Oznámení pro zákazníky aplikace Mechanical Desktop

Jelikož se společnost Autodesk neustále snaží poskytovat produkty vysoké kvality, uvedla na trh aktualizaci Service Pack 2 aplikace Mechanical Desktop 2007, která opravuje různé problémy týkající se následujících produktů:

V tomto souboru README zjistíte, co bylo opraveno, kde stáhnout aktualizaci a jak ji nainstalovat.

Obsah

Předpoklady

Pokyny k instalaci

Potíže, jichž se aktualizace Service Pack 2 aplikace Mechanical Desktop 2007 týká

Poznámky k dvoubytovým znakům

Různé poznámky

Umístění aktualizace Service Pack 2 aplikace Mechanical Desktop 2007 ke stažení

Předpoklady

Přibližná velikost aktualizace Service Pack 2 aplikace Mechanical Desktop 2007 je 22,7 MB.

K vytvoření dočasných souborů budete na pevném disku potřebovat minimálně 100 MB volného místa.

Aktualizace Service Pack 2 obsahuje také historické aktualizace a lze ji použít pro aplikaci Mechanical Desktop 2007 bez ohledu na to, zda byly či nebyly použity opravné aktualizace Service Pack 1, Hotfix 1 nebo Hotfix 2. K nainstalování aktualizace Service Pack 2 aplikace Mechanical Desktop 2007 v systému Windows 2000, Windows XP Professional nebo Windows XP Home musíte mít oprávnění správce.

V počítačích, ve kterých není nainstalován systém Windows Vista, lze aktualizaci Service Pack 2 nainstalovat i tehdy, pokud již byla nainstalována aktualizace Service Pack 1. Uživatelé systému Microsoft Windows Vista by si měli přečíst níže uvedenou POZNÁMKU.

Informace pro uživatele systému Windows Vista

Uživatelé systému Windows Vista musí nainstalovat aktualizaci Service Pack 2 až po instalaci produktu, aby ji bylo možno spustit.

POZNÁMKA: Vzhledem k omezení v aktualizaci Service Pack 1 nelze při použití systému Windows Vista aktualizaci Service Pack 2 nainstalovat, pokud je již nainstalována aktualizace Service Pack 1. Aby bylo možno nainstalovat aktualizaci Service Pack 2, je nutno nejprve odinstalovat a opět nainstalovat aplikaci Mechanical Desktop 2007 a poté použít aktualizaci Service Pack 2 (bez instalace aktualizace Service Pack 1).

·        Při spouštění aplikace Mechanical Desktop 2007 se může zobrazit nástroj pro zjištění kompatibility programu Program Compatibility Assistant společnosti Microsoft s oznámením, že existuje známý problém s kompatibilitou se systémem Windows Vista. Produkt můžete bezpečně spustit klepnutím na možnost Spustit program. Nebo klepněte na možnost „Tuto zprávu znovu nezobrazovat“.

·        Pokud chcete tuto aktualizaci použít při spuštěné aplikaci Mechanical Desktop 2007, NEDOPORUČUJE se klepnout na možnost „Automaticky zavřít aplikace a pokusit se je znovu spustit po dokončení instalace“. Místo toho zavřete aplikaci Mechanical Desktop 2007 ručně.

·        Výchozí ovladač videa systému Windows Vista nebude u funkcí 3D vizualizace v aplikaci AutoCAD poskytovat přijatelný výkon a nebude fungovat správně. Aby 3D vizualizace fungovala správně, nainstalujte ovladač videa dodaný prodejcem grafické karty a v aplikaci AutoCAD povolte možnost hardwarové akcelerace. Pokud však žádný ovladač videa od prodejce nainstalován nebyl, nedoporučujeme hardwarovou akceleraci povolovat, protože dojde ke snížení výkonu. Chcete-li zjistit, zda je ovladač ovladačem od prodejce, postupujte takto:

POZNÁMKA: Výkon 3D vizualizace bude v systému Windows Vista pomalejší než v systému Windows XP.

·        Chcete-li při používání funkcí 3D vizualizace zajistit optimální výkon, použijte nejnovější databázi XML certifikovaného hardwaru z webových stránek http://www.autodesk.com/autocad-graphicscardupdate. Úplný seznam certifikovaného, podporovaného a nepodporovaného grafického hardwaru pro funkce 3D zobrazení najdete na adrese http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard.

