Soubor Readme pro aktualizaci Service Pack 2 aplikace Autodesk Civil 3D 2007

Aktualizace Service Pack 2 aplikace Autodesk Civil 3D 2007

V rámci trvalé snahy poskytovat produkty vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Service Pack 2 (SP2) pro aplikaci Autodesk Civil 3D 2007. Aktualizace SP2 pro aplikaci Autodesk Civil 3D 2007 obsahuje všechny aktualizace, které byly zahrnuty v aktualizaci SP1A pro Autodesk Civil 3D 2007, proto není nutné instalovat aktualizaci SP1A pro Autodesk Civil 3D 2007.

Aktualizace Service Pack 2 dále obsahuje všechny opravy obsažené v aktualizacích SP1 a SP2 aplikace Autodesk Map 2007.

Důležité: Tato aktualizace Service Pack je určena pro všechny verze aplikace Autodesk® Civil 3D® 2007 včetně těch, které již mají nainstalovanou aktualizace Service Pack 1A. Tato aktualizace Service Pack je určena pro anglické i neanglické operační systémy.

Důležité: Jestliže máte nainstalováno rozšíření Extension for Google Earth™ aplikace Autodesk®Civil 3D® 2007, musíte je před spuštěním aplikace Civil 3D s aktualizací Service Pack 2 odinstalovat. Bude vydána nová verze rozšíření Extension for Google Earth aplikace Autodesk Civil 3D 2007, která aktualizaci Civil 3D 2007 Service Pack 2 bude podporovat.

Tento soubor Readme obsahuje informace týkající se instalace a použití aktualizace Service Pack (SP). Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace SP na produkt přečetli celý dokument. Tento soubor Readme si uložte na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii pro pozdější použití.

Tento soubor Readme obsahuje následující témata:

Známé problémy v aplikaci Autodesk Civil 3D 2007

Problémy vyřešené v aktualizaci Service Pack 2 aplikace Autodesk Civil 3D 2007

Tento balíček opravných aktualizací řeší následující problémy:

Obecné
Trasy

Koridor

Modelování zemního tělesa

Popisky

LandXML

Parcely

Potrubí

Body
Podélné profily
Správa projektů
Prospektor

Povrchy

Aplikace Survey

Tato aktualizace SP obsahuje také řešení následujících potíží s aplikací AutoCAD:

Problémy vyřešené v aktualizaci Service Pack 1A aplikace Autodesk Civil 3D 2007

Aktualizace SP2 aplikace Autodesk Civil 3D 2007 obsahuje všechny opravy, které byly zahrnuty v aktualizaci SP 1A pro Autodesk Civil 3D 2007. Aktualizace SP 1A vyřešila tyto problémy:

Obecné

Trasy

Koridor

Modelování zemního tělesa

Popisky

Potrubí

 • Potíže s potrubím v Zobrazení profilu, kdy se připojené stavební objekty zobrazovaly jako tělesa, byly vyřešeny. Poznamenejme, že při zobrazení stavebního objektu jako tělesa je v dialogovém okně Styl stavebního objektu zaškrtávací políčko „Zapnout maskování součástí“ skryto. Doporučuje se používat volbu „Zobrazit jako hranici“ na kartě Profil v dialogovém okně Styl stavebního objektu. Při použití této volby bude výkon aplikace podstatně vyšší než při použití volby „Zobrazit jako těleso“.
 • Problém se stavebními objekty zobrazujícími se jako bloky v Zobrazení profilu byl vyřešen. Maskování již pracuje správně.
 • Problém s výkresy obsahujícími potrubní řady, které jsou rovnoběžné se vzorovými úsečkami, byl vyřešen. U výkresů obsahující potrubní řady, které jsou rovnoběžné se vzorovými úsečkami, již nedochází k neočekávanému ukončení.
 • Problém s referencemi potrubních řadů vytvářejících závislé objekty dat (například trasy a profily) byl vyřešen. Nyní když vytvoříte referenci potrubního řadu, závislé objekty se nevytvoří.
Body
 • Body upravené ve stromu Prospektor a nakreslené skupinami bodů jinými, než je skupina bodů Všechny body, se již aktualizují správně.
 • Potíže s použitím Editoru bodů ke změně stylů bodů, stylů popisků bodů nebo vrstev bodů byl vyřešen. Při změně těchto položek již Editor bodů reaguje správně.
 • Byl vyřešen problém s otevíráním nového výkresu pomocí výkresové šablony 2006. Výkresy, které obsahují externí datovou referenci v nastaveních bodů, lze nyní úspěšně aktualizovat.

Zprávy o odebraném množství

Aplikace Survey

Hlavní problémy vyřešené v aktualizacích Service Pack 1 a 2 aplikace Autodesk Map 3D 2007

Aktualizace SP 2 aplikace Autodesk Civil 3D 2007 obsahuje také opravy, které byly zahrnuty v aktualizaci SP 1 a 2 pro Autodesk Civil 3D 2007.

