Poprawka hotfix naprawiająca błąd krytyczny w systemie Windows 8

Niniejsza poprawka hotfix naprawia losowy błąd krytyczny występujący w różnych wersjach językowych programu AutoCAD Mechanical 2013 działających w systemie Windows 8.

Opis problemu

W systemie operacyjnym Windows 8 występują od czasu do czasu błędy krytyczne programu AutoCAD Mechanical 2013, którego wersja językowa różni się od wersji angielskiej.

Ten problem może wystąpić w następujących wersjach językowych programu Autodesk AutoCAD Mechanical 2013 działających w systemie Windows 8:

Produkty, których dotyczy poprawka

Wymaganie wstępne: Upewnij się, że dodatek Service Pack 2 dla programu AutoCAD Mechanical 2013 jest zainstalowany przed zainstalowaniem poprawki hotfix.

Instrukcje instalacji

Aby zainstalować poprawkę hotfix naprawiającą błąd krytyczny w systemie Windows 8

Uwaga: do ukończenia procesu instalacji w systemie operacyjnym Microsoft® Windows® są wymagane uprawnienia administracyjne.

Uwaga: Ten proces instalacji wymaga zmian w zainstalowanym produkcie, co może spowodować pojawienie się ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa w systemie Windows. W trakcie instalacji, gdy pojawi się okno zawierające ostrzeżenie, należy kliknąć przycisk Kontynuuj.

  1. Zamknij wszystkie programy.
  2. Uruchom program AutoCAD Mechanical 2013 i wykonaj polecenie AMVER.
  3. Sprawdź wersję produktu:
  4. Zamknij program AutoCAD Mechanical 2013.
  5. Przejdź do folderu, w którym zainstalowany jest produkt firmy Autodesk, na przykład C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\Acadm
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik symbbautoenu.dll i zmień jego nazwę na symbbautoenu.bak.
  7. Kliknij dwukrotnie na plik symbbautoenu_x86.zip lub symbbautoenu_x64.zip i wyodrębnij plik symbbautoenu.dll w folderze określonym w kroku 5.
  8. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy plik symbbautoenu.dll, a następnie wybierz opcję Właściwości. Upewnij się, że jest to wersja 17.0.48.2.

Aby odinstalować poprawkę hotfix

  1. Usuń nowy plik symbbautoenu.dll pobrany do folderu określonego w kroku 5.
  2. Przywróć nazwę pliku zmienioną w korku 6.