·        Aby nástroj i-drop v systému Windows Vista pracoval správně, měl by být uživatel nastaven na možnost Spustit jako správce.

·        Vzhledem k omezením systému Windows Vista budou všechny vzorové soubory ve složce AutoCAD Sample a jejích podsložkách dostupné pouze ke čtení. Vzorové soubory nástroje Správce sady listů lze v nástroji Správce sady listů otevřít, ale nelze je změnit.

·        Aby nástroj Inventor Link pracoval v systému Windows Vista, je třeba alespoň jednou spustit aplikaci jako správce. Klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce na ploše a vyberte možnost Spustit jako správce.

POZNÁMKA: Doplněk Autodesk Vault 5 není operačním systémem Windows Vista podporován. Používáte-li s aplikací Mechanical Desktop 2007 doplněk Autodesk Vault, buď byste neměli přecházet na operační systém Windows Vista, nebo byste měli aktualizovat aplikaci Mechanical Desktop 2007 na verzi 2008. S doplňkem Autodesk Vault 2008, který je systémem Windows Vista podporován, se dodávají programy Autodesk Inventor Suite 2008 a Autodesk Inventor Professional 2008.

Pokyny k instalaci

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace nezapomínejte na tyto body:

·        Záloha uživatelských souborů – před použitím této aktualizace se ujistěte, že jste zazálohovali všechny uživatelské soubory CUI, MNR a MNL.

·        Oprávnění správce – během instalace budete požádáni o původní instalační disk CD nebo o síťový obraz. Abyste mohli aktualizaci použít, musíte mít oprávnění správce k nainstalování a odinstalování produktů.

·        Síťové rozmístění – správci mohou rozmístit aktualizaci po síti pomocí Průvodce rozmístěním.

·        Aktualizovaná databáze XML certifikovaného hardwaru chcete-li při používání funkcí 3D vizualizace dosáhnout optimálního výkonu, použijte nejnovější databázi XML certifikovaného hardwaru z webových stránek http://www.autodesk.com/autocad-graphicscardupdate. Úplný seznam certifikovaného, podporovaného a nepodporovaného grafického hardwaru pro funkce 3D zobrazení najdete na adrese http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard.

·        Odebrání aktualizace – aktualizaci po použití nelze odebrat spuštěním automatického odinstalačního programu. Chcete-li změny provedené v aktualizaci zrušit, musíte produkt odinstalovat a znovu nainstalovat.

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Do této aktualizace jsou zahrnuty dva přepínače příkazového řádku systému Microsoft® Windows®:

·        /e – extrahuje soubor MSP ze spustitelného souboru aktualizace. Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku /e jsou obsaženy v následujících postupech.

·        /q – potlačuje zprávu o dokončení po použití aktualizace. To je užitečné v případě, že k instalaci aktualizace do více počítačů používáte skript nebo dávkový soubor.

Samostatná instalace

Při instalaci aktualizace do jednoho počítače postupujte následujícím způsobem:

  1. Stáhněte instalační program aktualizace SP 2 aplikace Mechanical Desktop 2007 pro aplikovatelný produkt a verzi:

Pro…

Stáhněte

Mechanical Desktop 2007 – AIS 11

mdt2007_AIS11_swl_SP2.exe

Mechanical Desktop 2007 – AIP 11

mdt2007_AIP11_swl_SP2.exe

Mechanical Desktop 2007 – AIP for Routed Systems 11

mdt2007_AIPR11_swl_SP2.exe

Mechanical Desktop 2007 – AIP for Simulation 11

mdt2007_AIPS11_swl_SP2.exe

Poznámka: Tato aktualizace Service Pack 2 aktualizuje všechny jazykové verze. V předchozích verzích existovala pro každý jazyk samostatná aktualizace. U aktualizace Service Pack 2 aplikace Mechanical Desktop 2007 tomu tak již není.

  1. Poklepáním spusťte instalátor.
  1. Po dokončení instalace aktualizace Service Pack 2 aplikace Mechanical Desktop 2007 se zobrazí zpráva, že aktualizace byla úspěšně provedena.

Chcete-li ověřit, zda je aktualizace Service Pack správně nainstalována, spusťte aplikaci Mechanical Desktop 2007 a zadejte do příkazového řádku příkaz AMVER. Zobrazí se textové okno, ve kterém by mělo být uvedeno „Mechanical Desktop 2007 SP2“. Po nainstalování aktualizace Service Pack doporučujeme systém Microsoft Windows restartovat.

