Plik Readme do aktualizacji 1 programu AutoCAD Architecture 2010

Dziękujemy za pobranie aktualizacji 1 programu AutoCAD® Architecture 2010.

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem produktu zdecydowanie zalecane jest przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Spis treści

Niniejszą aktualizację można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować aktualizację odpowiednią dla posiadanego programu.

Produkt w wersji 32-bitowej
Aktualizuj
AutoCAD Architecture 2010 AutoCAD_Architecture_2010_Update1.exe

Produkt 64-bitowy
Aktualizuj
AutoCAD Architecture 2010 AutoCAD_Architecture_2010_Update1x64.exe

Powrót do początku

Niniejszej aktualizacji można użyć w następujących systemach operacyjnych.

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3):

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack (SP1):

Powrót do początku

W przypadku instalowania tej aktualizacji, w czasie gdy jest uruchomiony program AutoCAD Architecture, nie zaleca się klikania opcji „Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji”. W takiej sytuacji przed zainstalowaniem niniejszej aktualizacji należy zamknąć program AutoCAD Architecture.

Powrót do początku

Ogólne zmiany wprowadzone w programie AutoCAD Architecture

Aktualizacja 1 programu AutoCAD Architecture 2010 powoduje naprawienie następujących błędów:

Wymiary AEC

Interfejs API

IFC

Warstwy

Wydajność

Paleta właściwości

Zestawienia

Przekroje

Elementy konstrukcyjne

Obiekty ścian

Odnośniki zewnętrzne

Korzyści wynikające z subskrypcji

Jeśli ta aktualizacja zostanie zainstalowana przez subskrybenta, wyświetlane będzie okresowo powiadomienie w dymku informujące o czasie pozostałym do wygaśnięcia subskrypcji. To powiadomienie zostanie wyświetlone tylko trzy razy. Ponadto można szybko i łatwo uzyskiwać dostęp do wybranych korzyści wynikających z subskrypcji, bez konieczności logowania się do Centrum subskrypcji.

Odnawianie w trybie online

W przypadku spełniania warunków określonych w zasadach programu odnawiania subskrypcji w trybie online można odnowić subskrypcję programu AutoCAD Architecture przez Internet. Jeśli użytkownik już odnowił subskrypcję lub nie jest subskrybentem, te opcje nie są dostępne.

e-Learning

W panelu InfoCenter kliknij przycisk Centrum subskrypcji. W obszarze Centrum korzyści kliknij opcję Wyświetl katalog e-Learning. Zostanie wyświetlony monit o zarejestrowanie się w Centrum subskrypcji.

Wyszukaj

Do niektórych zasobów szkoleniowych i pomocy technicznej udostępnianych wyłącznie w ramach subskrypcji można uzyskać dostęp bez logowania do Centrum subskrypcji. Dotyczy to niektórych lekcji e-Learning.

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Powrót do początku

Aktualizacje ogólne

Naprawione zostały następujące usterki:

Rysunek 2D

Modelowanie 3D

Narzędzia nawigacji 3D

Rejestrator operacji

Skalowanie opisów

Bloki

Sprawdź pisownię

CUI

Wyodrębnianie danych

Obsługa plików DGN

Podpis cyfrowy

Wymiary

DWF

Wymiary dynamiczne

Eksportowanie arkusza

Odnośniki zewnętrzne

Otwarcie pliku

Znajdź i zamień

Interfejs użytkownika (ogólnie)

System graficzny

Kreskowanie

Obrazy

Narzędzia zapytań

Modyfikatory klawiszy

Warstwy

Licencjonowanie

Usługa LiveUpdate

Narzędzia pomiarowe

Migracja

Wielolinia odniesienia

PDF

Publikowanie

Usuwanie

KALKULATOR

Naprawianie

Edycja odnośników

Wstążka

Przekrój i zrównywanie

Seek

Skok

Visual Lisp

Układ LUW

Odnośniki zewnętrzne

Powrót do początku

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących elementach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem niniejszej aktualizacji zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUI, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować aktualizację, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tej aktualizacji przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o produkcie

Po przeprowadzeniu instalacji informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Powrót do początku

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tej aktualizacji są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót do początku

Stosowanie aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD).
 3. Znajdź folder, w którym została zapisana aktualizacja, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Stosowanie aktualizacji przez sieć lokalną

Aktualizację można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z Centrum komunikacyjnego. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie Centrum komunikacyjne Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót do początku

Stosowanie aktualizacji do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały tę aktualizację.

Tę aktualizację należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie aktualizacji, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozpowszechniony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (aktualizacji) zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

 1. Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska i kliknij przycisk Konfiguruj, gdy stanie się to dozwolone. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć aktualizację wyodrębnioną w kroku 2. Zwróć uwagę, że aktualizacja została dodana w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska. Kliknij przycisk Konfigurowanie ukończone.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie aktualizacji do obrazu stanowiska.

Powrót do początku

Odinstalowywanie aktualizacji

Uwaga: Aktualizacji nie można odinstalować, gdy produkt został zainstalowany z obrazu stanowiska (zwanego także obrazem administracyjnym) ze scaloną aktualizacją.

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista

 1. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót do początku

To wydanie aktualizuje wszystkie pliki programu AutoCAD Architecture 2010.

Powrót do początku


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.