Aktualizace Service Pack 2 aplikace Autodesk Inventor View 2013 (200)

9. května 2013

Poznámky k verzi – soubor Readme k aktualizaci SP2 aplikace Autodesk Inventor View 2013
Autodesk, Inc.

Společnost Autodesk neustále usiluje o poskytování vysoce kvalitních produktů. Aktualizace Service Pack 2 aplikace Autodesk Inventor View 2013 opravuje nebo řeší řadu problémů. Tento soubor obsahuje popis instalace aktualizace Service Pack a provedených oprav.Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Instalace

  1. Před instalací aktualizace Service Pack 2 aplikace Autodesk Inventor View 2013 aktualizujte operační systém. Po instalaci aktualizací počítač restartujte.
  2. Stáhněte odpovídající verzi aktualizace Service Pack 2 aplikace Autodesk Inventor View 2013. V závislosti na bitové verzi operačního systému zvolte 32bitovou nebo 64bitovou verzi.
  3. Dvojitým kliknutím na soubor MSP nainstalujte aktualizaci Service Pack 2 do aplikace Autodesk Inventor View 2013. Indikátor průběhu zobrazuje, jak instalační program aktualizuje soubory v systému. Po skončení klikněte na tlačítko Dokončit.
  4. Je-li to nutné, po dokončení instalace aktualizace Service Pack 2 restartujte počítač.

  Chcete-li ověřit, zda byla instalace úspěšná, spusťte aplikaci Autodesk Inventor View. V rozevíracím seznamu nápovědy centra informací vyberte položku O aplikaci Autodesk Inventor View. Pokud se v dialogu O aplikaci zobrazí následující informace: Sestavení: 200, verze: 2013 SP2, byla instalace úspěšná.


Zpět na začátek


Odinstalace

  Proces odinstalace se někdy zastaví, neboť čeká na vypršení časových limitů aktualizace souborů operačního systému. Jestliže níže uvedené kroky neumožní dokončení procesu, počkejte na dokončení aktualizace všech těchto souborů. Proces trvá až 6 hodin. Chcete-li proces odinstalace výrazně urychlit, proveďte následující kroky:

  1. V ovládacích panelech systému otevřete panel Síťová připojení.
  2. Zakažte připojení místní sítě a všechny síťové adaptéry včetně virtuálních.
  3. Po úspěšném dokončení procesu odinstalace připojení místní sítě a všechny síťové adaptéry včetně virtuálních opět v ovládacích panelech systému povolte.
  4. Pokud je to nutné, restartujte po dokončení odinstalace aktualizace Service Pack 2 počítač.

Zpět na začátek


  Aplikaci Autodesk Inventor View 2013 a tuto aktualizaci Service Pack 2 naleznete na webu na následující webové stránce: Aktualizace aplikace Inventor View.


Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek


Copyright © 2013 Autodesk, Inc.