Dodatek Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2013 (200)

9 maja 2013

Uwagi dotyczące wydania — plik Readme do dodatku SP2 dla programu Autodesk Inventor 2013
Autodesk, Inc.

Niniejszy dodatek Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2013 usuwa pewne błędy w tym programie i zapewnia rozwiązania różnych problemów, jakie mogą w nim wystąpić. W tym pliku wyjaśniono, jak zainstalować dodatek Service Pack, i przedstawiono problemy, które zostały naprawione.Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Instalacja

  1. Przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2013 zaktualizuj system operacyjny. Po zainstalowaniu wszystkich aktualizacji uruchom ponownie komputer.
  2. Pobierz odpowiednią wersję dodatku Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2013: 32- lub 64-bitową, zależnie od typu architektury używanego systemu operacyjnego.
  3. Kliknij dwukrotnie plik .msp, aby zaktualizować program Autodesk Inventor 2013 o dodatek Service Pack 2. Podczas aktualizacji plików w systemie przez instalator na ekranie wyświetlany będzie pasek postępu. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Koniec.
  4. Jeśli to konieczne, po zakończeniu instalowania dodatku Service Pack 2 uruchom ponownie komputer.

  Aby sprawdzić powodzenie instalacji, uruchom program Autodesk Inventor. Z menu rozwijanego Pomoc na panelu InfoCenter wybierz opcję Autodesk Inventor — informacje. Instalacja została przeprowadzona pomyślnie, jeśli w oknie dialogowym Informacje wyświetlany jest tekst „Kompilacja: 200, wydanie: 2013 SP2”.


Powrót do początku


Dezinstalacja

  Proces instalatora niekiedy pozostaje w zawieszeniu, do momentu aż upłynie limit czasu aktualizacji plików w systemie operacyjnym. Jeśli poniższe czynności nie umożliwią zakończenia procedury, należy poczekać na dokończenie aktualizacji wszystkich plików. Proces ten może potrwać nawet 6 godzin. Aby znacznie przyspieszyć proces dezinstalacji, należy wykonać następujące czynności:

  1. W Panelu sterowania systemu operacyjnego przejdź do apletu Połączenia sieciowe.
  2. Wyłącz połączenie lokalne i wszystkie karty sieciowe, włącznie z wirtualnymi.
  3. Po pomyślnym ukończeniu procesu dezinstalacji, w Panelu sterowania systemu na powrót włącz połączenie lokalne i wszystkie karty sieciowe, włącznie z wirtualnymi.
  4. Jeśli jest to wymagane, po zakończeniu dezinstalacji dodatku Service Pack 2 uruchom ponownie komputer.

  Jeśli planowane jest uwzględnienie tego dodatku SP2 w obrazie stanowiska programu Autodesk Inventor 2013, należy zapoznać się z artykułem zamieszczonym w blogu pomocy technicznej Being Inventive. Firma Microsoft wydała poprawkę hotfix, która odnosi się do znanego problemu, z którym można się spotkać.


Powrót do początku


  Dodatek Service Pack 2 dla programu Autodesk Inventor 2013 można znaleźć tutaj: Aktualizacje programu Inventor

Powrót do początku


  Ten dodatek Service Pack 2 obejmuje także rozwiązania problemów usuwanych przez dodatek Service Pack 1.1.

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


Copyright © 2013 Autodesk, Inc.