Soubor Readme pro aplikaci Autodesk Vault Autoloader 2008
1. dubna 2007

Poznámky o verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

Tento soubor obsahuje informace, které byly k dispozici před vydáním aplikace Autodesk Autoloader 2008 nebo které vám mohou být při práci s aplikací Autodesk Autoloader 2008 užitečné. Pokud se vyskytnou problémy, které nejsou popsány v tomto souboru Readme, navštivte webové stránky služeb a podpory společnosti Autodesk http://www.autodesk.com/support-csy nebo se obraťte na svého prodejce.INSTALACE

SYSTÉMOVÁ DOPORUČENÍ

AUTODESK AUTOLOADEROCHRANNÉ ZNÁMKY

Aplikace Autodesk Inventor, Autodesk Vault, Autodesk Autoloader, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, TrueView a AutoCAD Electrical jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Autodesk, Inc. ve Spojených státech nebo v jiných zemích.

Windows 2000, Windows 2003 server, Windows 2000 server, Windows XP a Microsoft Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo v jiných zemích.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

ZNÁMÉ PROBLÉMY

V souboru ADMAutoloader_6_0.chm se nacházejí místa, která obsahují nesprávné názvy produktů/verzí, cesty pro instalaci a nepřesné znění.

Strany Aktuální znění Správné znění (použít tuto verzi)
Postup přesměrování kopie a souboru
(atldr_copy_file_redir_how.htm)
Projekt aplikace Inventora s ním související soubory se před načtením do úložiště zkopírují do prozatímního umístění Vybraná složka a s ní související soubory se před načtením do úložiště zkopírují do prozatímního umístění.
Cílová složka(atldr_destination_folder_how.htm) Program Autoloader je ve výchozím nastavení nainstalována do umístění C:\Program Files\Autodesk\Autoloader 5. Aplikace Autoloader je ve výchozím nastavení nainstalována do umístění C:\Program Files\Autodesk\Data Management Applications\Autoloader.
Kontrola před instalací(atldr_prechecks_how.htm) Autodesk Inventor 10 s SP3
Autodesk Vault 4 nebo Autodesk Productstream 4.5
Aplikace Autodesk Vault 2008 nebo Autodesk Productstream 2008 nebo vyšší
Průvodce instalací před provedením dalších kroků zkontroluje, zda jsou tyto aplikace již nainstalovány. Průvodce instalací před provedením dalších kroků zkontroluje, zda jedna z těchto aplikací není již nainstalována.
Pokud některá z těchto podmínek není splněna, klepněte na tlačítko Storno pro ukončení průvodce instalací Autodesk Autoloader a nainstalujte požadovanou verzi uvedeného programu. Pokud požadované podmínky nebudou splněny, klepněte na tlačítko Storno pro ukončení průvodce instalací Autodesk Autoloader a nainstalujte požadovanou verzi uvedeného programu.
O aplikaci Autodesk Autoloader(atldr_welcome_cp.htm) Aplikace Inventor 2008 Aplikace Autodesk Vault 2008 nebo Productstream 2008 nebo vyšší
Autodesk Data Management Server 2008 nebo vyšší
Autodesk Vault 2008 nebo Productstream 2008 nebo vyšší
Autodesk Data Management Server 2008 nebo vyšší