======================================

Uwagi dla użytkowników programu Autodesk Inventor

======================================

Kontynuując starania mające na celu dostarczanie produktów najwyższej jakości, firma Autodesk wydała pakiet poprawek dotyczących plików biblioteki content center programu Autodesk Inventor 2009. Plik README zawiera opis instalacji aktualizacji.

===============================================================

SPIS TREŚCI

=========

- Opis

- Wymagania systemowe

- Ostrzeżenia

- Instrukcja instalacji

===============================================================

Opis

=========================

Firma Autodesk ustaliła, które pliki biblioteki content center nie mogą zostać otwarte po skopiowaniu projektu.

===============================================================

Wymagania systemowe

====================

- Autodesk Inventor Suite 2009

- Autodesk Inventor Routed Systems Suite 2009

- Autodesk Inventor Simulation Suite 2009

- Autodesk Inventor Professional 2009

===============================================================

Ostrzeżenia:

=========

Niniejszy pakiet poprawek ma zastosowanie jedynie w przypadku opisanego powyżej problemu. To jedyna kwestia, której dotyczą opisane tu poprawki.

===============================================================

Instrukcja instalacji:

==========================

32-bitowe systemy operacyjne

1. Pobierz plik UTxRes_32_bit.zip.

2. Rozpakuj pobrany plik.

3. Utwórz kopię zapasową pliku UTxRes.dll znajdującego się w folderze instalacji programu Inventor. Typowa ścieżka: \Program Files\Autodesk\Inventor 2009\Bin\UTxRes.dll

4. Kopiuj rozpakowany wcześniej plik do folderu instalacji Inventor 2009 \Bin, nadpisując znajdujący się tam plik. Typowa ścieżka: \Program Files\Autodesk\Inventor 2009\Bin\

64-bitowe systemy operacyjne

1. Pobierz plik UTxRes_64_bit.zip.

2. Rozpakuj pobrany plik.

3. Utwórz kopię zapasową dwóch plików UTxRes.dll znajdujących się w folderze instalacji programu Inventor. Typowe ścieżki: \Program Files\Autodesk\Inventor 2009\Bin\UTxRes.dll \Program Files\Autodesk\Inventor 2009\Bin\Bin32\UTxRes.dll

4. Kopiuj rozpakowany wcześniej plik do folderu instalacji programu Inventor, nadpisując znajdujący się tam plik. Typowe ścieżki: \Program Files\Autodesk\Inventor 2009\Bin\ \Program Files\Autodesk\Inventor 2009\Bin\Bin32

===============================================================

Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zauważyli i zgłosili do nas ten problem. Dzięki temu powstał niniejszy dokument mający na celu ulepszenie produktu i udostępnienie naszym klientom najlepszego rozwiązania związanego z projektowaniem mechanicznym. Firma Autodesk dziękuje też za nieustające zainteresowanie i opinie dotyczące tej wersji aktualizacji.

Dziękujemy!

Z poważaniem,

Zespół Autodesk Mechanical