodesk\Inventor 2012\Compatibility\Bin\2dTranslator.dll do położenia sprzed przywracania, zastępując plik w wersji 16.1.19000.0 w położeniu ...\Autodesk\Inventor 2012\Bin\2dTranslator.dll.

Powrót do początku


   Dodatki Service Pack 1 dla programu Autodesk Inventor 2012 można pobrać tutaj: Aktualizacje programu Inventor.

Powrót do początku


Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


Copyright © 2011 Autodesk, Inc.