Text Readme pro aktualizaci Service Pack 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008

Aktualizace Service Pack 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008

V souvislosti se svým trvalým úsilím o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk opravnou aktualizaci Service Pack 1 pro aplikaci AutoCAD Civil 3D 2008.

Tento text Readme obsahuje informace týkající se instalace a použití této aktualizace Service Pack. Důrazně doporučujeme, abyste si před instalací aktualizace Service Pack do produktu přečetli celý tento dokument. Soubor Readme uložte na pevný disk nebo si jeho kopii vytiskněte.

Tento text Readme obsahuje následující témata:

Vyřešené problémy v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2008

Tato aktualizace Service Pack řeší následující problémy:

Obecné

Trasy

Tvorba půdorysů

Projekt koridoru a podsestavy

Zemní tělesa a návrhové linie

Popisky

Parcely

Podélné profily a zobrazení profilu

Potrubí

Body

Zobrazení příčných řezů

Aplikace Survey

Povrchy

Tabulky

 

Kdo by měl tuto aktualizaci Service Pack instalovat?

Tato aktualizace Service Pack C3D2008_SP1.exe je určena pro všechny verze aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 nainstalované v počítačích s operačním systémem v anglickém jazyce i jiných jazycích.

Důležité: Odinstalování této aktualizace Service Pack nelze provést automatickým odinstalačním procesem.

 

Všeobecné informace o instalaci

Důležité: Odinstalování této aktualizace Service Pack nelze provést automatickým odinstalačním procesem. Chcete-li obnovit svou verzi aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 do stavu před nainstalováním aktualizace Service Pack, odinstalujte aplikaci AutoCAD Civil 3D 2008 a poté ji znovu nainstalujte.

 

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Přepínače příkazového řádku systému Windows, které používá tato aktualizace Service Pack, jsou následující:

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku jsou obsaženy v následujících postupech.

 

Použití aktualizace Service Pack pro instalaci samostatné verze

 1. Stáhněte soubor C3D2008_SP1.exe a uložte jej do libovolné složky.
 2. Vložte instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 do příslušné jednotky.
 3. Přejděte do složky, do níž jste uložili tuto aktualizaci Service Pack.
 4. Poklepáním na spustitelný soubor spusťte instalaci aktualizace Service Pack.

 

Instalace aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě pomocí seznamu oprav

Tímto způsobem postupujte v případě, že chcete instalovat tuto aktualizaci Service Pack pomocí komunikačního centra prostřednictvím místní sítě.

Instalace aktualizace Service Pack pomocí komunikačního centra s použitím funkcí seznamu oprav

 1. Z webové stránky Podpora produktů společnosti Autodesk stáhněte soubory <C3D2008_SP1.exe> a <AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 1 Readme.htm> na místní server.

  POZNÁMKA: Zajistěte, aby k tomuto serveru měli přístup všichni uživatelé, kteří aktualizaci Service Pack potřebují nainstalovat.

 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující údaje a potom klepněte na tlačítko OK:

  <název místního serveru>\<název opravy> /p <název umístění seznamu oprav>\<název seznamu oprav>

  Například:

  c:\C3D2008_SP1.exe /p c:\seznopr.txt

  Obsah souboru seznamu oprav se podobá následujícímu:

  *****
  ProductCode={5783F2D7-5000-0409-0002-0060B0CE6BBA}

  ProductVersionCandidate=500.0.337.1

  PatchTitle=Civil 3D 2008 SP1

  PatchGUID={2369FE8C-F185-4039-BE1C-AFC1AD9294FD}

  PatchFileLocation=\\\\název_vašeho_serveru\\název_sdílené_složky\\podsložky\\název_opravy.exe nebo ftp://název_vašeho_serveru/název_sdílené_složky/vaše_cesta/název_opravy.exe

