Soubor Readme pro aktualizaci Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3


Obsah


Aktualizace Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3

Snahou společnosti Autodesk je trvale poskytovat vysoce kvalitní produkty. Proto společnost Autodesk vydala aktualizaci Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3, která zahrnuje opravy a řešení problémů v aplikaci Autodesk Map 3D 2007. Aktualizace Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3 obsahuje aktualizaci AutoCAD 2007 Service Pack 1.

V tomto souboru Readme jsou uvedeny nejnovější informace o instalaci a použití této aktualizace Service Pack. Doporučujeme, abyste si před její instalací přečetli celý obsah tohoto dokumentu. Uložte si kopii souboru Readme na pevný disk, nebo jej vytiskněte.

Komu je aktualizace Service Pack určena?

Aktualizace Service Pack 3 je určena pro aplikaci Autodesk Map 3D 2007, používanou ve všech podporovaných operačních systémech a jazykových verzích. Aktualizaci Service Pack 3 lze instalovat na libovolnou uzamčenou verzi programu Autodesk Map 3D 2007.

Aktualizaci Service Pack 3 lze použít u programu Autodesk Map 3D 2007 s aktualizací Service Pack 1, Service Pack 2 nebo bez aktualizací.

Požadovaná akce

Jestliže tuto aktualizaci Service Pack instalujete s programem Autodesk Raster Design

Po instalaci této aktualizace na počítač s programem Autodesk Raster Design je nutné provést opravu programu Autodesk Raster Design 2007.

 1. Klepněte na nabídku Start Programy > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy.
 2. Pod položkou Autodesk Raster Design 2007 klepněte na možnost Změnit.
 3. Vyberte možnost Znovu instalovat nebo Opravit Autodesk Raster Design 2007.
 4. Klepněte na tlačítko Další.
 5. Vyberte možnost Opravit.
 6. Poklepejte na tlačítko Další.

Může se stát, že budete vyzváni, abyste vložili originální CD.

Poskytovatel FDO pro Oracle vyžaduje zvláštní opravné soubory

Program Autodesk Map 3D 2007 nyní podporuje Oracle 10g R2. Chcete-li pracovat se systémem Oracle 10g R2, musíte používat klienta Oracle 10g R2 a nainstalovat opravný soubor Oracle 10g R2.2.

Poznámka: Nástroj Oracle Workspace Manager (OWM) musí být upgradován na verzi Workspace Manager 10.2.0.3.1 nebo vyšší.

Před použitím této aktualizace Service Pack je třeba odstranit soubory z mezipaměti.

Byla-li před použitím této aktualizace v mezipaměti nějaká data a nedošlo k jejímu vyprázdnění, nemusí aplikace Autodesk Map s těmito soubory dat správně pracovat. Pokud má aplikace Autodesk Map fungovat správně, je nutné tyto soubory z mezipaměti odstranit.

Chcete-li odstranit soubory z mezipaměti, proveďte následující postup:

 1. Spusťte aplikaci Autodesk Map.
 2. Klepněte v nabídce Nastavení na položku Možnosti aplikace Autodesk Map.
 3. V dialogovém okně Možnosti aplikace Autodesk Map přejděte na kartu Systém.
 4. Klepněte na příkaz Vyprázdnit mezipaměť.
 5. Klepněte na tlačítko OK.

Obecné informace

Před instalací této aktualizace Service Pack proveďte zálohu všech uživatelských souborů typu CUI, MNR a MNL.

V průběhu instalace této aktualizace Service Pack se může zobrazit výzva ke vložení originálního instalačního disku CD-ROM nebo zadání obrazu instalace v síti. K instalaci, odinstalaci a aktivaci aktualizací Service Pack jsou nutná oprávnění správce.

Po instalaci aktualizace Service Pack ji nebude možné odebrat pomocí automatické odinstalace. Pokud chcete vrátit změny provedené aktualizací Service Pack, je nutné odinstalovat celý produkt a nainstalovat jej znovu.

Tuto aktualizaci Service Pack lze nasadit také v síti, což mohou správci provést pomocí průvodce síťovou instalací.

Hlavní problémy vyřešené v aktualizaci Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3

Aktualizace Service Pack 3 obsahuje více než 40 oprav s výrazným zlepšením v následujících klíčových oblastech:

Obecné aktualizace

Ostatní změny zařazené do této aktualizace obsahují následující aktualizované prvky:


Pokyny k instalaci

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace Service Pack podporuje následující přepínače příkazového řádku:

Pokyny k použití přepínače příkazového řádku /e jsou uvedeny v následujících postupech.

Použití aktualizace Service Pack u instalace samostatné verze

Při instalaci aktualizace Service Pack do jednotlivých počítačů postupujte podle následujících pokynů.

Aktualizace samostatné verze

 1. Stáhněte soubor aktualizace a uložte jej do libovolné složky.
 2. Přejděte do složky, do které jste uložili soubor aktualizace, a poklepejte na soubor s příponou EXE.

Konfigurujte lokální seznam oprav

Požadavky

 1. Aplikace Autodesk Map 3D 2007 musí být nainstalována na systému používaném pro provádění konfigurace.
 2. Současná aktualizace nesmí být použita pro Map 3D 2007.
 3. Musí být nainstalován nástroj CAD Manager Control Utility 4.0.

