Poprawka hotfix – aktualizacja pliku PDF

 Poprawka polega na dostarczeniu pliku PDF zmienionego w celu usunięcia pewnych problemów z niezlokalizowanym indeksem.

Produkty, których dotyczy poprawka

·      AutoCAD® Mechanical 2008

·      Autodesk® Vault 2008

·      Autodesk® Inventor™ Suite 2008

·      Autodesk® Inventor™ Professional 2008

·      Autodesk® Inventor™ Routed Systems Suite 2008

·      Autodesk® Inventor™ Simulation Suite 2008

 

·      Ważne: Aktualizacja dotyczy wyłącznie polskojęzycznych wersji produktów AutoCAD® Mechanical 2008, Autodesk® Vault 2008, Autodesk® Inventor™ Suite 2008, Autodesk® Inventor™ Professional 2008, Autodesk® Inventor™ Routed Systems Suite 2008 i Autodesk® Inventor™ Simulation Suite 2008.

 

·      Z powodu pojawienia się niezlokalizowanych wpisów indeksu w polskojęzycznym pliku pdf pt. Autodesk® Data Management Server – Podręcznik implementacji, zadecydowano o konieczności jego poprawienia i ponownego wydania, ponieważ stanowi on element produktów AutoCAD® Mechanical 2008, Autodesk® Vault 2008, Autodesk® Inventor™ Suite 2008, Autodesk® Inventor™ Professional 2008, Autodesk® Inventor™ Routed Systems Suite 2008 oraz Autodesk® Inventor™ Simulation Suite 2008. 

 

Poniższa lista zawiera składniki objęte zmianami:

Autodesk® Vault 2008:

 

Instrukcja instalacji

1.      Pobierz plik poprawki adms-ig-2008-plk.zip.

2.      Skopiuj wszystkie wspomniane powyżej zaktualizowane pliki pomocy do folderu instalacyjnego posiadanego produktu AutoCAD® Mechanical 2008, Autodesk® Vault 2008, Autodesk® Inventor™ Suite 2008, Autodesk® Inventor™ Professional 2008, Autodesk® Inventor™ Routed Systems Suite 2008 oraz Autodesk® Inventor™ Simulation Suite 2008, zastępując istniejący polskojęzyczny plik pomocy. Typowa ścieżka dostępu do folderu pomocy jest następująca, o ile nie została zmodyfikowana:

o        C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 2008\Help

o        C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 2008\Setup\Docs

o        C:\Program Files\Autodesk\Vault 2008\Help

o        C:\Program Files\Autodesk\Vault 2008\Setup\Docs

o        C:\Program Files\Autodesk\ACADM 2008\Help

o        C:\Program Files\Autodesk\MDT 2008\Help

o        C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2008\Bin\PSS

3.     Z chwilą przeprowadzenia powyższych czynności możliwe będzie korzystanie ze zaktualizowanego składnika pomocy z poziomu aplikacji AutoCAD® Mechanical 2008, Autodesk® Vault 2008, Autodesk® Inventor™ Suite 2008, Autodesk® Inventor™ Professional 2008, Autodesk® Inventor™ Routed Systems Suite 2008 oraz Autodesk® Inventor™ Simulation Suite 2008.