Aktualizace Service Pack 2 – pro aplikaci Autodesk Inventor 2012 (sestavení 219)

11. května 2012

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

Protože společnost Autodesk neustále usiluje o poskytování vysoce kvalitních produktů, tato aktualizace Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012 opravuje nebo řeší řadu problémů. Tento soubor obsahuje popis instalace aktualizace Service Pack a provedených oprav.Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Instalace

  1. Před instalací aktualizace Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012 aktualizujte operační systém. Po instalaci aktualizací počítač restartujte.
  2. Pokud je nainstalována aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012, není nutné ji odstranit, protože ji aktualizace Service Pack 2 při instalaci přepíše. Odinstalujte všechny předchozí beta verze aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012, je-li nainstalovaná a stále v počítači, podle pokynů k odinstalaci uvedených v dané beta verzi.
  3. Stáhněte odpovídající verzi aktualizace Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012. V závislosti na bitovém typu operačního systému můžete zvolit 32bitovou, nebo 64bitovou verzi.
  4. Dvojitým kliknutím na soubor MSP nainstalujte aktualizaci Service Pack 2 do aplikace Autodesk Inventor 2012. Indikátor průběhu zobrazuje, jak instalační program aktualizuje soubory v systému. Po skončení klikněte na tlačítko Dokončit.
  5. Je-li to nutné, po dokončení instalace aktualizace Service Pack 2 restartujte počítač.

Chcete-li ověřit, zda byla instalace úspěšná, spusťte aplikaci Autodesk Inventor. V rozevíracím seznamu Informační centrum nápovědy zvolte položku O aplikaci Autodesk Inventor. Jestliže jsou v dialogu O aplikaci uvedeny údaje „Sestavení: 219, Verze: 2012 SP 2“, byla instalace úspěšná.

Zpět na začátek

Odinstalace

  Před odinstalací aktualizace Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012 zkontrolujte, zda máte nainstalovánu opravu společnosti Microsoft pro odstranění aktualizace KB2663352. Vyhnete se tak zbytečnému odinstalování v systémech Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Další informace a přístup k této opravě společnosti Microsoft naleznete v tomto článku blogu podpory společnosti Autodesk.

  V určitých situacích odinstalace aktualizace Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012 závisí na původním instalačním médiu. Doporučujeme, abyste před zahájením odinstalace zkontrolovali, zda je původní instalační médium k dispozici.

  Aktualizaci Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012 odstraníte pomocí běžné funkce odinstalace operačního systému.

  Odinstalace aktualizace Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012 vrátí instalace do stavu před instalací, včetně nainstalovaných oprav hotfix.

Zpět na začátek


   Aktualizaci Service Pack 2 pro aplikaci Autodesk Inventor 2012 naleznete zde: Aktualizace aplikace Inventor

Zpět na začátek


Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek


Copyright © 2012 Autodesk, Inc.