Dodatek Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2012 (kompilacja 219)

11 maja 2012

Informacje o wydaniu – plik Readme
Autodesk, Inc.

Niniejszy dodatek Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2012 usuwa pewne błędy w tym programie i umożliwia rozwiązywanie problemów, jakie mogą w nim wystąpić. W tym pliku wyjaśniono, jak zainstalować dodatek Service Pack, i przedstawiono problemy, które zostały naprawione.Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Instalacja

  1. Przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2012 zaktualizuj system operacyjny. Po zainstalowaniu wszystkich aktualizacji uruchom ponownie komputer.
  2. Jeśli program Autodesk Inventor 2012 z dodatkiem Service Pack 1 jest zainstalowany, można go pozostawić, gdyż dodatek Service Pack 2 jest instalowany na nim. Należy jednak odinstalować wszelkie poprzednie wersje Beta dodatku Service Pack 1 dla programu Autodesk Inventor 2012, jeśli nadal są zainstalowane, postępując zgodnie z instrukcjami dezinstalacji dostarczonymi z wersją Beta.
  3. Pobierz odpowiednią wersję dodatku Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2012: 32- lub 64-bitową zależnie od typu architektury używanego systemu operacyjnego.
  4. Kliknij dwukrotnie plik .msp, aby zaktualizować program Autodesk Inventor 2012 o dodatek Service Pack 2. Podczas aktualizacji plików w systemie przez instalator na ekranie wyświetlany będzie pasek postępu. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Koniec.
  5. Jeśli to konieczne, po zakończeniu instalowania dodatku Service Pack 2 uruchom ponownie komputer.

Aby sprawdzić powodzenie instalacji, uruchom program Autodesk Inventor. Z menu rozwijanego Pomoc na panelu InfoCenter wybierz opcję Autodesk Inventor - informacje. Instalacja została przeprowadzona pomyślnie, jeśli w oknie dialogowym Informacje jest wyświetlany tekst „Kompilacja: 219, Wydanie: 2012 SP2”.

Powrót do początku

Dezinstalacja

  Przed odinstalowaniem programu Autodesk Inventor 2012 z dodatkiem Service Pack 2 należy się upewnić, że zainstalowano poprawkę firmy Microsoft KB2663352, ponieważ skróci to czas dezinstalacji w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Aby uzyskać więcej informacji oraz dostęp do tego pliku do pobrania z witryny firmy Microsoft, zobacz ten artykuł na blogu pomocy technicznej firmy Autodesk.

  W pewnych sytuacjach dezinstalacja dodatku Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2012 uwzględnia zależności na oryginalnym nośniku instalacyjnym. Jest zalecane, aby przed rozpoczęciem dezinstalacji upewnić się, że oryginalny nośnik instalacyjny jest dostępny.

  Usuń dodatek Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2012 za pomocą funkcji dezinstalacji w systemie operacyjnym.

  Odinstalowanie dodatku Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2012 przywraca stan sprzed jego instalacji, w tym wszystkie zainstalowane poprawki hotfix.

Powrót do początku


   Dodatki Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2012 można pobrać tutaj: Aktualizacje programu Inventor.

Powrót do początku


Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


Copyright © 2012 Autodesk, Inc.