Plik Readme dla programu AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 1

AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 1

W ramach nieustających starań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości swoich produktów, firma Autodesk wydała pakiet serwisowy AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 1.

Niniejszy plik Readme zawiera instrukcję instalacji oraz informacje na temat sposobu korzystania z pakietu serwisowego. Przed zastosowaniem dodatku Service Pack dla produktu zalecane jest zapoznanie się z całą treścią niniejszego dokumentu. Aby umożliwić szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji, plik Readme należy wydrukować lub zapisać na dysku twardym komputera.

W pliku omówione zostały następujące tematy:

Problemy usunięte z programu AutoCAD Civil 3D 2008

Pakiet serwisowy rozwiązuje następujące problemy:

Ogólne

Linie trasowania

Tworzenie planów

Projekt korytarza i podzespoły

Skarpy i linie charakterystyczne

Etykiety

Działki

Profile i widoki profili

Rury

Punkty

Widoki przekrojów poprzecznych

Pomiary

Powierzchnie

Tabele

 

Dla kogo przeznaczony jest ten pakiet serwisowy?

Pakiet serwisowy C3D2008_SP1.exe przeznaczony jest dla użytkowników wszystkich wersji programu AutoCAD Civil 3D 2008, uruchamianych zarówno w anglojęzycznej, jak i innych wersjach systemu operacyjnego.

Ważne: Usunięcie tego pakietu serwisowego przy pomocy automatycznego programu odinstalowującego nie jest możliwe.

 

Ogólne informacje na temat instalacji

Ważne: Usunięcie tego pakietu serwisowego przy pomocy automatycznego programu odinstalowującego nie jest możliwe. Przywrócenie programu AutoCAD Civil 3D 2008 w wersji istniejącej przed instalacją pakietu serwisowego wymaga odinstalowania i ponownego zainstalowania programu AutoCAD Civil 3D 2008.

 

Opcje wiersza polecenia systemu Windows

Pakiet serwisowy rozpoznaje następujące opcje wiersza polecenia systemu Windows:

Poniższe procedury zawierają zalecenia dotyczące sposobu korzystania z opcji wiersza polecenia.

 

Instalowanie pakietu serwisowego w przypadku instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz plik C3D2008_SP1.exe i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. Umieść w napędzie nośnik instalacyjny z programem AutoCAD Civil 3D 2008.
 3. Przejdź do folderu zawierającego pakiet serwisowy.
 4. Aby zainstalować pakiet serwisowy, kliknij dwukrotnie plik wykonywalny.

 

Instalowanie pakietu serwisowego za pośrednictwem sieci lokalnej, z wykorzystaniem listy poprawek

Procedurę tę należy zastosować, jeśli pakiet serwisowy ma być zainstalowany w całej sieci lokalnej przy pomocy Centrum komunikacyjnego.

Instalacja pakietu serwisowego przy pomocy Centrum komunikacyjnego i lokalnej listy poprawek

 1. Z witryny internetowej pomocy technicznej dla produktów Autodesk pobierz pliki <C3D2008_SP1.exe> oraz <AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 1 Readme.htm> i zapisz je na lokalnym serwerze.

  UWAGA: Upewnij się, że wszyscy użytkownicy, którzy potrzebują tego dodatku Service Pack, mają dostęp do tego serwera.

 2. Z menu Start (Windows), kliknij Uruchom. Wprowadź poniższe informacje, a następnie kliknij przycisk OK:

  <nazwa lokalnego serwera>\<nazwa ścieżki> /p <nazwa położenia listy poprawek>\<nazwa listy poprawek>

  Na przykład:

  c:\C3D2008_SP1.exe /p c:\patchlist.txt

  Treść pliku listy uaktualnień jest podobna do poniższej:

  *****
  ProductCode={5783F2D7-5000-0409-0002-0060B0CE6BBA}

  ProductVersionCandidate=500.0.337.1

  PatchTitle=Civil 3D 2008 SP1

  PatchGUID={2369FE8C-F185-4039-BE1C-AFC1AD9294FD}

  PatchFileLocation=\\\\nazwa_serwera\\nazwa_udziału\\podfoldery\\nazwa_poprawki.exe lub ftp://nazwa_serwera/nazwa_udziału/ścieżka/nazwa_poprawki.exe

  PatchSize=9546240

  PatchDesc=This Service Pack updates Civil 3D 2008. The use of this software is subject to the terms and conditions contained in the software license agreement that accompanied Civil 3D 2008. YOUR USE OF THE SOFTWARE INDICATES YOUR ASSENT TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF SUCH LICENSE AGREEMENT. COPYING OR USE OF THIS SOFTWARE OR ITS DOCUMENTATION EXCEPT AS PERMITTED BY THE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT IS UNAUTHORIZED AND IS COPYRIGHT INFRINGEMENT UNDER THE LAWS OF YOUR COUNTRY. IF YOU COPY OR USE THIS SOFTWARE OR ITS DOCUMENTATION WITHOUT PERMISSION OF AUTODESK, YOU ARE VIOLATING THE LAW. YOU MAY BE LIABLE TO AUTODESK FOR DAMAGES, AND YOU MAY BE SUBJECT TO CRIMINAL PENALTIES.

