Soubor Readme pro aktualizaci Service Pack 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008

V souvislosti se svým trvalým úsilím o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Service Pack 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008. Aktualizace Service Pack 2 pro aplikaci AutoCAD Civil 3D 2008 je kumulativní a obsahuje všechny aktualizace, které byly součástí souboru Service Pack 1 pro aplikaci AutoCAD Civil 3D 2008, aktualizaci Service Pack 1 není proto nutné instalovat.

Aktualizace Service Pack 2 pro aplikaci AutoCAD Civil 3D 2008 obsahuje také všechny opravy, které jsou součástí aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci AutoCAD 2008, aktualizaci Service Pack 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2008 a několik oprav hotfix aplikace AutoCAD 2008.

Tento text Readme obsahuje informace týkající se instalace a použití této aktualizace Service Pack. Důrazně doporučujeme, abyste si před instalací aktualizace Service Pack do produktu přečetli celý tento dokument. Soubor Readme uložte na pevný disk nebo si jeho kopii vytiskněte.

Tento text Readme obsahuje následující témata:

Kdo by měl tuto aktualizaci Service Pack instalovat?

Tato aktualizace Service Pack C3D2008_SP2.exe je určena pro všechny verze aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 nainstalované v počítačích s operačním systémem v anglickém jazyce i jiných jazycích.

Všeobecné informace o instalaci

Důležité: Odinstalování této aktualizace Service Pack nelze provést automatickým odinstalačním procesem. Chcete-li obnovit svou verzi aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 do stavu před nainstalováním aktualizace Service Pack, odinstalujte aplikaci AutoCAD Civil 3D 2008 a poté ji znovu nainstalujte.

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Přepínače příkazového řádku systému Windows, které používá tato aktualizace Service Pack, jsou následující:

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku jsou obsaženy v následujících postupech.

Použití aktualizace Service Pack pro instalaci samostatné verze

 1. Stáhněte si soubor C3D2008_SP2.exe a uložte jej do libovolné složky.
 2. Vložte instalační médium aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 do příslušné jednotky.
 3. Přejděte do složky, do níž jste uložili tuto aktualizaci Service Pack.
 4. Poklepáním na spustitelný soubor spusťte instalaci aktualizace Service Pack.

Instalace aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě pomocí seznamu oprav

Tímto způsobem postupujte v případě, že chcete instalovat tuto aktualizaci Service Pack pomocí komunikačního centra prostřednictvím místní sítě.

Instalace aktualizace Service Pack pomocí komunikačního centra s použitím funkcí seznamu oprav

 1. Do počítače, v němž je nainstalována aplikace AutoCAD Civil 3D 2008, nainstalujte sadu CAD Manager Tools 4.0. Postup: Vložte disk s produktem AutoCAD Civil 3D 2008 a klepněte na položku Nainstalovat nástroje a pomůcky. Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko Další. Na obrazovce Vybrat produkty k instalaci klepněte na položku CAD Manager Tools 4.0.

  POZNÁMKA: Přímo do tohoto počítače by aktualizace Service Pack neměla být instalována.

 2. Ve sdíleném umístění vytvořte složku, do níž budou staženy opravy (příklad: \\název_serveru\sdílená_složka\ ).
 3. Klepněte na položky Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > CAD Manager Control Utility.
 4. V rozevírací nabídce vyberte položku AutoCAD Civil 3D 2008 a klepněte na tlačítko OK.
 5. Na kartě Informační centrum vyberte na panelu Komunikační centrum položku Povolit aktualizace Live Update. V rozevírací nabídce vyberte možnost Přijímat aktualizace Live Update z místní sítě.
 6. Klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do dříve vytvořeného sdíleného umístění (příklad: \\název_serveru\sdílená_složka\ ).
 7. Vyberte možnost Správa oprav. Tím přejdete na servery společnosti Autodesk, kde lze stáhnout veškeré dostupné opravy pro aktuální instalaci aplikace AutoCAD Civil 3D 2008.
 8. V okně Správa oprav se zobrazí seznam všech aktualizací Service Pack pro aplikaci AutoCAD Civil 3D 2008. Vyberte aktualizaci Service Pack, kterou chcete použít. V seznamu Typ akce vyberte možnost Přidat do složky oprav a pak položku Aktualizovat složku oprav.
 9. V části s podrobnostmi uvidíte složku stažení místní opravy ve formátu <čas><datum>".
 10. Klepněte na tlačítko Zavřít.

  Ověřte, zda je v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2008 nakonfigurováno Komunkační centrum. Po jeho konfiguraci uvidíte, že je k dispozici oprava údržby služby Live Update.

Použití této aktualizace Service Pack na síťový administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 3D 2008

Následující dva způsoby distribuce aktualizace Service Pack 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 lze použít pouze u administrativních obrazů vytvořených pomocí Průvodce síťovou instalací aplikace AutoCAD Civil 3D 2008. Po dokončení těchto postupů bude aktualizace Service Pack automaticky použita na všechny nově implementované aplikace AutoCAD Civil 3D 2008.

