Readme dla dodatku Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3


Spis treści


Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3

Kontynuując starania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości produktów, firma Autodesk wydała dodatek Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3, który naprawia i lokalizuje problemy dotyczące programu Autodesk Map 3D 2007. Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3 zawiera dodatek AutoCAD 2007 Service Pack 1.

Ten plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tego dodatku Service Pack. Proszę uważnie przeczytać cały dokument przed zainstalowaniem dodatku Service Pack dla swojego produktu. Można także zapisać plik Readme na lokalnym dysku lub wydrukować jego kopię.

Kto powinien zainstalować dodatek Service Pack?

Dodatek Service Pack 3 jest przeznaczony dla wszystkich wersji językowych programu Autodesk Map 3D 2007, uruchamianych we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych. Dodatek Service Pack 3 może być zainstalowany na dowolnej zabezpieczonej wersji programu Autodesk Map 3D 2007.

Service Pack 3 może być zastosowany dla programu Autodesk Map 3D 2007 z dodatkiem Service Pack 1, Service Pack 2 lub bez żadnych dodatków.

Wymagana operacja

Jeśli instalujesz dodatek Service Pack w systemie z zainstalowanym programem Autodesk Raster Design

Po zainstalowaniu dodatku service pack w systemie, w którym zainstalowany jest program Autodesk Raster Design, należy wykonać operację naprawy programu Autodesk Raster Design 2007.

 1. Kliknij menu Start Programy > Panel sterowania > Dodaj/Usuń programy.
 2. Dla pozycji Autodesk Raster Design 2007 kliknij przycisk Zmień.
 3. Wybierz opcję Zainstaluj ponownie lub Napraw program Autodesk Raster Design 2007.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Wybierz opcję Napraw.
 6. Kliknij dwa razy przycisk Dalej.

Może wystąpić konieczność włożenia do stacji dysków CD-ROM oryginalnej płyty CD.

Dostawca FDO dla Oracle wymaga określonych plików łaty

Autodesk Map 3D 2007 obsługuje teraz narzędzie Oracle 10g R2. Aby móc pracować z narzędziem Oracle 10g R2, należy użyć klienta narzędzia Oracle 10g R2 i zainstalować łatę Oracle 10g R2.2.

Uwaga: Oracle Workspace Manager (OWM) wymaga aktualizacji do wersji 10.2.0.3.1 lub nowszej.

Przed zastosowaniem dodatku należy usunąć pliki buforowania

Jeśli przed zastosowaniem dodatku Service Pack w buforze znajdują się dane, program Autodesk Map może nie pracować prawidłowo z tymi plikami, w przypadku gdy bufor nie zostanie wyczyszczony. Aby program Autodesk Map pracował prawidłowo, należy usunąć pliki buforowania.

Aby usunąć pliki buforowania, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom program Autodesk Map.
 2. Kliknij menu Ustawienia > Opcje Autodesk Map.
 3. W oknie dialogowym Opcje Autodesk Map wybierz zakładkę System.
 4. Kliknij opcję Wyczyść pamięć podręczną.
 5. Kliknij przycisk OK.

Informacje ogólne

Przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack należy upewnić się, że została wykonana kopia zapasowa wszystkich niestandardowych plików CUI, MNR i MNL.

Podczas instalacji mogą pojawić się zgłoszenia z prośbą o oryginalną płytę instalacyjną CD lub obraz sieciowy. Do zainstalowania, odinstalowania i zastosowania dodatków Service Pack wymagane są uprawnienia administracyjne.

Zainstalowanego dodatku Service Pack nie można usunąć korzystając z automatycznego programu odinstalowującego. Aby cofnąć zmiany wprowadzone przez dodatek Service Pack, należy odinstalować produkt i ponownie go zainstalować.

Administratorzy mogą instalować dodatek Service Pack w sieci używając kreatora instalacji sieciowej.

Najważniejsze problemy usuwane przez dodatek Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3

Dodatek Service Pack 3 zawiera więcej niż 40 poprawek ze znaczącymi udoskonaleniami w następujących obszarach kluczowych:

Ogólne uaktualnienia

Inne zmiany w dodatku service pack zawierają następujące uaktualnienia.


Instrukcja instalacji

Przełączniki linii poleceń Windows

Poniżej wymienione są przełączniki linii poleceń obsługiwane przez dodatek Service Pack:

Informacje o sposobie używania przełącznika linii poleceń /e znajdującego się w poniższych procedurach.

Instalacja dodatku Service Pack w instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować dodatek Service Pack na pojedynczym komputerze, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Uaktualnianie instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. Nawiguj do folderu z zapisanym dodatkiem Service Pack i dwukrotnie kliknij plik wykonywalny EXE.

Konfiguracja lokalnej listy poprawek

Wymagania

 1. Program Autodesk Map 3D 2007 musi być zainstalowany w systemie używanym do konfiguracji.
 2. Bieżące uaktualnienie nie może być zainstalowane dla programu Map 3D 2007.
 3. Musi być zainstalowana aplikacja Narzędzie kontroli Menedżera CAD 4.0.

