Soubor Readme pro aktualizaci SP1A aplikace Autodesk Civil 3D 2007

Aktualizace SP1A aplikace Autodesk Civil 3D 2007

V souvislosti se svým trvalým úsilím o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk balíček obsahující opravné aktualizace SP1A pro aplikaci Autodesk Civil 3D 2007.

Tento soubor Readme obsahuje informace týkající se instalace a použití aktualizace SP. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace SP na produkt přečetli celý dokument. Tento soubor Readme si uložte na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii pro pozdější použití.

Tento soubor Readme obsahuje následující témata:

Vyřešené potíže s aplikací Autodesk Civil 3D 2007

Tento balíček opravných aktualizací řeší následující problémy:

Všeobecné

Trasy

Koridor
 • Hodnoty sklonu následujících podsestav již migrují správně: NapojeníOdsazeníASklon, NapojeníNaSklonASvislouOdchylku, NapojeníNaSklonVeVýšce, NapojeníNaSklonKPovrchu, NapojeníŠířkyASklonu.
 • Při vytváření slepých uliček modelovaných pomocí objektu koridoru, je-li bod odsazení umístěn přesně ve středu oblouku, se již odsazení od oblouku vypočítává správně
 • Po otevření dialogového okna Vlastnosti podsestavy již nepřestává program odpovídat.
 • Výkresy ve formátu Civil 3D 2006, které obsahují podsestavy s hodnotami sklonu, lze nyní úspěšně otevírat.

Modelování

 • Přechody používající kritérium relativní výšky jsou již vytvářeny správně. Dříve byly občas průměty vytvářeny s nesprávnými vzdálenostmi.
 • Bylo vyřešeno několik potíží, které způsobovaly, že výkresy obsahující problematickou geometrii modelování nešly otevřít.
 • Potíže s výkonem při modelování povrchu byly vyřešeny. Například modelování nádrže v povrchu se dokončí za mnohem přijatelnější dobu.
 • Vložení modelování plochy do plochy koridoru a následné uložení se již chová správně.
 • Problém s otevíráním výkresů, které obsahují návrhové linie modelování, po zavření jiného výkresu byl vyřešen.

Popisky

Potrubí

 • Potíže s potrubím v Zobrazení profilu, kdy se spojené struktury zobrazovaly jako těleso, byly vyřešeny. Mějte na paměti, že při zobrazení struktury jako tělesa je v dialogovém okně Styl struktury zaškrtávací políčko „Zapnout maskování součástí“ skryto. Doporučuje se používat volbu „Zobrazit jako hranici“ na kartě Profil v dialogovém okně Styl struktury. Při použití této volby bude výkon aplikace podstatně vyšší než při použití volby „Zobrazit jako těleso“. Volba „Zobrazit jako hranici“ je výchozím nastavením pro nové styly, avšak existující styly převzaté z aplikace Autodesk Civil3D 2006 budou nastaveny na možnost „Zobrazit jako těleso“.
 • Problém se strukturami zobrazujícími se jako bloky v Zobrazení profilu byl vyřešen. Maskování již pracuje správně.
 • Problém s výkresy obsahujícími potrubní sítě, které jsou rovnoběžné se vzorovými úsečkami, byl vyřešen. U výkresů obsahující potrubní sítě, které jsou rovnoběžné se vzorovými úsečkami, již nedochází k neočekávanému ukončení.
 • Problém s referencemi potrubních sítí vytvářejících závislé objekty dat (například zarovnání a profily) byl vyřešen. Když vytvoříte referenci potrubní sítě, závislé objekty se nevytvoří.
Body
 • Body upravené ve stromu Prospektor a nakreslené skupinami bodů jinými než je skupina bodů Všechny body se již aktualizují správně.
 • Potíže s použitím Editoru bodů ke změně stylů bodů, stylů popisků bodů nebo hladin bodů byl vyřešen. Při změně těchto položek již Editor bodů reaguje správně.
 • Byl vyřešen problém s otevíráním nového výkresu pomocí výkresové šablony 2006. Výkresy, které obsahují externí datovou referenci v nastaveních bodů, lze nyní úspěšně aktualizovat.

Zprávy o odebraném množství

Aplikace Survey

Tato aktualizace SP obsahuje také řešení následujících potíží s aplikací AutoCAD:

Kdo by měl tuto aktualizaci SP instalovat?