Upozornění:: Implementaci, která již obsahuje aktualizaci Service Pack 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 1, nelze změnit. Pokus o zahrnutí aktualizace Service Pack 2 do aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 2 v implementaci, kde již je zahrnuta aktualizace SP1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008, vytvoří a nainstaluje nestabilní verzi aplikace AutoCAD Civil 3D 2008. Pro aktualizaci Service Pack 2 aplikace AutoCAD Civil 3D je nutné vytvořit novou implementaci.

POZNÁMKA: Pro oba následující postupy platí, že stažený soubor aktualizace Service Pack obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch). Tento soubor je nutno extrahovat ze spustitelného souboru. Chcete-li soubor MSP extrahovat ze spustitelného souboru, použijte parametr /e („extrahovat“).

Přidání aktualizace Service Pack 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 2 do novéhoadministrativního obrazu aplikace AutoCAD Civil 3D 2008

 1. Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk si do svého počítače stáhněte soubor C3D2008_SP2.exe.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující údaje a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy>\ /e <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy.msp>

 3. Na instalačním médiu vyberte položku Vytvořit implementaci.
 4. Vyberte umístění pro implementaci, zadejte název a poté klepněte na tlačítko Další.
 5. Vyberte produkty, které chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další.
 6. Na stránce Konfigurace proveďte vlastní úpravy implementace klepnutím na tlačítko Konfigurovat.
 7. Pokračujte ve vlastních úpravách implementace. Na stránce Zahrnout aktualizace Service Pack použijte tlačítko – elipsy k procházení na umístění souboru MSP, který byl stažen a extrahován ze spustitelného souboru.
 8. Zvolte možnost Sloučit instalaci aktualizace Service Pack. Při sloučení instalace je během instalace produktu nainstalována aplikace Civil 3D i aktualizace Service Pack.
 9. POZNÁMKA: Pro zahrnutí aktualizace Service Pack je třeba použít možnost „Sloučit aktualizace Service Pack se souborem MSI administrativního obrazu“. Nevybírejte možnost připojení k administrativnímu obrazu, protože tímto postupem nedojde k začlenění aktualizace Service Pack do instalace.

 10. Dokončete uživatelské úpravy, klepněte na položku Instalace je dokončena a poté na položku Vytvořit implementaci.

Použití aktualizace Service Pack 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 na existující administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 3D 2008

POZNÁMKA: Před použitím aktualizace Service Pack 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 na administrativní obraz aplikace AutoCAD Civil 3D 2008 se ujistěte, že všechny klientské počítače již byly aktualizovány pomocí aktualizace Service Pack 2.

 1. Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk si do svého počítače stáhněte soubor C3D2008_SP2.exe.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující údaje a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy>\ /e <místní_disková_jednotka>:\<název_opravy.msp>

 3. Na počítači, ve kterém jste vytvořili původní implementaci aplikace AutoCAD Civil 3D 2008, existuje zástupce „upravit <název_implementace>“. Poklepejte na tohoto zástupce.
 4. V instalačním systému můžete pro implementaci vybrat nový název nebo umístění.
 5. Na stránce Zahájit implementaci zadejte nový název nebo přijměte současný název.
 6. Na stránce Prohlédnout – Konfigurovat – Vytvořit stránku implementace prohlédněte a proveďte veškeré požadované změny.
 7. Klepněte na možnost Konfigurovat a poté na stránce Zahrnout aktualizace Service Pack pomocí tlačítka se třemi tečkami přejděte na umístění souboru MSP, který byl stažen a extrahován ze spustitelného souboru.
 8. Zvolte možnost sloučení instalace aktualizace Service Pack. Při sloučení instalace je během instalace produktu nainstalována aplikace Civil 3D i aktualizace Service Pack.

  POZNÁMKA: Pro zahrnutí aktualizace Service Pack je třeba použít možnost „Sloučit aktualizace Service Pack se souborem MSI administrativního obrazu“. Nevybírejte možnost připojení k administrativnímu obrazu, protože tímto postupem nedojde k začlenění aktualizace Service Pack do instalace.

 9. Dokončete uživatelskou úpravu a vyberte možnost Konfigurace dokončena. Potom klepněte na položku Vytvořit implementaci. Aktualizace Service Pack bude automaticky použita ve všech nově implementovaných aplikacích AutoCAD Civil 3D 2008.

Známé problémy v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2008

Při vkládání sestavení aplikace Civil 3D z palety nástrojů ve formě bloku se ujistěte, zda je položka Rozbalit v dialogovém okně Vlastnosti palety nastavena na možnost Ne. Výběr možnosti Ano u možnosti Rozbalit způsobí, že části podsestavy budou v okně výkresu izolované. Možným zástupným řešením je rozbalení bloku po vložení šablony typického příčného řezu.