  PatchDescLocation=\\\\nazwa_serwera\\nazwa_udziału\\podfoldery\\nazwa_readme.html lub ftp://nazwa_serwera/nazwa_udziału/ścieżka/nazwa_readme.html

  UWAGA: Jeżeli plik listy uaktualnień już istnieje w tym położeniu, informacja o nowej liście uaktualnień jest dodawana na końcu tego pliku. Oryginalny plik nie jest nadpisywany.

 1. Otwórz plik listy uaktualnień. Jeżeli istnieje kilka list uaktualnień, listy są oddzielane gwiazdkami (*****).
 2. Zmień piąty wiersz w punkcie 3, tj. wpis PatchFileLocation, na jeden z poniższych:

  • Jeśli chcesz, aby pakiet serwisowy był dostępny z serwera plików, wprowadź:
   PatchFileLocation=\\\\<nazwa_serwera>\\<nazwa-udziału>\\<podfoldery> \\<nazwa_ścieżki>.exe

  • Jeśli chcesz, aby pakiet serwisowy był dostępny z serwera FTP, wprowadź:
   ftp://<nazwa_serwera>/<nazwa_udziału>/<ścieżka> /<nazwa_ścieżki>.exe

 3. Zmień ostatni wiersz w punkcie 3, tj. wpis PatchDescLocation, na jeden z poniższych:

  • Jeśli chcesz, aby plik Readme był dostępny z serwera plików, wprowadź:
   PatchDescLocation=\\\\<nazwa_serwera>\\<nazwa_udziału>\\<podfoldery> \\<nazwa_readme>.htm

  • Jeśli chcesz, aby plik Readme był dostępny z serwera FTP, wprowadź:
   ftp:////<nazwa_serwera>//<nazwa_udziału>//<ścieżka> //<nazwa_readme>.htm

 4. Zapisz i zamknij plik listy uaktualnień.
 5. Umieść w napędzie nośnik instalacyjny z programem AutoCAD Civil 3D 2008.
 6. Z menu Start (Windows), kliknij Uruchom. Wprowadź poniższy tekst:

  <napęd_CD-ROM>:\BIN\Installer\Support\CADManagerControl

 7. Dwukrotnie kliknij CMControl.exe.
 8. W narzędziu menedżera CAD wybierz z listy produktów program AutoCAD Civil 3D 2008, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. W narzędziu menedżera CAD wybierz zakładkę Centrum komunikacyjne i wykonaj następujące czynności:
  • Z listy Konfiguracja Live Update, wybierz Włącz używając lokalnych uaktualnień.
  • W polu Położenie lokalnej listy poprawek wprowadź położenie pliku listy poprawek (ścieżkę sieciową UNC).
  • Kliknij Zastosuj, aby zapisać te ustawienia w systemie.

 10. W dolnej części Menedżera CAD wybierz z listy rozwijanej polecenie Utwórz plik rejestru (.reg). Następnie kliknij OK.
 11. W oknie dialogowym Zapisz jako zapisz plik w systemie. Zanotuj to położenie.
 12. Plik rejestru należy uruchomić na każdej stacji roboczej, aby pakiet serwisowy mógł być zastosowany. Prześlij plik rejestru do każdego użytkownika (stacji roboczej). Każdy użytkownik powinien zapisać plik i uruchomić go, klikając go dwukrotnie w Eksploratorze Windows.
 13. Następnie na każdej stacji roboczej należy zastosować pakiet serwisowy, korzystając z Centrum komunikacyjnego.

UWAGA: Po zapisaniu zmian w rejestrze klienta Centrum komunikacyjne programu AutoCAD Civil 3D 2008 wyświetli komunikat „Dostępne uaktualnienia”. Kliknięcie komunikatu spowoduje wyświetlenie strony „Autodesk Live Update”. Zawiera ona polecenia, opis poprawki i przycisk „Update” (Uaktualnij), którego kliknięcie uruchamia pobieranie i instalację poprawki.

