Informacje dla użytkowników programu Autodesk Mechanical Desktop

 

W ramach nieustannych starań o zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów firma Autodesk wydała dodatek Service Pack 1 dla programu Mechanical Desktop 2007, który rozwiązuje różne problemy pojawiające się w następujących produktach:

 

 

W tym pliku README zawarto informacje o problemach, które zostały rozwiązane, lokalizacji pobierania aktualizacji oraz sposobie jej zainstalowania.

 

Spis treści

 

Wymagania wstępne

Instrukcje instalacji

Problemy rozwiązane przez dodatek Service Pack 1 dla programu Autodesk Mechanical Desktop 2007

Uwagi

Lokalizacja pobierania dodatku Service Pack 1 dla programu Autodesk Mechanical Desktop 2007

 

Wymagania wstępne

 

Rozmiar dodatku Service Pack 1 dla programu Mechanical Desktop 2007 wynosi w przybliżeniu 14,5 MB.

 

Wymagane jest przynajmniej 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym do utworzenia plików tymczasowych.

 

Service Pack 1 jest starszą wersją dodatku i może być zastosowany do programu Mechanical Desktop 2007 niezależnie od tego, czy została zastosowana poprawka Hotfix1. Do zainstalowania dodatku Service Pack 1 dla programu Mechanical Desktop 2007 są wymagane uprawnienia administratora w systemie Windows 2000, Windows XP Professional lub Windows XP Home.

 

Instrukcje instalacji

 

  1. Pobierz Instalatora dodatku Service Pack 1 Mechanical Desktop 2007 dla odpowiedniego produktu i wersji:

 

Produkt

Plik do pobrania

Mechanical Desktop 2007 (AIS 11)

mdt2007_ais11_swl_SP1.exe

Mechanical Desktop 2007 (AIP 11)

mdt2007_aip11_swl_SP1.exe

Mechanical Desktop 2007 - AIP for Routed Systems 11

mdt2007_AIPR11_swl_SP1.exe

Mechanical Desktop 2007 - AIP for Simulation 11

mdt2007_AIPS11_swl_SP1.exe

 

Uwaga: Ten dodatek Service Pack 1 aktualizuje wszystkie wersje językowe. W poprzednich wydaniach dla poszczególnych wersji językowych przeznaczone były osobne dodatki Service Pack. W przypadku dodatku Service Pack 1 dla programu AutoCAD Mechanical 2007 jest inaczej.

 

  1. Kliknij dwukrotnie Instalatora, aby go uruchomić.
  1. Po ukończeniu instalacji dodatku Service Pack 1 dla programu Mechanical Desktop 2007 zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym zastosowaniu aktualizacji.

 

Aby sprawdzić, czy dodatek Service Pack został poprawnie zainstalowany, uruchom program Mechanical Desktop 2007 i w wierszu polecenia wpisz AMVER. Powinno się pojawić następujące okno tekstowe „Mechanical Desktop 2007 SP1”. Po zainstalowaniu dodatku Service Pack zaleca się ponowne uruchomienie systemu Microsoft Windows.

 

Uwaga: Zastosowanego dodatku Service Pack nie można usunąć przez uruchomienie automatycznego programu dezinstalacyjnego. Aby cofnąć zmiany wprowadzone przez dodatek Service Pack, trzeba odinstalować, a następnie zainstalować ponownie cały produkt.

 

Instalacja sieciowa

 

Nie jest możliwe utworzenie nowego drzewa instalacji bez zmiany istniejącego. Jeśli chcesz zachować kopię oryginalnego drzewa instalacji, ręcznie skopiuj je do innej lokalizacji przed wprowadzeniem zmian.

 

Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale 3 Podręcznika administratora sieci.

 

Kreator instalacji sieciowej wymaga poprawki w postaci pliku MSP. Aby wyodrębnić plik MSP z dodatku Service Pack:

 

  1. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom.
  2. W oknie Otwórz wpisz polecenie cmd i kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno polecenia.
  3. Przejdź do folderu zawierającego plik wykonywalny poprawki.
  4. Wpisz nazwę poprawki, a po niej przełącznik /e i ścieżkę docelową do pliku MSP (aby na przykład wyodrębnić poprawkę programu Mechanical Desktop 2007 (AIS 11), wpisz mdt2007_ais11_swl_SP1.exe /e c:\temp\SP1.MSP).
  5. Skopiuj plik MSP dodatku SP1 do lokalizacji instalacyjnej.

 

Pliku można następnie użyć jako poprawki za pośrednictwem Kreatora instalacji sieciowej.

 

Problemy rozwiązane przez dodatek Service Pack 1 dla programu Autodesk Mechanical Desktop 2007

 

Ten dodatek Service Pack obejmuje dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD 2007. Aby uzyskać informacje o problemach rozwiązanych przez dodatek Service Pack 1 dla programu AutoCAD 2007, zobacz plik Readme znajdujący się pod adresem http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7974178.

 

Ten dodatek Service Pack rozwiązuje następujące problemy z programem AutoCAD Mechanical:

 

Usunięte błędy krytyczne:

 

 

Zestawienie komponentów, lista części i numery pozycji:

 

 

Części i elementy znormalizowane:

 

 

Symbole i wymiary:

 

 

Struktura 2D:

 

 

Łącze Inventor:

 

 

Interfejsy API:

 

 

Inne rozwiązane problemy:

 

 

Ten dodatek Service Pack rozwiązuje następujące problemy z programem Mechanical Desktop:

 

 

Ważne informacje dla użytkowników programu Vault:

 

W przypadku korzystania z programu Autodesk Vault 5 z programem Autodesk Mechanical Desktop 2007 należy zainstalować dodatek Service Pack 1 dla programu Autodesk Vault 5.  Ten dodatek Service Pack można pobrać z witryny Pomocy technicznej firmy Autodesk w sieci Web.

 

Uwagi

 

W przypadku programów Mechanical Desktop 2007, Mechanical Desktop 2007 z poprawką Hotfix1 i Mechanical Desktop 2007 z dodatkiem Service Pack 1 jest używany ten sam format pliku. Pliki rysunków mogą być używane w każdej z tych wersji, niezależnie od tego, w której zostały utworzone.

 

Lokalizacja pobierania dodatku Service Pack 1 dla programu Autodesk Mechanical Desktop 2007

 

Instalatora dodatku Service Pack 1 dla programu Mechanical Desktop 2007 można pobrać za pomocą funkcji Live Update lub z następującej lokalizacji:

 

http://www.autodesk.com/mechdesktop-updates

 

Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zauważyli te problemy i zgłosili je nam. Ich raporty pozwoliły nam udoskonalić produkt i zapewnić Wam, naszym klientom, możliwie najlepsze rozwiązanie w dziedzinie projektowania mechanicznego. Firma Autodesk chciałaby również skorzystać z tej okazji, aby z góry podziękować za dalsze zainteresowanie naszymi produktami i opinie na temat zawartości niniejszej aktualizacji.

 

Jeszcze raz dziękujemy za uznanie dla produktów firmy Autodesk.

 

Z szacunkiem,

Zespół AutoCAD Mechanical