Aktualizace Service Pack 1.1 – pro samostatnou aplikaci Autodesk Inventor View 2013 (sestavení 176)

22. října 2012

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

Snahou společnosti Autodesk je trvale poskytovat vysoce kvalitní produkty. Proto společnost vydala tuto aktualizaci Service Pack 1.1 pro samostatnou verzi aplikace Autodesk Inventor View 2013. Tento soubor se věnuje zejména instalaci aktualizace Service Pack.


Zpět na začátek

Zpět na začátek

Instalace

  1. Před instalací aktualizace Service Pack 1.1 pro aplikaci Autodesk Inventor View 2013 aktualizujte operační systém a po nainstalování aktualizací systém restartujte.
  2. V závislosti na bitové verzi operačního systému stáhněte příslušnou verzi aktualizace Service Pack 1.1 pro aplikaci Autodesk Inventor View 2013 (32bitovou, nebo 64bitovou).
  3. Dvojitým kliknutím na soubor MSP aktualizujte samostatnou verzi aplikace Autodesk Inventor View 2013 aktualizací Service Pack 1.1. Při aktualizaci souborů v systému instalační program zobrazuje indikátor průběhu aktualizace. Po skončení klikněte na tlačítko Dokončit.
  4. Pokud je to nutné, po dokončení instalace aktualizace Service Pack restartujte počítač.

Chcete-li zkontrolovat, zda instalace proběhla úspěšně, spusťte aplikaci Autodesk Inventor View 2013 Service Pack 1.1 a v nabídce Nápověda zvolte položku O aplikaci Inventor View. Jestliže jsou v dialogu O aplikaci uvedeny údaje „Sestavení: 176, Verze: 2013 SP1.1“, byla instalace úspěšná.


Zpět na začátek

Odinstalace

K odinstalaci aktualizace Service Pack 1.1 pro aplikaci Autodesk Inventor View 2013 pomocí běžné funkcionality odinstalace, která je součástí operačního systému, je v určitých situacích potřeba původní instalační médium. Doporučujeme před zahájením odinstalace zkontrolovat, zda je původní instalační médium k dispozici a zda je připojené ke stejnému umístění, jaké bylo použito při instalaci aplikace Autodesk Inventor View 2013.


Proces odinstalace se někdy zdánlivě zastaví, neboť čeká na vypršení časových limitů aktualizace souborů operačního systému. Jestliže níže uvedené kroky neumožní dokončení procesu, počkejte na dokončení aktualizace všech těchto souborů. Tento proces může trvat až 6 hodin. Chcete-li proces odinstalace výrazně urychlit, proveďte následující kroky:

  1. V ovládacích panelech operačního systému otevřete síťová připojení.
  2. Zakažte připojení místní sítě a všechny síťové adaptéry včetně virtuálních.
  3. Po úspěšném dokončení procesu odinstalace v ovládacích panelech operačního systému opět povolte připojení k místní síti a všechny síťové adaptéry včetně virtuálních.
  4. Pokud je to nutné, restartujte po dokončení odinstalace aktualizace Service Pack 1.1 počítač.


Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek


Copyright © 2012 Autodesk, Inc.