Aktualizace Update 1 aplikace Autodesk Vault 2011 pro aplikace Autodesk Vault 2011, Autodesk Vault Workgroup 2011, Autodesk Vault Collaboration 2011 a Autodesk Vault Professional 2011
30. dubna 2010

Poznámky o verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

V rámci svého trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Update 1 aplikace Autodesk Vault 2011 (klient) a aktualizaci Update 1 aplikace Autodesk Vault 2011 (server) pro aplikace Autodesk Vault 2011, Autodesk Vault Workgroup 2011, Autodesk Vault Collaboration 2011 a Autodesk Vault Professional 2011, která opravuje nebo řeší různé problémy týkající se těchto verzí. V tomto souboru Readme jsou uvedeny informace o způsobu instalace aktualizace, vyřešených problémech a způsobu stažení aktualizace.

UMÍSTĚNÍ SOUBORŮ KE STAŽENÍ

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů v plném rozsahu může způsobit nepoužitelnost pracovišť. Tento postup se vztahuje na rozmístění typu jedno pracoviště, více pracovišť a připojená pracovní skupina.

POZNÁMKA: Před použitím jakýchkoli oprav hotfix nebo aktualizací je nutné provést úspěšné zálohování.

Instalace aktualizace 1 – provádí se u všech serverů Autodesk Data Management Server (ADMS).

 1. Spusťte konzolu serveru ADMS.
 2. Přesvědčte se, zda byly všechny databáze migrovány do nejnovější verze.
  1. Než budete pokračovat, migrujte všechny databáze a knihovny, které nebyly migrovány.
 3. Ukončete konzolu serveru ADMS.
 4. Restartujte webovou službu – na příkazový řádek zadejte řetězec „iisreset“.
 5. Spuštěním souboru AutodeskVault2011Update1(Server).msp na serveru ADMS nainstalujte aktualizaci.
  1. NESPOUŠTĚJTE SERVER ADMS – MIGRACI DATABÁZE JE TŘEBA ODLOŽIT DO PROVEDENÍ ZÁVĚREČNÉHO KROKU.
 6. Předchozí kroky proveďte u všech serverů ADMS.
  1. NESPOUŠTĚJTE SERVER ADMS – MIGRACI DATABÁZE JE TŘEBA ODLOŽIT DO PROVEDENÍ ZÁVĚREČNÉHO KROKU.

Aktualizace databází – provádí se jednou prostřednictvím určené instance serveru Autodesk Data Management Server (ADMS).

 1. VAROVÁNÍ: Nepokračujte, dokud nebude aktualizace 1 úspěšně aplikována na všech serverech ADMS.
 2. Jednu instanci konzoly serveru ADMS použijete pro
  1. jedno pracoviště,
  2. více pracovišť (replikace souborů),
  3. připojenou pracovní skupinu (replikace souborů a SQL) pouze v pracovní skupině vydavatelského serveru.
 3. Restartujte webovou službu – na příkazový řádek zadejte řetězec „iisreset“.
 4. Spusťte konzolu serveru ADMS a proveďte migraci databází.

SHRNUTÍ VYŘEŠENÝCH PROBLÉMŮ

PRÁVNÍ USTANOVENÍ