Autodesk Inventor LT 2013 (sestavení 138)

24. února 2012

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

Společnost Autodesk vydala aplikaci Autodesk Inventor LT 2013. Tento soubor Readme obsahuje důležité známé problémy s touto verzí a poskytuje informace, které mohou být užitečné při instalaci a používání aplikace Inventor LT.Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek


  Než začnete...

   1. Pokud byla aplikace Autodesk Inventor 2013 nainstalována v betaverzi 1, 2 nebo 3, je třeba tuto verzi nejprve odinstalovat pomocí nástroje k rychlé odinstalaci pro aplikaci Autodesk Inventor 2013. Najdete ho v nabídce Start > Všechny programy > Autodesk > Autodesk Inventor 2013
   2. Nainstalujte rozhraní Microsoft .NET 4.0.
   3. Nainstalujte všechny aktualizace systému Windows, které do počítače zatím nebyly nainstalovány, a pak počítač restartujte:
     • V systému Windows XP použijte nástroj Windows Update umístěný v okně Ovládací panely.

      Windows 7: Služba Windows Update se nachází v okně Ovládací panely a na bočním panelu.

    Někdy je nutné aktualizovat systém pomocí služby Windows Update několikrát, aby se nainstalovaly všechny aktualizace.

   4. Přesvědčte se, zda je na disku v počítači k dispozici dostatek místa k instalaci aplikace Autodesk Inventor LT 2013.
   5. Ujistěte se, zda jste nainstalovali všechny produkty Autodesk 2012, které se chystáte používat spolu s aplikací Autodesk Inventor LT 2013.


  Instalace aplikace Autodesk Inventor LT 2013:


   1. V závislosti na typu operačního systému si stáhněte příslušné instalační soubory do dočasného umístění v systému nebo vyberte příslušný disk DVD.
   2. Spusťte instalační program dvojitým kliknutím na samorozbalovací spustitelný soubor nebo vložením instalačního disku DVD do systémové jednotky DVD-ROM.
     • Dočasná extrakce se provede do vaší dočasné složky. Pokud je dočasné umístění vnořeno v příliš mnoha úrovních, mohou nastat chyby operačního systému související s příliš dlouhými názvy cest. Doporučuje se, aby cesta k cílové složce pro extrakci byla kratší než 90 znaků a jako název cílové složky pro extrakci jste použili výchozí cílovou složku.

   3. Po extrakci souborů nebo vložení disku DVD se automaticky spustí instalační program aplikace Inventor LT. Pokud se nespustí, přejděte do dočasné složky nebo do složky s obsahem disku DVD a dvakrát klikněte na soubor setup.exe.
   4. Chcete-li nastavit předvolby instalace, klikněte v dialogu Instalace > Konfigurace instalace na rozevírací šipku.
     • Důležité: Pokud přepínáte mezi jazyky nebo přidáváte jazykový balíček, přejděte na danou možnost a nastavte ji ještě před nastavením jakýchkoliv jiných předvoleb, protože změna jazykového balíčku resetuje některé předvolby instalace na výchozí hodnoty.

   5. Po dokončení konfigurace zkontrolujte, zda jsou všechny předvolby nastaveny požadovaným způsobem. Poté spusťte instalaci.
   6. Po provedení instalace klikněte na tlačítko Dokončit.
   7. Je-li to nutné, po dokončení instalace restartujte počítač.


   Podrobnější informace naleznete v pokynech k instalaci dodaných spolu s médiem obsahujícím aplikaci Autodesk Inventor LT 2013.

   Pokud budete chtít po dokončení instalace zkontrolovat, zda proběhla úspěšně, zkuste spustit aplikaci Autodesk Inventor LT. V nabídce Nápověda zvolte položku O aplikaci Inventor LT. Jestliže jsou v dialogu O aplikaci zobrazeny informace „Sestavení: 138, verze: 2013“, byla instalace úspěšná.  Odinstalace aplikace Autodesk Inventor LT 2013:

  Zpět na začátek

Zpět na začátek


Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek


Copyright © 2012 Autodesk, Inc.