Síťové rozmístění

Následující metody distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto operací bude každé následující rozmístění produktu zahrnovat aktualizace Service Pack.

Soubor s aktualizací (Service Pack), který stahujete, obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který se extrahuje ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extrahování). Příklad syntaxe naleznete níže v kroku 2.

Přidání aktualizace Service Pack k novému administrativnímu obrazu

1.      Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.

2.      V nabídce Start systému Windows klepněte na položku Spustit. Zadejte informace pomocí následující syntaxe a klepněte na tlačítko OK.

<místní_jednotka:>\<název_aktualizace>exe /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

3.      Spusťte Průvodce rozmístěním pro programy Autodesk.

4.      Na úvodní stránce vyberte příkaz Vytvořit administrativní obraz a klepněte na tlačítko Další.

5.      Do textového pole Vybrat soubor instalačního programu Autodesk Installer (MSI) na stránce Vytvořit administrativní obraz zadejte cestu k souboru acad.msi, tj. k souboru MSI, který použijete jako základ pro administrativní obraz. Tento soubor najdete na disku CD-ROM produktu ve složce cdrom:\Bin\acadFeui.

6.      Do textového pole Umístění administrativního obrazu zadejte sdílenou síťovou složku, v níž chcete vytvořit administrativní obraz, nebo klepněte na položku Procházet a složku vyhledejte.

7.      Do textového pole Použít aktualizaci Service Pack zadejte cestu aktualizace (umístění, které jste zadali v kroku 2 včetně přípony souboru .msp). Soubor MSP můžete rovněž vyhledat.

8.      Klepněte na tlačítko Další.

9.      Pokud pro toto rozmístění používáte Group Policy (GPO), vyberte možnost „K distribuci rozmístění budou použity objekty Group Policy“. Klepněte na tlačítko Další.

10. Podle pokynů Průvodce rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace Service Pack.

Přidání aktualizace Service Pack 2 do existujícího rozmístění, které neobsahuje aktualizaci Service Pack 1

1.      Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.

2.      V nabídce Start systému Windows klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

<místní_jednotka:>\<název_aktualizace>exe /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

3.      Spusťte Průvodce rozmístěním pro programy Autodesk.

4.      Na úvodní stránce vyberte příkaz Vytvořit administrativní obraz a klepněte na tlačítko Další.

5.      V poli Vybrat seznam souborů MSI na stránce Upravit administrativní obraz vyberte soubor MSI instalačního programu Autodesk ve sdíleném síťovém umístění, které obsahuje administrativní obraz, jejž chcete upravit.

6.      Do textového pole Použít aktualizaci Service Pack zadejte cestu aktualizace (umístění, které jste zadali v kroku 2 včetně přípony souboru .msp). Soubor MSP můžete rovněž vyhledat. Klepněte na tlačítko Další.

7.      Pokud pro toto rozmístění používáte Group Policy (GPO), vyberte možnost „K distribuci rozmístění budou použity objekty Group Policy“.

8.      Klepněte na tlačítko Další.

9.      Podle pokynů Průvodce rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace Service Pack.

Přidání aktualizace Service Pack 2 do existujícího rozmístění, které obsahuje aktualizaci Service Pack 1

Pokud jste aktualizaci Service Pack 1 přidali do rozmístění pomocí objektů Group Policy, aktualizaci Service Pack 2 lze do tohoto rozmístění přidat BEZ pomoci objektů Group Policy následujícím postupem:

1.      Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.

2.      V nabídce Start systému Windows klepněte na položku Spustit. Zadejte informace pomocí následující syntaxe a klepněte na tlačítko OK.

<místní_jednotka:>\<název_aktualizace>exe /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

3.      Spusťte Průvodce rozmístěním pro programy Autodesk.

4.      Na úvodní stránce vyberte příkaz Vytvořit administrativní obraz a klepněte na tlačítko Další.

5.      Do textového pole Vybrat soubor instalačního programu Autodesk Installer (MSI) na stránce Vytvořit administrativní obraz zadejte cestu k souboru acad.msi, tj. k souboru MSI, který použijete jako základ pro administrativní obraz. Tento soubor najdete na disku CD-ROM produktu ve složce cdrom:\Bin\acadFeui .

6.      V okně Umístění administrativního obrazu vyberte soubor MSI ze sdíleného síťového umístění, které obsahuje administrativní obraz, který chcete upravit.