Instalowanie pakietu serwisowego w przypadku sieciowego obrazu administracyjnego AutoCAD Civil 3D 2008

Następujące dwie metody dystrybucji pakietu AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 1 mają zastosowanie tylko wobec obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą Kreatora instalacji sieciowej programu AutoCAD Civil 3D 2008. Powodują one, że pakiet serwisowy zostanie automatycznie zastosowany do wszelkich nowych instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2008.

UWAGA: W obu przypadkach pobierany pakiet serwisowy zawiera plik MSP (Microsoft Patch). Należy go wyodrębnić z pliku wykonywalnego. W tym celu należy użyć opcji wiersza polecenia /e (jak „extract” czyli „wyodrębnij”).

Dodawanie pakietu serwisowego AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 1 do nowego obrazu administracyjnego AutoCAD Civil 3D 2008

 1. Pobierz plik <C3D2008_SP1.exe> z witryny pomocy technicznej Autodesk do swojego komputera.
 2. Z menu Start (Windows), kliknij Uruchom. Wprowadź poniższe informacje, a następnie kliknij przycisk OK.

  <dysk lokalny>:\<nazwa ścieżki>\ /e <dysk lokalny>:\<nazwa poprawki.msp>

 3. Na nośniku instalacyjnym kliknij przycisk Utwórz stanowisko.
 4. Wybierz położenie obrazu stanowiska, wprowadź nazwę i kliknij przycisk Dalej.
 5. Wybierz produkty do zainstalowania i kliknij przycisk OK.
 6. Na stronie Konfiguracja kliknij przycisk Konfiguruj, aby dostosować obraz stanowiska.
 7. Kontynuuj dostosowywanie obrazu stanowiska. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk z wielokropkiem, aby przejść do lokalizacji pliku MSP pobranego i wyodrębnionego z pliku wykonywalnego.
 8. Wybierz opcję łącznej instalacji pakietu serwisowego. W wyniku połączenia instalacji podczas instalowania produktu instalowane są oba składniki.
 9. UWAGA: Nie wybieraj opcji dołączenia obrazu administracyjnego, ponieważ ta metoda nie uwzględnia pakietu serwisowego podczas procesu instalacji

 10. Zakończ dostosowywanie i kliknij przycisk Konfiguracja ukończona, a następnie przycisk Utwórz stanowisko.

Stosowanie pakietu serwisowego AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 1 wobec istniejącego obrazu administracyjnego AutoCAD Civil 3D 2008

UWAGA: Przed zastosowaniem pakietu AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 1 wobec istniejącego obrazu administracyjnego programu AutoCAD Civil 3D 2008 upewnij się, że wszystkie komputery klienckie zostały uaktualnione przy użyciu pakietu serwisowego Service Pack 1.

 1. Pobierz plik C3D2008_SP1.exe z witryny internetowej pomocy technicznej dla produktów Autodesk i zapisz go na komputerze lokalnym.
 2. Z menu Start (Windows), kliknij Uruchom. Wprowadź poniższe informacje, a następnie kliknij przycisk OK.

  <dysk lokalny>:\<nazwa ścieżki>\ /e <dysk lokalny>:\<nazwa ścieżki.msp>

 3. Na komputerze, na którym utworzono pierwotny obraz stanowiska AutoCAD Civil 3D 2008, znajduje się skrót „modify <deployment name>” („modyfikuj <nazwa obrazu stanowiska>”). Kliknij dwukrotnie ten skrót.
 4. W ramach instalacji można wybrać nową nazwę lub lokalizację obrazu stanowiska.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska określ nową nazwę lub pozostaw nazwę istniejącą.
 6. Przejrzyj stronę Przejrzyj - Konfiguruj - Utwórz stanowiska i wprowadź wymagane zmiany.
 7. Kliknij przycisk Konfiguruj, wprowadź odpowiednie zmiany na stronie Dołącz pakiety serwisowe, a następnie kliknij przycisk z wielokropkiem, aby przejść do lokalizacji pliku MSP pobranego i wyodrębnionego z pliku wykonywalnego. Musisz wybrać metodę uwzględniania pakietu serwisowego: „Scal pakiety serwisowe z plikiem MSI obrazu administracyjnego”.
 8. Zakończ dostosowywanie i kliknij przycisk Konfiguracja ukończona, a następnie przycisk Utwórz stanowisko. Pakiet serwisowy zostanie automatycznie zastosowany do wszelkich nowych obrazów stanowiska programu AutoCAD Civil 3D 2008.

Copyright (c) 2007 Autodesk, Inc.