Kvůli problémům v Referenční příručce nápovědy pro českou verzi aplikace AutoCAD 2007 se společnost Autodesk rozhodla některé části Referenční příručky zrevidovat a provést nezbytné změny.
Kvůli způsobu, jakým jsou všechny hlavní knihy aplikace AutoCAD strukturovány, bylo potřeba obnovit všechny hlavní části.

Toto je seznam aktualizovaných částí:

· Referenční příručka (ACAD_ACR.chm)
· Uživatelská příručka (ACAD_AUG.chm)
· Příručka ovladačů a periferiích (ACAD_DPG.chm)
· Příručka uživatelských úprav (ACAD_ACG.chm)
· Aktivní pomoc (ACAD_assist.chm)
· Co je to (ACADCTXT.HLP)
· Nápověda (acad170.chm)
· Soubor Readme (Readme.chm)

Pokyny:
Pro instalaci aktualizovaných souborů nápovědy postupujte podle následujících pokynů:
Zkopírujte všechny uvedené soubory Nápovědy do složky Nápověda aplikace AutoCAD 2007 v instalačním adresáři a přepište existující soubory Nápovědy v češtině.
Pokud nedojde ke změně, typická instalace složky Nápovědy se provede do následujícího umístění: C:\Program Files\AutoCAD 2007\Help

Po dokončení procesu bude možné otevřít aktualizované části Nápovědy z aplikace AutoCAD 2007.