7.      Do textového pole Použít aktualizaci Service Pack zadejte cestu aktualizace (umístění, které jste zadali v kroku 2 včetně přípony souboru .msp). Soubor MSP můžete rovněž vyhledat. Klepněte na tlačítko Další.

8.      Zrušte výběr možnosti „K distribuci rozmístění budou použity objekty Group Policy“ a klepněte na tlačítko Další.

POZNÁMKA: Pokud se zobrazí zpráva „Zadaný administrativní obraz již existuje. Chcete jej přepsat?“, klepněte na tlačítko Ano.

9.      Vyberte možnost Upravit rozmístění a poté vyberte rozmístění z kroku 6.

10. Podle pokynů Průvodce rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace Service Pack.

Pokud jste aktualizaci Service Pack 1 do rozmístění přidali BEZ pomoci objektů Group Policy, nelze aktualizaci Service Pack 2 do tohoto rozmístění přidat. Namísto toho proveďte instalaci z existujícího rozmístění a poté přidejte aktualizaci SP 2 pomocí funkce Live Update, nebo vytvořte nové rozmístění pouze s aktualizací SP 2 (bez použití aktualizace SP 1).

Potíže, jichž se aktualizace Service Pack 2 aplikace Mechanical Desktop  2007 týká

Tato aktualizace obsahuje aktualizaci Service Pack 2 pro aplikaci AutoCAD 2007. Informace o problémech, kterých se aktualizace Service Pack 2 aplikace AutoCAD 2007 týká, naleznete v souboru Readme na adrese http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9444984&linkID=9240618.

V této aktualizaci Service Pack byly vyřešeny následující potíže u aplikace AutoCAD Mechanical:

Závažné chyby:

Rozpiska, kusovník a pozice:

Normalizované součásti a prvky:

Značky a kóty:

2D struktura:

Propojení s aplikací Inventor:

Úložiště Vault:

Rozhraní API:

Další opravené problémy:

V této aktualizaci Service Pack byly vyřešeny následující problémy aplikace Mechanical Desktop:

Důležité informace pro uživatele doplňku Vault:

Pokud používáte doplněk Autodesk Vault 5 s aplikací Mechanical Desktop 2007, měli byste si nainstalovat opravnou aktualizaci Service Pack 1 doplňku Autodesk Vault 5. Tuto aktualizaci lze stáhnout z webových stránek Autodesk Support.

Poznámky k dvoubytovým znakům

Pokud při zobrazování dvoubytových znaků z vlastních písem SHX zaznamenáte probémy, proveďte tyto kroky:

1.      Zkopírujte tato vlastní písma do podpůrné složky (C:\Documents and Settings\<uživatelský profil>\Application Data\Autodesk\Mechanical Desktop 2007\R17.0\enu\Support)

2.      Přidejte vlastní písma do souboru bigfont.ini, který se také nachází v podpůrné složce.

Například: SCBIG.SHX;5, kde 5 představuje index kódové stránky Zjednodušená čínština..

3.      V dialogovém okně Možnosti aplikace Mechanical Desktop 2007 odstraňte z cest pro hledání podpůrných souborů cestu “<instalační složka>\UserDataCache\Support”.

Různé poznámky

Mechanical Desktop 2007, Mechanical Desktop 2007 Hotfix 1, Mechanical Desktop 2007 Service Pack 1, Mechanical Desktop 2007 Hotfix 2 a Mechanical Desktop 2007 Service Pack 2 používají stejný souborový formát. Soubory výkresů vytvořené v libovolné verzi jsou zaměnitelné.

Umístění aktualizace Service Pack 2 aplikace AutoCAD Mechanical 2007 ke stažení

Instalační program aktualizace Service Pack 2 aplikace Mechanical Desktop 2007 můžete stáhnout pomocí funkce Live Update nebo z následujícího umístění:

http://www.autodesk.com/autocadmech-updates

Děkujeme všem zákazníkům, kteří tyto problémy identifikovali o oznámili nám je. Tato hlášení nám umožňují produkt vylepšovat a poskytovat našim zákazníkům nejlepší možná řešení v oblasti konstrukčních návrhů. Společnost Autodesk by vám tímto také ráda poděkovala za váš zájem o její produkty a za vaši zpětnou vazbu ohledně obsahu této aktualizace.

Ještě jednou vám děkujeme, že používáte produkty společnosti Autodesk.

S pozdravem

Tým AutoCAD Mechanical