Tato aktualizace SP, C3D2007_SP1A.exe, je určena pro všechny verze aplikace Autodesk Civil 3D 2007 nainstalované v počítačích s operačním systémem v anglickém jazyce i jiných jazycích. Před instalací této aktualizace vezměte v úvahu následující informace:

 

Všeobecné informace o instalaci

Důležité: Tuto aktualizaci SP nelze odstranit spuštěním automatického odinstalování. Chcete-li obnovit svou verzi aplikace Autodesk Civil 3D 2007 do stavu před nainstalováním aktualizace SP, odinstalujte aplikaci Autodesk Civil 3D 2007 a nainstalujte ji znovu.

 

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Přepínače příkazového řádku systému Windows obsažené v této aktualizaci SP jsou následující:

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku jsou obsaženy v následujících postupech.

 

Použití aktualizace SP pro Instalaci samostatné verze

 1. Stáhněte soubor C3D2007_SP1A.exe a uložte jej do libovolné složky.
 2. Vložte médium aplikace Autodesk Civil 3D 2007 do příslušné jednotky.
 3. Přejděte do složky, do níž jste uložili balíček opravných aktualizací.
 4. Poklepáním na spustitelný soubor spusťte instalaci aktualizace.

Po nainstalování této servisní aktualizace bude z panelu nabídek aplikace Autodesk Civil 3D odstraněna nabídka Survey. Chcete-li, aby se nabídka Survey opět zobrazila v panelu nabídek, zadejte v příkazovém řádku wscurrent a poté zadejte do pole Zadejte novou hodnotu pro WSCURRENT na příkazovém řádku Civil 3D.

Instalace aktualizace SP prostřednictvím místní sítě pomocí seznamu aktualizací

Tímto způsobem postupujte tehdy, jestliže chcete instalovat aktualizaci pomocí komunikačního centra prostřednictvím místní sítě.

Instalace aktualizace SP pomocí komunikačního centra s použitím funkcí seznamu aktualizací

Při konfiguraci místního seznamu aktualizací postupujte podle níže uvedených pokynů.

 1. Před prováděním tohoto postupu se ujistěte, že počítač, který bude použit k nakonfigurování místního seznamu aktualizací, splňuje následující požadavky:
  – Musí být nainstalována aplikace Civil 3D 2007.
  – Současná aktualizace (servisní balíček) se nesmí vztahovat na aplikaci Civil 3D 2007.
  – Musí být nainstalován obslužný nástroj CAD Manager Control Utility 4.0.
 2. Spusťte obslužný program CAD Manager.
 3. Jako produkt vyberte Autodesk Civil 3D 2007.
 4. Na kartě Komunikační centrum vyberte ze seznamu vyhledávání možnost „Získat aktualizace online z místní sítě“.
 5. Přejděte ke sdílené složce, do níž chcete stáhnout aktualizace (tento servisní balíček) pro používání cesty UNC. Soubor patchlist.npl bude vytvořen automaticky.
 6. Vyberte tlačítko Správa aktualizací. (Tato operace se zdaří pouze v případě, že současná aktualizace/servisní balíček ještě nebyly pro aplikaci Civil 3D 2007 použity.)
 7. Pomocí ikony typu akce a vybráním nabídky nastavte typ akce na Přidat do složky aktualizací.
 8. Vyberte možnost Aktualizovat složku aktualizací. To bude mít za následek stažení aktualizace/servisního balíčku ze serveru společnosti Autodesk a umožnění přístupu z definovaných umístění ostatním uživatelům.
 9. Proveďte změny.
 10. Ve spodní části nástroje CAD Manager vyberte v rozevíracím seznamu položku „Vytvořit soubor registru .reg“. Potom klepněte na tlačítko OK.
 11. V dialogovém okně Uložit jako uložte soubor do systému. Poznamenejte si jeho umístění.
 12. Soubor registru je teď připraven ke zpřístupnění uživatelům.
 13. Nainstalujte aktualizace z komunikačního centra aplikace Civil 3D 2007.

POZNÁMKA: Jakmile budou změny registru použity u klienta, komunikační centrum aplikace Autodesk Civil 3D 2007 upozorní uživatele zprávou „Dostupná aktualizace údržby“. Jakmile uživatel klepne na zprávu, zobrazí se stránka s nápisem „Autodesk Live Update“. Tato stránka obsahuje pokyny, popis aktualizace a tlačítko „Aktualizovat“, jímž se spouští stažení a instalace aktualizace.

