Oprava hotfix závažné chyby, ke které dochází v systému Windows 8

Tato oprava hotfix opravuje náhodnou závažnou chybu, ke které dochází v různých jazykových verzích aplikace AutoCAD Mechanical 2013 spuštěné v systému Windows 8.

Popis problému

V aplikaci AutoCAD Mechanical 2013, která je nainstalována v jiné než anglické jazykové verzi systému Windows 8, občas dochází k závažným chybám.

K problému dochází v níže uvedených jazykových verzích aplikace Autodesk AutoCAD Mechanical 2013 spuštěných v operačním systému Windows 8:

Ovlivněné produkty

PŘEDPOKLAD: Před použitím této opravy hotfix nejprve zkontrolujte, zda je nainstalována aktualizace Service Pack 2 aplikace AutoCAD Mechanical 2013.

Pokyny k instalaci

Instalace opravy hotfix závažné chyby, ke které dochází v systému Windows 8

Proces instalace vyžaduje, abyste v operačním systému Microsoft® Windows® měli oprávnění správce.

POZNÁMKA: Tento proces instalace vyžaduje úpravu nainstalovaného produktu, při které se mohou zobrazit upozornění zabezpečení systému Windows. Ve všech upozorněních zabezpečení, která se zobrazí při instalaci, klikněte na tlačítko Pokračovat.

  1. Zavřete všechny softwarové aplikace.
  2. Spusťte aplikaci AutoCAD Mechanical 2013 a spusťte příkaz AMVER.
  3. Ověřte verzi produktu:
  4. Zavřete aplikaci AutoCAD Mechanical 2013.
  5. Přejděte do složky, kde je nainstalován produkt společnosti Autodesk, například C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\Acadm.
  6. Klikněte pravým tlačítkem na soubor symbbautoenu.dll a změňte jeho název na symbbautoenu.bak.
  7. Dvakrát klikněte na soubor symbbautoenu_x86.zip nebo symbbautoenu_x64.zip a extrahujte soubor symbbautoenu.dll do složky určené v kroku 5.
  8. Klikněte pravým tlačítkem na nový soubor symbbautoenu.dll a vyberte položku Vlastnosti. Zkontrolujte, zda se jedná o verzi 17.0.48.2.

Odinstalace opravy hotfix

  1. Odstraňte nový soubor symbbautoenu.dll, který jste stáhli do složky určené v kroku 5.
  2. Změňte název souboru, který jste přejmenovali v kroku 6 zpět na původní.