Pakiety Autodesk Product Design Suite 2012

31 marca 2011

Informacje o wydaniu – plik Readme
Autodesk, Inc.


Kontynuując starania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów, firma Autodesk opublikowała pakiety Autodesk Product Design Suite 2012. W tym pliku omówiono znane problemy i zamieszczono informacje użyteczne podczas pracy z pakietami Product Design Suite.


Uwagi dotyczące instalacji

Wymagania związane z instalacją

Instrukcje instalacji

Uwaga prawna

Powrót do początku

Powrót do początku

Pakiety Autodesk Product Design Suite 2012 — wymagane miejsce na dysku


Powrót do początku

Przed rozpoczęciem pracy...

Aby zainstalować pakiet Autodesk Product Design Suite 2012:


  1. Pobierz odpowiednie pliki instalacyjne pakietu Autodesk Product Design Suite 2012 do folderu tymczasowego na dysku twardym komputera.
  2. Kliknij dwukrotnie samorozpakowujący się plik, aby uzyskać dostęp do instalatora. Pliki są wyodrębniane tymczasowo w folderze tymczasowym. Jeżeli folder tymczasowy jest głęboko zagnieżdżony, instalacja się nie powiedzie. Jest zalecane, aby ścieżka docelowego folderu wyodrębniania plików była krótsza niż 84 znaki. Zaleca się również używanie domyślnej nazwy folderu wyodrębniania plików. Po wyodrębnieniu plików zostanie automatycznie uruchomiony instalator pakietu Autodesk Product Design Suite 2012. W przeciwnym przypadku przejdź do folderu, w którym znajdują się rozpakowane pliki i kliknij dwukrotnie plik setup.exe.
  3. W oknie dialogowym Instaluj > Konfiguracja instalacji kliknij strzałkę rozwijaną, aby ustawić preferencje.


  4. Ważne:
   Podczas zmiany języka lub dodawania pakietu językowego, należy przejść do pakietu językowego i ustawić tę opcję PRZED ustawieniem innych preferencji. Zmiana pakietu językowego spowoduje zresetowanie niektórych preferencji dotyczących instalacji do wartości domyślnych.
  5. Po zakończeniu konfiguracji, a przed rozpoczęciem instalacji, sprawdź ustawienia wszystkich preferencji.
  6. Po zakończeniu instalacji naciśnij przycisk Zakończ.
  7. W razie potrzeby po zakończeniu instalacji uruchom komputer ponownie.

  1. Włóż nośnik USB do dostępnego portu USB 2.0 komputera i poczekaj, aż system Windows rozpozna urządzenie.
  2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe automatycznego uruchamiania, w którym należy wybrać opcję „Otwórz folder, aby wyświetlić pliki”. Jeśli okno nie zostanie wyświetlone, w Eksploratorze Windows przejdź do pozycji „PDSSUITE”. Kliknij dwukrotnie tę pozycję, aby uzyskać dostęp zawartości nośnika USB.
  3. Aby uruchomić instalację, kliknij dwukrotnie plik Setup.exe.
  4. W oknie dialogowym Instaluj > Konfiguracja instalacji kliknij strzałkę rozwijaną, aby ustawić preferencje.


  5. Ważne:
   Podczas zmiany języka lub dodawania pakietu językowego, należy przejść do niego i ustawić odpowiednią opcję PRZED ustawieniem innych preferencji. Zmiana pakietu językowego spowoduje zresetowanie niektórych preferencji dotyczących instalacji do wartości domyślnych.
  6. Po zakończeniu konfiguracji, a przed rozpoczęciem instalacji, sprawdź ustawienia wszystkich preferencji.
  7. Po zakończeniu instalacji naciśnij przycisk Zakończ.
  8. W razie potrzeby po zakończeniu instalacji uruchom komputer ponownie.

Pobieranie i instalowanie programu Vault Server:

Powrót do początku

Autodesk Inventor, Autodesk Vault, Autodesk Data Management Server, Autodesk Productstream, Autodesk Autoloader, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, AutoCAD Electrical, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Alias Design, Autodesk Mudbox, Autodesk Sketchbook Design, Autodesk Inventor Fusion and Autodesk Showcase are trademarks or registered trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries.


Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows 2000 Server, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Excel are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Portions of this software copyright 1996-2008 Acresso Corporation.


All other trademarks are the property of their respective owners.

Powrót do początku

Dziękujemy wszystkim naszym klientom za stałe zainteresowanie. Dziękujemy również wszystkim użytkownikom, którzy zidentyfikowali opisane problemy i zgłosili je do nas. Te zgłoszenia umożliwiają nam doskonalenie produktów i dostarczanie użytkownikom najwyższej klasy rozwiązań.


Z szacunkiem,


Zespół ds. produktu Autodesk Product Design Suite 2012

Powrót do początku


Copyright © 2011 Autodesk, Inc.