Autodesk Product Design Suite 2012

31. března 2011

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.


Ve snaze nabízet zákazníkům vysoce kvalitní produkty vydala společnost Autodesk sady Autodesk Product Design Suite 2012. Tento soubor upozorňuje na známé problémy s instalačním programem a poskytuje doporučení a informace užitečné při práci se sadami Product Design Suite.


Poznámky k instalaci

Požadavky na instalaci

Pokyny k instalaci

Právní ustanovení

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Požadavky na volné místo na disku – sady Autodesk Product Design Suite 2012


Zpět na začátek

Než začnete...

Instalace sady Autodesk Product Design Suite 2012:


  1. Stáhněte všechny odpovídající instalační soubory sady Autodesk Product Design Suite 2012 do dočasného umístění na pevném disku počítače.
  2. Poklepáním na samorozbalovací spustitelný soubor spusťte instalační program. Soubory se dočasně rozbalí do dočasné složky. Pokud je toto dočasné umístění uloženo ve struktuře souborů příliš hluboko, instalace se nezdaří. Doporučujeme, aby byla cesta k cílové složce s rozbalenými znaky kratší než 84 znaků a abyste jako název cílové složky samorozbalení použili výchozí cílovou složku. Jakmile je soubor rozbalen, instalační program sady Autodesk Product Design Suite 2012 se spustí automaticky. Pokud se nespustí, přejděte do složky, do které byly rozbaleny všechny soubory, a dvakrát klikněte na soubor setup.exe.
  3. Chcete-li nastavit předvolby instalace, klikněte v dialogu Instalace > Konfigurace instalace na rozevírací šipku.


  4. Důležité:
   Pokud přepínáte mezi jazyky nebo přidáváte jazykový balíček, přejděte k jazykovému balíčku a příslušnou možnost nastavte ještě PŘED nastavením jakýchkoli jiných předvoleb. Změnou jazykového balíčku se některé předvolby instalace nastaví na výchozí hodnoty.
  5. Po dokončení konfigurace zkontrolujte, zda jsou všechny předvolby nastaveny podle potřeby. Teprve poté spusťte instalaci.
  6. Po provedení instalace klepněte na tlačítko Dokončit.
  7. Je-li to nutné, po dokončení instalace restartujte počítač.

  1. Vložte zařízení USB do dostupného portu USB 2.0 v počítači a počkejte, dokud jej systém Windows nerozpozná.
  2. Automaticky se spustí dialog Přehrát automaticky, ve kterém zvolíte možnost Otevřít složku a zobrazit soubory. Pokud se dialog nespustí, otevřete Průzkumník Windows a přejděte k popisku PDSSUITE. Přístup k obsahu v zařízení USB zobrazíte dvojitým kliknutím na tento popisek.
  3. Instalaci spustíte dvojitým kliknutím na soubor setup.exe.
  4. Chcete-li nastavit předvolby instalace, klikněte v dialogu Instalace > Konfigurace instalace na rozevírací šipku.


  5. Důležité:
   Pokud přepínáte mezi jazyky nebo přidáváte jazykový balíček, přejděte k jazykovému balíčku a příslušnou možnost nastavte ještě PŘED nastavením jakýchkoli jiných předvoleb. Změnou jazykového balíčku se některé předvolby instalace nastaví na výchozí hodnoty.
  6. Po dokončení konfigurace zkontrolujte, zda jsou všechny předvolby nastaveny podle potřeby. Teprve poté spusťte instalaci.
  7. Po provedení instalace klepněte na tlačítko Dokončit.
  8. Je-li to nutné, po dokončení instalace restartujte počítač.

Stažení a instalace serveru Vault Server:

Zpět na začátek

Autodesk Inventor, Autodesk Vault, Autodesk Data Management Server, Autodesk Productstream, Autodesk Autoloader, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, AutoCAD Electrical, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Alias Design, Autodesk Mudbox, Autodesk Sketchbook Design, Autodesk Inventor Fusion and Autodesk Showcase are trademarks or registered trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries.


Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows 2000 Server, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Excel are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Portions of this software copyright 1996-2008 Acresso Corporation.


All other trademarks are the property of their respective owners.

Zpět na začátek

Děkujeme všem zákazníkům za jejich přízeň. Také bychom chtěli poděkovat těm, kteří si všimnou chyb a nahlásí je. Tyto zprávy nám umožňují vylepšovat produkty a poskytovat zákazníkům nejlepší dostupná řešení.


S pozdravem


Tým produktu Autodesk Product Design Suite 2012

Zpět na začátek


© Copyright 2011 Autodesk, Inc.