 

Použití balíčku opravných aktualizací pro administrativní obraz sítě aplikace Autodesk Civil 3D 2007

Následující dva způsoby distribuce balíčku opravných aktualizací Autodesk Civil 3D 2007 SP1A se týkají pouze administrativních obrazů vytvořených průvodcem síťovou instalací aplikace Autodesk Civil 3D 2007. Po dokončení těchto postupů bude balíček opravných aktualizací automaticky použit pro všechny nově zavedené aplikace Autodesk Civil 3D 2007.

POZNÁMKA: Při obou následujících postupech bude stažený soubor opravných aktualizací obsahovat soubor MSP (Microsoft Patch). Tento soubor je nutno extrahovat ze spustitelného souboru. Chcete-li soubor MSP extrahovat ze spustitelného souboru, použijte parametr /e („extrahovat“).

Přidání aktualizace Autodesk Civil 3D 2007 SP1A do nového administrativního obrazu aplikace Autodesk Civil 3D 2007

 1. Z webové stránky podpory produktů Autodesk si do místního počítače stáhněte soubor <Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 1A.exe>.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní jednotka>:\<název aktualizace>\ /e <místní jednotka>:\<název aktualizace.msp>

 3. V počítači, do kterého jste nainstalovali aktualizaci Průvodce nasazením, klepněte v nabídce Start (Windows) na položku Programy > Autodesk > Průvodce nasazením.
 4. V Průvodci nasazením vyberte na úvodní stránce položku Upravit administrativní obraz a klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce Vytvořit administrativní obraz zadejte v okně Vybrat instalační soubor (MSI) Autodesk cestu k souboru c3d.msi. Soubor MSI bude použit jako základ administrativního obrazu. Tento soubor se nachází na instalačním médiu produktu ve složce \BIN\Installer.
 6. V okně Umístění administrativního obrazu zadejte existující sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do tohoto umístění. Uživatelé si nainstalují aplikaci Autodesk Civil 3D z tohoto umístění.
 7. Vyberte volbu Použít aktualizaci (Service Pack) pro tento obraz.
 8. V okně Vybrat aktualizaci zadejte cestu k umístění aktualizace (umístění, které bylo zadáno v kroku 2, včetně přípony .msp). K souboru můžete rovněž přejít pomocí funkce Procházet.
 9. Klepněte na tlačítko Další a podle pokynů v Průvodci nasazením dokončete rozmístění balíčku opravných aktualizací.

Instalace aktualizace SP1A aplikace Autodesk Civil 3D 2007 do existujícího administrativního obrazu aplikace Autodesk Civil 3D 2007

POZNÁMKA: Před použitím tohoto balíčku opravných aktualizací Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 1A pro existující administrativní obraz aplikace Autodesk Civil 3D 2007 se ujistěte, že ve všech klientských počítačích je již nainstalována opravná aktualizace SP1A.

 1. Z webové stránky podpory produktů Autodesk si do místního počítače stáhněte soubor C3D2007_SP1A.exe.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní jednotka>:\<název aktualizace>\ /e <místní jednotka>:\<název aktualizace.msp>

 3. V počítači, do kterého jste nainstalovali aktualizaci Průvodce nasazením, klepněte v nabídce Start (Windows) na položku Programy > Autodesk > Průvodce nasazením.
 4. V Průvodci nasazením vyberte na úvodní stránce položku Upravit administrativní obraz a klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce Upravit administrativní obraz v okně Vyberte soubor MSI vyberte stávající instalační soubor (MSI) aplikace Autodesk ze sdílené síťové složky, která obsahuje administrativní obraz, který chcete upravit.
 6. Vyberte možnost Použít aktualizaci (Service Pack) pro tento obraz.
 7. V okně Vybrat aktualizaci zadejte cestu k umístění aktualizace (umístění, které bylo zadáno v kroku 2, včetně přípony .msp). K souboru můžete rovněž přejít pomocí funkce Procházet.
 8. Klepněte na tlačítko Další a podle pokynů v Průvodci nasazením dokončete rozmístění balíčku opravných aktualizací.

Copyright (c) 2006 Autodesk, Inc.