Poprawka hotfix - rodzaj linii

Poprawka ta eliminuje problem polegający na nieoczekiwanej zmianie rodzaju linii na ciągły, występujący w produktach AutoCAD® po zainstalowaniu pakietu serwisowego.

Opis problemu

Zainstalowanie pakietu serwisowego powoduje zmianę rodzaju linii na ciągły.

Produkty, których dotyczy poprawka

(1) Poprawkę należy zastosować wyłącznie, jeśli instalacja obejmuje produkty AutoCAD Mechanical 2008 lub AutoCAD Mechanical Desktop 2008.

(2) Poprawkę należy zastosować wyłącznie, jeśli instalacja obejmuje produkt AutoCAD 2008.

(3) Poprawkę należy zastosować wyłącznie, jeśli instalacja obejmuje produkt AutoCAD MEP 2008.

Dostępne wersje

Poprawka Hotfix dostępna jest w następujących wersjach:

Zainstaluj wyłącznie wersję właściwą dla posiadanego systemu.

Instrukcja instalacji

Aby zainstalowac poprawkę Hotfix:

Aby możliwe było dokończenie procesu instalacji, należy posiadać uprawnienia administratora w systemie operacyjnym Microsoft® Windows®.

UWAGA: Poprawkę hotfix należy zastosować wyłącznie po zainstalowaniu pakietu serwisowego AutoCAD 2008 SP1 lub odpowiadających mu pakietów serwisowych dla pozostałych produktów.

  1. Zakończ pracę wszystkich aplikacji.
  2. Odszukaj folder instalacyjny produktu, np. c:\Program Files\AutoCAD 2008.
  3. W folderze tym kliknij prawym przyciskiem myszki plik acad.exe lub acadlt.exe i wybierz opcję Właściwości.
  4. Kliknij zakładkę Wersja i sprawdź wersję pliku.
  5. Zmień w następujący sposób nazwę pliku, którego dotyczy poprawka:
  6. Pobierz odpowiedni plik zip i wypakuj plik acad.exe lub acadlt.exe do wspomnianego powyżej folderu instalacyjnego.

UWAGA: Aby usunąć poprawkę Hotfix, usuń nowy plik acad.exe lub acadlt.exe , który został skopiowany do folderu instalacyjnego, a następnie przywróć pierwotną nazwę plikowi z punktu 5.