Aktualizace SP 1 a 2 pro aplikaci Autodesk Map obsahují více než 35 oprav s významným zlepšením v těchto hlavních oblastech:

Filtrování dat dotazů z dialogu Datové spojení (nové uživatelské rozhraní)

Správce zobrazení

Publikování a vykreslování

Stabilita a použitelnost

Globalizace

Zlepšení výkonuKdo by měl tuto aktualizaci SP instalovat?

Tato aktualizace SP, C3D2007_SP2.exe, je určena pro všechny verze aplikace Autodesk Civil 3D 2007 nainstalované v počítačích s operačním systémem v anglickém jazyce i jiných jazycích. Před instalací této aktualizace vezměte v úvahu následující skutečnosti:

 

Obecné informace o instalaci

Důležité: Tuto aktualizaci SP nelze odstranit spuštěním automatického odinstalování. Chcete-li obnovit svou verzi aplikace Autodesk Civil 3D 2007 do stavu před nainstalováním aktualizace SP, odinstalujte aplikaci Autodesk Civil 3D 2007 a poté ji znovu nainstalujte.

 

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Přepínače příkazového řádku systému Windows obsažené v této aktualizaci SP jsou následující:

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku jsou obsaženy v následujících postupech.

 

Použití aktualizace SP pro instalaci samostatné verze

 1. Stáhněte soubor C3D2007_SP2.exe a uložte jej do libovolné složky.
 2. Vložte instalační médium aplikace Autodesk Civil 3D 2007 do příslušné jednotky.
 3. Přejděte do složky, do níž jste uložili balíček opravných aktualizací.
 4. Poklepáním na spustitelný soubor spusťte instalaci aktualizace service pack.

Po nainstalování této aktualizace service pack bude z panelu nabídek aplikace Autodesk Civil 3D odstraněna nabídka Survey. Chcete-li, aby se nabídka Survey opět zobrazila v panelu nabídek, zadejte v příkazovém řádku aktuálnívs a poté zadejte do pole Zadejte novou hodnotu pro aktuálnívs na příkazovém řádku Civil 3D.

Instalace aktualizace SP prostřednictvím místní sítě pomocí seznamu oprav

Tímto způsobem postupujte tehdy, jestliže chcete instalovat aktualizaci pomocí komunikačního centra prostřednictvím místní sítě.

Instalace aktualizace SP pomocí komunikačního centra s použitím funkcí seznamu oprav

Při konfiguraci místního seznamu oprav postupujte podle níže uvedených pokynů.

 1. Před prováděním tohoto postupu se ujistěte, že počítač, který bude použit k nakonfigurování místního seznamu oprav, splňuje následující požadavky:
  – Musí být nainstalována aplikace Civil 3D 2007
  – Současná aktualizace se nesmí vztahovat na aplikaci Civil 3D 2007
  – Musí být nainstalován obslužný nástroj CAD Manager Control Utility 4.0
 2. Spusťte obslužný program Správce CAD.
 3. Jako produkt vyberte Autodesk Civil 3D 2007.
 4. Na kartě Komunikační centrum vyberte ze seznamu vyhledávání možnost „Získat aktualizace online z místní sítě“.
 5. Přejděte ke sdílené složce, do níž chcete stáhnout aktualizace (service pack) pro používání cesty UNC. Soubor patchlist.npl bude vytvořen automaticky.
 6. Vyberte tlačítko Správa aktualizací. (Tato operace se zdaří pouze v případě, že současná aktualizace/service pack ještě nebyly pro aplikaci Civil 3D 2007 použity.)
 7. Pomocí ikony typu akce a vybráním nabídky nastavte typ akce na Přidat do složky aktualizací.
 8. Vyberte možnost Aktualizovat složku aktualizací. To bude mít za následek stažení aktualizace/service pack ze serveru společnosti Autodesk a umožnění přístupu z definovaných umístění ostatním uživatelům.
 9. Proveďte změny.
 10. Ve spodní části nástroje CAD Manager vyberte v rozevíracím seznamu položku „Vytvořit soubor registru .reg“. Potom klepněte na tlačítko OK.
 11. V dialogovém okně Uložit jako uložte soubor do systému. Poznamenejte si jeho umístění.
 12. Soubor registru je teď připraven ke zpřístupnění uživatelům.
 13. Nainstalujte aktualizace z komunikačního centra aplikace Civil 3D 2007.

POZNÁMKA: Jakmile budou změny registru použity u klienta, komunikační centrum aplikace Autodesk Civil 3D 2007 upozorní uživatele zprávou „Dostupná aktualizace údržby“. Jakmile uživatel klepne na zprávu, zobrazí se stránka s nápisem „Autodesk Live Update“. Tato stránka obsahuje pokyny, popis aktualizace a tlačítko „Aktualizovat“, jímž se spouští stažení a instalace aktualizace.