Czynności służące do wykonania lokalnej listy poprawek

 1. Utwórz folder w lokalnym systemie i udostępnij go.
 2. Uruchom Narzędzie kontroli Menedżera CAD.
 3. Dla opcji Produkt wybierz Autodesk Map 3D 2007.
 4. Na zakładce Centrum komunikacyjne wybierz z rozwijalnej listy opcję "Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach z lokalnej sieci".
 5. Przejdź do folderu utworzonego w etapie 1 używając ścieżki UNC. Plik patchlist.npl zostanie utworzony automatycznie.
 6. Wybierz przycisk Zarządzaj poprawkami. (Zadziała tylko wtedy, gdy bieżące uaktualnienia nie zostały jeszcze zainstalowane dla programu Autodesk Map 3D 2007).
 7. Kliknij ikonę Typ operacji i wybierz opcję Dodaj do folderu poprawek.
 8. Wybierz opcję Aktualizuj folder poprawek. Uaktualnienie zostanie automatycznie pobrane z serwera firmy Autodesk i zostanie udostępnione dla innych użytkowników w zdefiniowanej lokalizacji.
 9. Kliknij przycisk Zamknij.
 10. W dolnej części narzędzia kontroli menedżera CAD, z listy rozwijalnej, wybierz opcję "Utwórz plik rejestru .reg".
 11. Kliknij przycisk OK.
 12. W oknie dialogowym Zapisz jako, nazwij i zapisz plik do utworzonego udostępnionego folderu.
 13. Zainstaluj uaktualnienia z Centrum komunikacyjnego w programie Map 3D 2007.

Teraz można zastosować dodatek Service Pack z lokalną listą poprawek, która została właśnie utworzona.

Plik rejestru można teraz udostępnić użytkownikom.

Zastosowanie dodatku Service Pack dla programu Autodesk Map 3D 2007

Poniższe dwie metody dystrybucji dodatku Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3 można zastosować tylko do obrazów administracyjnych utworzonych w kreatorze instalacji sieciowej Autodesk. Po zakończeniu tych procedur, wszystkie nowe obrazy stanowisk Autodesk Map 3D 2007 będą automatycznie zawierały uaktualnienia dodatku Service Pack.

UWAGA: W obu poniższych procedurach, pobrany plik uaktualnienia (Service Pack) zawiera plik MSP (Microsoft Patch). Ten plik należy wypakować z pliku wykonywalnego. Aby wypakować plik MSP z pliku wykonywalnego, należy użyć przełącznika /e ("extract").

Dodawanie dodatku Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3 do nowego obrazu administracyjnego Autodesk Map 3D 2007

 1. Z witryny Autodesk Product Support, pobierz na lokalny komputer plik EXE.
 2. Z menu Start (Windows), kliknij opcję Uruchom i wpisz <dysk lokalny:>\<nazwa uaktualnienia> /e <dysk lokalny:>\<nazwa uaktualnienia.msp> Kliknij przycisk OK.
 3. Na komputerze z zainstalowanym kreatorem instalacji sieciowej, z menu Start (Windows), wybierz Autodesk > Kreator instalacji sieciowej.
 4. Na stronie Kreatora instalacji sieciowej - Witamy wybierz opcję Utwórz obraz administracyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Utwórz obraz administracyjny, w polu Wskaż plik instalatora Autodesk (MSI), podaj ścieżkę do acadmap.msi, pliku MSI, którego użyjesz jako bazowego dla obrazu administracyjnego. Ten plik znajdziesz na płycie CD-ROM produktu w folderze CDROM:\Bin\AcadFeui.
 6. W polu Położenie obrazu administracyjnego, podaj położenie sieciowe zasobu współdzielonego, w którym chcesz utworzyć obraz administracyjny lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby je wskazać. Z tego miejsca użytkownicy będą instalować program Autodesk Map.
 7. Wybierz opcję Zastosuj uaktualnienie (service pack) dla tego obrazu.
 8. W polu Wybierz uaktualnienie, podaj ścieżkę do uaktualnienia (to samo położenie co w punkcie 2, razem z rozszerzeniem pliku .msp). Możesz także wskazać położenie pliku MSP.
 9. Kliknij przycisk Dalej i wykonaj instrukcje kreatora instalacji sieciowej, aby zakończyć instalowanie dodatku Service Pack.

Dodawanie dodatku Autodesk Map 3D 2007 Service Pack 3 do istniejącego obrazu administracyjnego Autodesk Map 3D 2007

 1. Z witryny Autodesk Product Support, pobierz na lokalny komputer plik EXE.
 2. Z menu Start (Windows), kliknij opcję Uruchom i wpisz <dysk lokalny:>\<nazwa uaktualnienia> /e <dysk lokalny:>\<nazwa uaktualnienia.msp>. Kliknij przycisk OK.
 3. Na komputerze z zainstalowanym kreatorem instalacji sieciowej, z menu Start (Windows), wybierz Autodesk > Kreator instalacji sieciowej.
 4. Na stronie kreatora instalacji sieciowej - Witamy, wybierz opcję Zmodyfikuj obraz administracyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Zmodyfikuj obraz administracyjny, w polu Wybierz plik MSI, wybierz plik instalatora Autodesk (MSI) ze współdzielonego położenia sieciowego zawierającego obraz administracyjny, który chcesz zmodyfikować. Z tego miejsca użytkownicy będą instalować Autodesk Map 3D.
 6. Wybierz opcję Zastosuj uaktualnienie (service pack) dla tego obrazu.
 7. W polu Wybierz uaktualnienie, podaj ścieżkę do uaktualnienia (to samo położenie co w punkcie 2, razem z rozszerzeniem pliku .msp). Możesz także wskazać położenie pliku MSP.
 8. Kliknij przycisk Dalej i wykonaj instrukcje kreatora instalacji sieciowej, aby zakończyć instalowanie dodatku Service Pack.

UWAGA: Nie można zastosować dodatku service pack dla obrazu administracyjnego, dla którego zastosowano już dodatek service pack. Należy ponownie utworzyć obraz administracyjny z ostatnim dodatkiem service pack.


Copyright 2006 Autodesk, Inc.