Istnieją dwa rodzaje plików wykorzystywanych podczas przerabiania lekcji podręcznika rodzin programu
Revit Architecture 2010: pliki dokumentacji oraz pliki szkoleniowe.

Dokumentacja dostępna jest w formacie plików pomocy (CHM) i w formacie PDF. Dokumentacja podręcznika rodzin
znajduje się w następujących plikach:

- rac_families_guide_documents_i.zip (system calowy)
- rac_families_guide_documents_m.zip (system metryczny)

Pliki szkoleniowe podręcznika rodzin obejmują wszystkie pliki rodzin i pliki projektu wykorzystywane
w podręczniku rodzin i znajdują się w następujących plikach:

- rac_families_guide_datasets_i.zip (system calowy)
- rac_families_guide_datasets_m.zip (system metryczny)

 

WAŻNE: W systemie Windows Vista do wyodrębnienia plików dokumentacji oraz plików szkoleniowych samouczka
niezbędne są uprawnienia administratora.

Aby pobrać i wyodrębnić na dysku twardym pliki dokumentacji podręcznika rodzin, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli okna programu Revit Architecture 2010 oraz Pomocy są otwarte, zminimalizuj okno programu Revit Architecture 2010 oraz zamknij okno Pomocy.

2. Kliknij plik rac_families_guide_documents_i.zip lub plik rac_families_guide_documents_m.zip.

3. Kliknij przycisk Zapisz i zapisz plik w wybranym folderze.

4. Aby wyodrębnić dokumentację podręcznika rodzin z poziomu wskazanego powyżej folderu,
kliknij dwukrotnie plik rac_families_guide_documents_i.zip lub
plik rac_families_guide_documents_m.zip i kliknij przycisk Wyodrębnij.

W polu Wyodrębnij do folderu wprowadź następującą ścieżkę:

c:\Program Files\Autodesk Revit Architecture 2010\Program (użytkownicy systemu Windows XP)

c:\Użytkownicy\[nazwa użytkownika]\Pulpit (użytkownicy systemu Windows Vista)

Uwaga: Użytkownicy systemu Windows Vista, muszą wyodrębnić pliki dokumentacji podręcznika rodzin na pulpit i ręcznie skopiować liki CHM i PDF podręcznika rodzin do folderu c:\Program Files\Autodesk Revit Architecture 2010\Program.

5. Kliknij przycisk Wyodrębnij.

6. Po wyświetleniu zapytania, czy zastąpić istniejący plik, kliknij przycisk Tak, na wszystkie.

Uwaga: Wyodrębnione pliki CHM podręcznika rodzin są dodawane do
systemu pomocy elektronicznej. W tej samej lokalizacji dostępna jest także
możliwa do wydrukowania wersja PDF.

7. Zamknij okno dialogowe.

8. Otwórz program Revit Architecture 2010.

W tym momencie można już uzyskać dostęp do podręcznika rodzin, klikając opcję Podręcznik rodzin w menu
Pomoc (menu Pomoc można otworzyć przez kliknięcie rozwijanej strzałki z prawej strony
ikony ? na pasku tytułowym programu).

 

Aby pobrać i wyodrębnić na dysku twardym pliki szkoleniowe podręcznika rodzin, należy wykonać następujące czynności:

1. Kliknij plik rac_families_guide_datasets_i.zip lub plik rac_families_guide_datasets_m.zip.

2. Kliknij przycisk Zapisz i zapisz plik w wybranym folderze.

3. Aby wyodrębnić pliki podręcznika rodzin z poziomu wskazanego powyżej folderu, kliknij dwukrotnie
plik rac_families_guide_datasets_i.zip lub plik rac_families_guide_datasets_m.zip.

W polu Wyodrębnij do folderu wprowadź następującą ścieżkę:

                C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\rac 2010 (użytkownicy systemu Windows XP)

                C:\Program Data\Autodesk\rac 2010 (użytkownicy systemu Windows Vista)

5. Kliknij przycisk Wyodrębnij.

6. Zamknij okno dialogowe.

7. Otwórz program Revit Architecture 2010.

Uwaga: Jeśli pliki szkoleniowe samouczków programu Revit Architecture 2010 były wcześniej pobierane, pomiń czynności podane w punktach 8–11.

8. Kliknij przycisk aplikacji, a następnie przyciski -> Otwórz -> Projekt.

9. W oknie dialogowym Otwórz:

                - W polu Szukaj w przejdź do folderu, do którego zostały wyodrębnione pliki szkoleniowe.

                - Kliknij dwukrotnie folder Pliki szkoleniowe.

                - Kliknij opcje Narzędzia -> Dodaj bieżący folder do Miejsc.

               
10. Zamknij okno dialogowe Otwórz.

11. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać zmiany wprowadzone na liście Miejsca.

Pliki szkoleniowe podręcznika rodzin są teraz dostępne do wykorzystania podczas realizacji procedur podanych w podręczniku rodzin.