Plik Readme programu Autodesk Vault Autoloader 2008
1 kwietnia 2007 r.

Uwagi dotyczące wydania - plik Readme
Autodesk, Inc.

Plik zawiera informacje, które pojawiły się przed wydaniem programu Autodesk Autoloader 2008 lub mogą być użyteczne podczas pracy z programem Autodesk Autoloader 2008. W razie pojawienia się problemów nieopisanych w tym pliku Readme należy odwiedzić stronę pomocy technicznej Autodesk pod adresem http://www.autodesk.com/support-plk lub skontaktować się ze sprzedawcą.INSTALACJA

ZALECENIA DOTYCZĄCE SYSTEMU OPERACYJNEGO

AUTODESK AUTOLOADERUWAGI PRAWNE

Autodesk Inventor, Autodesk Vault, Autodesk Autoloader, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, TrueView i AutoCAD Electrical są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Windows 2000, Windows 2003 server, Windows 2000 server, Windows XP oraz Microsoft Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

ZNANE PROBLEMY

W niektórych miejscach pliku ADMAutoloader_6_0.chm nieprawidłowe są nazwa/wersja produktu, ścieżka instalacyjna i zawartość.

Strony Bieżąca treść Właściwa treść na którą należy zmienić
Postęp kopiowania i przenoszenia plików(atldr_copy_file_redir_how.htm) Przed wysłaniem do repozytorium, projekt programu Inventor i skojarzone z nim pliki są kopiowane do tymczasowego położenia. Przed wysłaniem do repozytorium, wybrany folder i skojarzone z nim pliki są kopiowane do tymczasowego położenia.
Folder docelowy
(atldr_destination_folder_how.htm)
Domyślnie program Autoloader jest instalowany w C:\Program Files\Autodesk\Autoloader 5. Domyślnie program Autoloader jest instalowany w C:\Program Files\Autodesk\Data Management Applications\Autoloader.
Testy przed-instalacyjne
(atldr_prechecks_how.htm)
Autodesk Inventor 10 z SP3
Autodesk Vault 4 lub Autodesk Productstream 4.5
Autodesk Vault 2008 lub nowszy lub Autodesk Productstream 2008 lub nowszy
Przed zainstalowaniem produktu kreator instalacji sprawdza, czy te aplikacje są na pewno już zainstalowane. Przed zainstalowaniem produktu kreator instalacji sprawdza, czy zainstalowana jest już jedna z tych aplikacji.
Jeżeli żaden z tych warunków nie jest spełniony, kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć kreatora instalacji Autodesk Autoloader i zainstalować wymagane wersje wymienionych programów. Jeżeli wymagane warunki nie są spełnione, kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć kreatora instalacji Autodesk Autoloader i zainstalować wymagane wersje wymienionych programów.
Informacje o Autodesk Autoloader
(atldr_welcome_cp.htm)
Inventor 2008
Autodesk Vault 2008 lub nowszy, ew. Productstream 2008 lub nowszy
Autodesk Data Management Server 2008 lub nowszy
Autodesk Vault 2008 lub nowszy, ew. Productstream 2008 lub nowszy
Autodesk Data Management Server 2008 lub nowszy