Aktualizacja 1 do programu Autodesk Vault 2011 dla serwerów Autodesk Vault 2011, Autodesk Vault Workgroup 2011, Autodesk Vault Collaboration 2011, Autodesk Vault Professional 2011
30 kwietnia 2010

Uwagi dotyczące wydania - plik Readme
Autodesk, Inc.

Kontynuując starania o zapewnienie wysokiej jakości produktów, firma Autodesk wydała Aktualizację 1 do programu Autodesk Vault 2011 w wersji klienckiej i serwerowej dla serwerów Autodesk Vault 2011, Autodesk Vault Workgroup 2011, Autodesk Vault Collaboration 2011 i Autodesk Vault Professional 2011. Aktualizacja rozwiązuje szereg problemów dotyczących tych wydań. W pliku README opisano sposób pobrania i instalacji aktualizacji oraz rozwiązane przez nią problemy.

MIEJSCE POBRANIA

INSTALACJA

OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodnie z poniższymi instrukcjami może spowodować uszkodzenie instalacji. Poniższa procedura dotyczy instalacji stanowisk pojedynczych, wielokrotnych i połączonej grupy roboczej.

UWAGA: Przed instalacją aktualizacji lub poprawki należy się upewnić, że wykonano poprawnie kopię zapasową.

Instalacja aktualizacji 1 – wykonywana na wszystkich serwerach Autodesk Data Management Server (ADMS)

 1. Otwórz konsolę ADMS Console.
 2. Upewnij się, że wszystkie bazy danych zostały zmigrowane do najnowszej wersji.
  1. Dokonaj migracji tych baz danych i bibliotek, które jeszcze nie zostały zmigrowane.
 3. Zamknij aplikację ADMS Console.
 4. Ponownie uruchom usługi internetowe, wpisując polecenie „iisreset“ w wierszu polecenia.
 5. Uruchom plik AutodeskVault2011Update1(Server).msp na serwerze ADMS, aby zainstalować aktualizację.
  1. NIE URUCHAMIAJ SERWERA ADMS – MIGRACJĘ BAZ DANYCH NALEŻY ODŁOŻYĆ DO KOŃCOWEGO ETAPU INSTALACJI.
 6. Wykonaj poprzednie czynności dla wszystkich serwerów ADMS.
  1. NIE URUCHAMIAJ SERWERA ADMS – MIGRACJĘ BAZ DANYCH NALEŻY ODŁOŻYĆ DO KOŃCOWEGO ETAPU INSTALACJI.

Aktualizacja bazy danych – wykonywana RAZ z pojedynczego wystąpienia serwera Autodesk Data Management Server (ADMS)

 1. OSTRZEŻENIE: NIE WYKONUJ KOLEJNYCH CZYNNOŚCI do momentu pomyślnego zainstalowania aktualizacji 1 na WSZYSTKICH serwerach ADMS.
 2. Użyj pojedynczego wystąpienia konsoli ADMS Console dla
  1. instalacji pojedynczej,
  2. instalacji wielokrotnej (replikacja plików),
  3. połączonej grupy roboczej (replikacja plików i procedur SQL) WYŁĄCZNIE dla grupy roboczej publikowania.
 3. Ponownie uruchom usługi internetowe, wpisując polecenie „iisreset“ w wierszu polecenia.
 4. Uruchom konsolę ADMS Console i wykonaj migrację bazy danych.

WYKAZ ROZWIĄZANYCH PROBLEMÓW

UWAGI PRAWNE