  PatchSize=9546240

  PatchDesc=This Service Pack updates Civil 3D 2008. The use of this software is subject to the terms and conditions contained in the software license agreement that accompanied Civil 3D 2008. YOUR USE OF THE SOFTWARE INDICATES YOUR ASSENT TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF SUCH LICENSE AGREEMENT. COPYING OR USE OF THIS SOFTWARE OR ITS DOCUMENTATION EXCEPT AS PERMITTED BY THE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT IS UNAUTHORIZED AND IS COPYRIGHT INFRINGEMENT UNDER THE LAWS OF YOUR COUNTRY. IF YOU COPY OR USE THIS SOFTWARE OR ITS DOCUMENTATION WITHOUT PERMISSION OF AUTODESK, YOU ARE VIOLATING THE LAW. YOU MAY BE LIABLE TO AUTODESK FOR DAMAGES, AND YOU MAY BE SUBJECT TO CRIMINAL PENALTIES.

  PatchDescLocation=\\\\název_vašeho_serveru\\název_sdílené_složky\\podsložky\\název_readme.html nebo ftp://název_vašeho_serveru/název_sdílené_složky/vaše_cesta/název_readme.html

  POZNÁMKA: Pokud již v tomto umístění soubor se seznamem oprav existuje, budou informace o novém seznamu oprav přidány na konec tohoto souboru. Původní soubor nebude přepsán.

 1. Otevřete soubor se seznamem oprav. Pokud existuje více než jeden seznam oprav, budou seznamy navzájem odděleny hvězdičkami (*****).
 2. Změňte pátý řádek v kroku 3, hodnotu PatchFileLocation, na některý z následujících řetězců:

  • Pokud chcete, aby byla aktualizace Service Pack k dispozici na souborovém serveru, zadejte:
   PatchFileLocation=\\\\<název_vašeho_serveru>\\<název_sdílené_složky>\\<podsložky> \\<název_opravy>.exe

  • Pokud chcete, aby byla aktualizace Service Pack k dispozici na FTP serveru, zadejte:
   ftp://<název_vašeho_serveru>/<název_sdílené_složky>/<vaše_cesta> /<název_opravy>.exe

 3. Změňte poslední řádek v kroku 3, hodnotu PatchDescLocation, na některý z následujících řetězců:

  • Pokud chcete, aby byl soubor Readme k dispozici na souborovém serveru, zadejte:
   PatchDescLocation=\\\\<název_vašeho_serveru>\\<název_sdílené_složky>\\<podsložky> \\<název_readme>.htm

  • Pokud chcete, aby byl soubor Readme k dispozici na FTP serveru, zadejte:
   ftp:////<název_vašeho_serveru>//<název_sdílené_složky>//<vaše_cesta> //<název_readme>.htm

 4. Uložte a zavřete soubor se seznamem oprav.
 5. Do jednotky svého místního počítače vložte instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2008.
 6. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující:

  <jednotka_CD-ROM>:\BIN\Installer\Support\CADManagerControl

 7. Poklepejte na soubor CMControl.exe.
 8. V nástroji Správce CAD vyberte v seznamu produktů AutoCAD Civil 3D 2008 a potom klepněte na tlačítko OK.
 9. V nástroji Správce CAD proveďte na kartě Komunikační centrum následující:
  • V seznamu Konfigurace Live Update vyberte položku Zapnout používání místního seznamu oprav.
  • Do pole Umístění místního seznamu oprav zadejte umístění místního seznamu oprav (síťovou cestu UNC).
  • Klepnutím na položku Použít uložíte tato nastavení do svého systému.

 10. V rozevíracím seznamu u dolního okraje Správce CAD vyberte položku Vytvořit soubor registru .reg. Potom klepněte na tlačítko OK.
 11. V dialogu Uložit jako uložte soubor do svého systému. Poznamenejte si jeho umístění.
 12. Soubor registru je třeba spustit na každé pracovní stanici, na které má být aktualizace Service Pack použita. Proveďte distribuci souboru registru každému uživateli (na každou pracovní stanici). Každý uživatel by měl mít soubor registru uložen ve svém počítači a měl by jej spustit poklepáním na jeho název v Průzkumníku Windows.
 13. Na každé pracovní stanici musí být poté aktualizace Service Pack použita prostřednictvím Komunikačního centra.