Kroky k vytvoření lokálního seznamu oprav

 1. V místním systému vytvořte složku a povolte její sdílení.
 2. Spusťte nástroj CAD Manager Control Utility.
 3. Jako produkt vyberte aplikaci Autodesk Map 3D 2007.
 4. Na kartě Komunikační centrum vyberte z rozevíracího seznamu „Získat aktivní aktualizace z místní sítě".
 5. Přejděte do složky vytvořené v kroku č. 1 pomocí cesty UNC. Soubor patchlist.npl se vytvoří automaticky.
 6. Stiskněte tlačítko Správa oprav. (Bude fungovat pouze v případě, že současná aktualizace nebyla ještě použita na aplikaci Autodesk Map 3D 2007).
 7. Klepněte na ikonu typ Akce a vyberte možnost Přidat do složky oprav.
 8. Zvolte Aktualizovat složku oprav. Aktualizace se automaticky stáhne ze serveru Autodesk a zpřístupní se pro další uživatele z určeného umístění.
 9. Klepněte na tlačítko Zavřít.
 10. V rozevíracím seznamu v dolní části nástroje CAD Manager vyberte položku „Vytvořit soubor registru s příponou .reg".
 11. Klepněte na tlačítko OK.
 12. V dialogovém okně Uložit jako pojmenujte a uložte název do vytvořené sdílené složky.
 13. Nainstalujte aktualizace z Komunikačního centra v aplikaci Map 3D 2007.

Nyní můžete použít servisní opravu pomocí lokálního seznamu oprav, který jste právě vytvořili.

K souboru registru mohou mít nyní přístup i další uživatelé.

Použití této aktualizace Service Pack pro aplikaci Autodesk Map 3D 2007

Následující dva způsoby distribuce aktualizace Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3 se týkají pouze administrativních obrazů vytvořených pomocí průvodce síťovou instalací aplikace Autodesk. Po dokončení těchto postupů bude aktualizace Service Pack automaticky použita u všech nových instalací aplikace Autodesk Map 3D 2007.

POZNÁMKA: V obou následujících postupech obsahuje stažený soubor opravy (Service Pack) soubor MSP (opravný soubor systému Microsoft). Je nutné jej extrahovat ze spustitelného souboru. K extrakci souboru MSP ze spustitelného souboru použijte přepínač /e (extrakce).

Přidání aktualizace Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3 k novému administrativnímu obrazu aplikace Autodesk Map 3D 2007

 1. Stáhněte z webu podpory produktů společnosti Autodesk do lokálního počítače soubor s příponou EXE.
 2. V nabídce Start (systému Windows) klepněte na možnost Spustit a zadejte příkaz <místní mechanika:>\<název opravného souboru> /e <místní mechanika:>\<název opravného souboru.msp> Klepněte na tlačítko OK.
 3. V počítači, ve kterém je instalován průvodce síťovou instalací, klepněte v nabídce Start (systému Windows) na položku Autodesk > Průvodce síťovou instalací.
 4. V dialogovém okně Vítejte v průvodci síťovou instalací vyberte možnost Vytvořit administrativní obraz a klepněte na tlačítko Další.
 5. V dialogovém okně Vytvořit administrativní obraz zadejte do textového pole Vyberte soubor MSI cestu k souboru acadmap.msi, což je soubor MSI, na základě kterého vytvoříte administrativní obraz. Tento soubor je umístěn na disku CD-ROM produktu ve složce CDROM:\Bin\AcadFeui.
 6. Do pole Umístění administrativního obrazu zadejte stávající umístění síťového sdílení, kde chcete administrativní obraz vytvořit, nebo klepnutím na tlačítko Procházet umístění vyhledejte. Uživatelé provádějí instalaci aplikace Autodesk Map z tohoto umístění.
 7. Vyberte volbu Aplikovat opravu (Service Pack) na tento obraz.
 8. Do pole Vyberte opravu zadejte cestu k umístění opravy (umístění zadané v kroku 2, včetně přípony .msp). Soubor MSP můžete vyhledat také procházením.
 9. Klepněte na tlačítko Další a podle pokynů průvodce síťovou instalací dokončete instalaci této aktualizace Service Pack.

Použití aktualizace Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3 u existujícího administrativního obrazu aplikace Autodesk Map 3D 2007

 1. Stáhněte z webu podpory produktů společnosti Autodesk do lokálního počítače soubor s příponou EXE.
 2. V nabídce Start (systém Windows), klepněte na možnost Spustit a zadejte příkaz <místní mechanika:>\<název opravného souboru> /e <místní mechanika:>\<název opravného souboru.msp>. Klepněte na tlačítko OK.
 3. V počítači, na který jste instalovali průvodce síťovou instalací v nabídce Start (Windows), klepněte na položku Autodesk > Průvodce síťovou instalací.
 4. V dialogovém okně Vítejte v průvodci síťovou instalací vyberte možnost Upravit administrativní obraz a klepněte na tlačítko Další.
 5. V dialogovém okně Upravit administrativní obraz vyberte v poli Vyberte soubor MSI stávající soubor instalátoru (MSI) společnosti Autodesk z umístění v existujícím síťovém sdílení obsahujícím administrativní obraz, který chcete upravit. Uživatelé provádějí instalaci aplikace Autodesk Map 3D z tohoto umístění.
 6. Vyberte volbu Aplikovat opravu (Service Pack) na tento obraz.
 7. Do pole Vyberte opravu zadejte cestu k umístění opravy (umístění zadané v kroku 2, včetně přípony .msp). Soubor MSP můžete vyhledat také procházením.
 8. Klepněte na tlačítko Další a podle pokynů průvodce síťovou instalací dokončete instalaci této aktualizace Service Pack.

POZNÁMKA: Aktualizaci nemůžete použít na administrativní obraz, na kterém již byla aktualizace použita. Budete muset znovu vytvořit administrativní obraz pomocí nejnovější aktualizace.


Copyright 2006 Autodesk, Inc.