 

Použití balíčku opravných aktualizací pro administrativní obraz sítě aplikace Autodesk Civil 3D 2007

Následující dva způsoby distribuce balíčku opravných aktualizací Autodesk Civil 3D 2007 SP2 se týkají pouze administrativních obrazů vytvořených průvodcem implementací aplikace Autodesk Civil 3D 2007 v síti. Po dokončení těchto postupů bude balíček opravných aktualizací automaticky použit pro všechny nově implementované aplikace Autodesk Civil 3D 2007.

POZNÁMKA: Při obou následujících postupech bude stažený soubor opravných aktualizací obsahovat soubor MSP (Microsoft Patch). Tento soubor je nutno extrahovat ze spustitelného souboru. Chcete-li soubor MSP extrahovat ze spustitelného souboru, použijte parametr /e („extrahovat“).

Přidání aktualizace Autodesk Civil 3D 2007 SP2 do nového administrativního obrazu aplikace Autodesk Civil 3D 2007

 1. Z webové stránky podpory produktů Autodesk si do místního počítače stáhněte soubor <Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 2.exe>.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní jednotka>:\<název aktualizace>\ /e <místní jednotka>:\<název aktualizace.msp>

 3. V počítači, do kterého jste nainstalovali aktualizaci Průvodce implementací, klepněte v nabídce Start (Windows) na položku Programy > Autodesk > Průvodce implementací.
 4. V Průvodci implementací vyberte na úvodní stránce položku Upravit administrativní obraz a klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce Vytvořit administrativní obraz zadejte v okně Vybrat instalační soubor (MSI) Autodesk cestu k souboru c3d.msi. Soubor MSI bude použit jako základ administrativního obrazu. Tento soubor se nachází na instalačním médiu produktu ve složce \BIN\Installer.
 6. V okně Umístění administrativního obrazu zadejte existující sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do tohoto umístění. Uživatelé si nainstalují aplikaci Autodesk Civil 3D z tohoto umístění.
 7. Vyberte volbu Použít aktualizaci (Service Pack) pro tento obraz.
 8. V okně Vybrat aktualizaci zadejte cestu k umístění aktualizace (umístění, které bylo zadáno v kroku 2, včetně přípony .msp). K souboru MSP můžete rovněž přejít pomocí funkce Procházet.
 9. Klepněte na tlačítko Další a podle pokynů v Průvodci implementací dokončete implementaci tohoto balíčku opravných aktualizací.

Instalace aktualizace SP2 aplikace Autodesk Civil 3D 2007 do existujícího administrativního obrazu aplikace Autodesk Civil 3D 2007 bez předchozí aplikace aktualizací

POZNÁMKA: Před použitím tohoto balíčku opravných aktualizací Autodesk Civil 3D 2007 Service Pack 2 pro existující administrativní obraz aplikace Autodesk Civil 3D 2007 se ujistěte, že ve všech klientských počítačích je již nainstalována opravná aktualizace SP2.

Důležité: Tuto aktualizaci Service Pack aplikace Autodesk Civil 3D 2007 nelze aplikovat na stávající administrativní obraz, na který je již aplikována aktualizace Service Pack 1 nebo Service Pack 1A. Aby bylo možné získat administrativní obraz s aplikovanou aktualizací Service Pack 2, je nutné vytvořit nový administrativní obraz a na něj aplikovat aktualizaci Service Pack 2. Aktualizace Service Pack 2 obsahuje všechny opravy, které byly dosud vydány pro aplikaci Civil 3D 2007.
 1. Z webové stránky podpory produktů Autodesk si do místního počítače stáhněte soubor C3D2007_SP2.exe.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní jednotka>:\<název aktualizace>\ /e <místní jednotka>:\<název aktualizace.msp>

 3. V počítači, do kterého jste nainstalovali aktualizaci Průvodce implementací, klepněte v nabídce Start (Windows) na položku Programy > Autodesk > Průvodce implementací.
 4. V Průvodci implementací vyberte na úvodní stránce položku Upravit administrativní obraz a klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce Upravit administrativní obraz v okně Vyberte soubor MSI vyberte stávající instalační soubor (MSI) aplikace Autodesk ze sdílené síťové složky, která obsahuje administrativní obraz, který chcete upravit.
 6. Vyberte možnost Použít aktualizaci (Service Pack) pro tento obraz.
 7. V okně Vybrat aktualizaci zadejte cestu k umístění aktualizace (umístění, které bylo zadáno v kroku 2, včetně přípony .msp). K souboru MSP můžete rovněž přejít pomocí funkce Procházet.
 8. Klepněte na tlačítko Další a podle pokynů v Průvodci implementací dokončete implementaci balíčku opravných aktualizací service pack.

Copyright (c) 2006 Autodesk, Inc.