POZNÁMKA: Jakmile dojde na klientském počítači k úpravě registru, Komunikační centrum v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2008 upozorní uživatele zprávou „Je k dispozici aktualizace produktu“. Jakmile uživatel klepne na tuto zprávu, zobrazí se stránka s textem „Autodesk Live Update“. Tato stránka obsahuje pokyny, popis aktualizace a tlačítko „Aktualizovat“, jímž se spouští stahování a instalace aktualizace.

Použití aktualizace Service Pack na síťový administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 3D 2008

Následující dva způsoby distribuce aktualizace Service Pack 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 lze použít pouze na administrativní obrazy vytvořené v Průvodci síťovou instalací aplikace AutoCAD Civil 3D 2008. Po dokončení těchto postupů bude aktualizace Service Pack automaticky použita na všechny nově implementované aplikace AutoCAD Civil 3D 2008.

POZNÁMKA: Pro oba následující postupy platí, že stažený soubor aktualizace Service Pack obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch). Tento soubor je nutno extrahovat ze spustitelného souboru. Chcete-li soubor MSP extrahovat ze spustitelného souboru, použijte parametr /e („extrahovat“).

Přidání aktualizace Service Pack 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 do nového administrativního obrazu aplikace AutoCAD Civil 3D 2008

 1. Z webové stránky Podpora produktů společnosti Autodesk si stáhněte do místního počítače soubor <C3D2008_SP1.exe>.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující údaje a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy>\ /e <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy.msp>

 3. Na instalačním médiu vyberte položku Vytvořit implementaci.
 4. Zvolte umístění své implementace, zadejte název a poté klepněte na tlačítko Další.
 5. Vyberte produkty, které chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další.
 6. Na stránce Konfigurace proveďte vlastní úpravy implementace klepnutím na tlačítko Konfigurovat.
 7. Pokračujte ve vlastních úpravách implementace. Na stránce Zahrnout aktualizace Service Pack použijte tlačítko – elipsy k procházení na umístění souboru MSP, který byl stažen a extrahován ze spustitelného souboru.
 8. Zvolte možnost Sloučit instalaci aktualizace Service Pack. Sloučením instalace dojde k instalaci obojího v rámci instalace produktu.
 9. POZNÁMKA: Nepoužívejte možnost připojení k administrativnímu obrazu, protože tímto postupem k začlenění aktualizace Service Pack do instalace nedojde.

 10. Dokončete uživatelské úpravy, klepněte na položku Instalace je dokončena a poté na položku Vytvořit implementaci.

Instalace aktualizace SP1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 do existujícího administrativního obrazu aplikace AutoCAD Civil 3D 2008

POZNÁMKA: Před použitím aktualizace Service Pack 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 na existující administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 se ujistěte, že všechny klientské počítače již byly aktualizovány pomocí aktualizace Service Pack 1.

 1. Z webové stránky Podpora produktů společnosti Autodesk si stáhněte do místního počítače soubor C3D2008_SP1.exe.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující údaje a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy>\ /e <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy.msp>

 3. Na počítači, ve kterém jste vytvořili původní implementaci aplikace AutoCAD Civil 3D 2008, existuje zástupce „upravit <název_implementace>“. Poklepejte na tohoto zástupce.
 4. V instalačním procesu můžete zvolit pro novou implementaci nový název nebo nové umístění.
 5. Na stránce Zahájit implementaci zadejte nový název nebo přijměte současný název.
 6. Na stránce implementace Prohlédnout – konfigurovat – vytvořit si prohlédněte a upravte požadované změny.
 7. Klepněte na možnost Konfigurovat a poté na stránce Zahrnout aktualizace Service Pack použijte tlačítko – elipsy k procházení na umístění souboru MSP, který byl stažen a extrahován ze spustitelného souboru. Pro začlenění aktualizace Service Pack je třeba použít metodu „Sloučit aktualizace Service Pack se souborem MSI administrativního obrazu“.
 8. Dokončete uživatelské úpravy, klepněte na položku Instalace je dokončena a poté na položku Vytvořit implementaci. Aktualizace Service Pack bude automaticky použita ve všech nově implementovaných aplikacích AutoCAD Civil 3D 2008.

Copyright (c) 2007 Autodesk, Inc.