Autodesk Inventor LT 2013 (kompilacja 138)

24 lutego 2012

Informacje o wydaniu – plik Readme
Autodesk, Inc.

Firma Autodesk wydała program Autodesk Inventor LT 2013. W tym pliku omówiono znane istotne problemy z tą wersją oraz podano informacje przydatne podczas instalowania programu Inventor LT i korzystania z niego.Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


  Przed rozpoczęciem pracy...

   1. Jeśli zainstalowano program Autodesk Inventor 2013 w wersji Beta 1, Beta 2 lub Beta 3, należy upewnić się, że zostały one odinstalowane za pomocą narzędzia Quick Uninstall dla oprogramowania Autodesk Inventor 2013 dostępnego w menu Start > Wszystkie programy > Autodesk > Autodesk Inventor 2013.
   2. Instalacja środowiska Microsoft .NET 4.0.
   3. Należy zainstalować wszystkie oczekujące aktualizacje systemu Windows i uruchomić ponownie komputer:
     • System Windows XP: Użyj narzędzia Aktualizacje automatyczne w Panelu sterowania.

      Windows 7: opcja Windows Update znajduje się w panelu sterowania i na pasku bocznym.

    Czasami trzeba uruchomić opcję Windows Update wielokrotnie, aby w pełni zaktualizować system operacyjny.

   4. Należy upewnić się, że dostępna jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku, wymaganego do zainstalowania programu Autodesk Inventor LT 2013.
   5. Należy upewnić się, że zainstalowano wszystkie produkty Autodesk 2012 przeznaczone do użycia z programem Autodesk Inventor LT 2013.


  Instalacja programu Autodesk Inventor LT 2013:


   1. W zależności od architektury systemu operacyjnego pobierz odpowiednie pliki instalacyjne do folderu tymczasowego w systemie lub wybierz odpowiedni dysk DVD.
   2. Aby uzyskać dostęp do instalatora, kliknij dwukrotnie samorozpakowujący się plik wykonywalny instalacji lub włóż dysk DVD do napędu systemowego.
     • Pliki rozpakowywane są do folderu tymczasowego. Jeżeli folder tymczasowy jest głęboko zagnieżdżony, mogą pojawić się błędy systemu operacyjnego związane ze zbyt długą ścieżką. Zaleca się, aby ścieżka docelowego folderu wyodrębniania była krótsza niż 90 znaków i jako nazwy folderu dla plików z samorozpakowującego się pakietu używać domyślnego folderu docelowego.

   3. Po wyodrębnieniu plików lub umieszczeniu dysku DVD w napędzie instalator programu Inventor LT zostanie uruchomiony automatycznie. Jeśli to nie nastąpi, przejdź do folderu tymczasowego lub dysku DVD i kliknij dwukrotnie plik setup.exe.
   4. W oknie dialogowym Instaluj > Konfiguracja instalacji kliknij strzałkę rozwijaną, aby ustawić preferencje.
     • Ważne: podczas przełączania języków lub dodawania pakietu językowego należy przejść do niego i ustawić tę opcję przed ustawieniem innych preferencji, ponieważ zmiana pakietu językowego spowoduje przywrócenie wartości domyślnych niektórych preferencji dotyczących instalacji.

   5. Po zakończeniu konfigurowania, a przed rozpoczęciem instalacji, należy potwierdzić ustawienia wszystkich preferencji.
   6. Po zakończeniu instalacji naciśnij przycisk Zakończ.
   7. W razie potrzeby po zakończeniu instalacji uruchom komputer ponownie.


   Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z instrukcjami instalacji znajdującymi się na nośniku zawierającym program Autodesk Inventor LT 2013.

   Po zakończeniu operacji należy się upewnić, że instalacja przebiegła pomyślnie, uruchamiając program Autodesk Inventor LT. Z menu Pomoc wybierz polecenie Inventor LT – Informacje. Jeżeli w polu Informacje wyświetlany jest tekst „Kompilacja: 138, Wydanie: 2013”, oznacza to, że instalacja się powiodła.  Odinstalowywanie programu Autodesk Inventor LT 2013:

  Powrót do początku

Powrót do początku


Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


Copyright © 2012 Autodesk, Inc.