Problémy s aplikací AutoCAD Civil 3D 2008 oznámené pomocí služby Zákaznická hlášení o chybách

Díky podrobným informacím od zákazníků, kteří používají službu Zákaznická hlášení o chybách, byla vyřešena a opravena řada problémů v následujících oblastech:

Problémy vyřešené aktualizací Service Pack 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008

Tato aktualizace Service Pack obsahuje řešení více než sedmdesáti problémů. V této části souboru Readme jsou uvedeny některé změny funkčnosti a popsány vyřešené problémy, které dříve způsobovaly ztrátu dat či neočekávaná ukončení aplikace Civil 3D.

Obecné

Správa projektů

Projekt koridoru a sestavení šablony typického příčného řezu

Zemní tělesa a návrhové linie

Popisky

Parcely

Vytvoření situace

Profily a pohledy profilu

Trasy

Potrubí

Body

Pohledy příčných řezů

Aplikace Survey

Povrchy

Tabulky

Problémy vyřešené aktualizací Service Pack 1 aplikace AutoCAD Civil 3D 2008

Tato aktualizace Service Pack řeší následující problémy:

Obecné

Trasy

Vytváření situací

Projekt koridoru a sestavení šablony typického příčného řezu

Zemní tělesa a návrhové linie

Popisky

Parcely

Profily a pohledy profilu

Potrubí

 • Stavební objekty jsou nyní v zobrazení profilu opatřeny popisky. Předtím byly popisky pouze na potrubí.
 • Při vytváření potrubní sítě z křivky byla doplněna možnost výběru ‚prázdného stavebního objektu‘.
 • Byl vyřešen problém s tabulkami potrubí, které se při úpravách názvů potrubí neaktualizovaly.
 • Program již nebude neočekávaně ukončen v případě, že odstraníte poslední potrubí nebo stavební objekt uvedený v Prospektoru.
 • Byl vyřešen problém se změnou stylu potrubí pomocí položky Vlastnosti potrubí. V případě výběru nedostupné velikosti součásti nebyla dříve odeslána do Prohlížeče událostí žádná zpráva a byla vybrána nesprávná velikost. Jestliže vyberete velikost potrubí, která v katalogu neexistuje, Prohlížeč událostí vás upozorní, že se velikost potrubí změnila na nejbližší dostupnou velikost.
 • Popisky potrubí a stavebních objektů v zobrazení profilu nyní správně zobrazují hodnoty výpočtu výrazu.
 • Byl vyřešen problém s migrací popisků potrubní sítě. Dříve se stávalo, že pokud existovala síť s jediným popsaným potrubím, nemusel se při otevření výkresu v aplikaci AutoCAD Civil 3D popisek zobrazit.
 • Byl vyřešen problém s neplatnými potrubními stavebními objekty. Dříve se stávalo, že výkres obsahující neplatné stavební objekty nezobrazil popisky stavebních objektů a popisky stavebních objektů úspěšně vytvořené v zobrazení půdorysu se nezobrazily v zobrazení profilu. Aktualizace Service Pack obsahuje soubor AeccNetwork.dbx.
 • Příkaz Export do LandXML provede nyní správně export potrubních sítí spolu s daty jejich tras. Dříve měla absence asociovaných dat tras za následek nesprávné vykreslení potrubí a stavebních objektů v pohledu profilu a staničení trasy byla zobrazena jako počáteční staničení 0+0.
 • Hodnoty uživatelsky definovaných výrazů se nyní v popiscích zobrazení profilu zobrazí správně. Dříve se místo těchto hodnot zobrazovaly otazníky.
 • Při práci s potrubními sítěmi v Prospektoru je nyní k dispozici zvýšená výkonnost.
 • Byl vyřešen problém s odstraňováním součástí v pohledu Potrubní síť. Dříve docházelo k neočekávanému ukončení programu po otevření pohledu Potrubní síť z dialogového okna Nástroje rozvržení sítě, smazání několika součástí a zavření pohledu. V režimu rozvržení již není mazaní součástí z pohledu možné. Po klepnutí pravým tlačítkem na součást v pohledu Potrubní síť a následné volbě položky Odstranit se zobrazí hlášení „Ke smazání součástí v režimu rozvržení musíte použít tlačítko Odstranit na panelu nástrojů Úpravy sítě“. Ke smazání součástí použijte tento alternativní postup.
 • Byl vyřešen problém s exportem potrubních sítí do LandXML. Dříve se stávalo, že pokud dvě sítě obsahovaly stejně pojmenované součásti, nemuselo k jejich exportu dojít.
 • Potrubí a stavební objekty přidané do sítě, na kterou existuje odkaz, budou nyní v odkazujícím výkresu zobrazeny správným stylem.
 • Trasy vytvořené ze sítě nyní zobrazují název potrubní sítě. Dříve se místo názvu potrubní sítě zobrazovaly otazníky (???).
 • Do stavebních objektů nelze přidávat neplatné profily. Po přidání neplatného profilu a následném pokusu o jeho smazání docházelo dříve k neočekávanému ukončení programu.

Body

Pohledy příčných řezů

Aplikace Survey

Povrchy

Tabulky

Obecné aktualizace v aktualizaci Service Pack 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2008

Soubory SHP

Vykreslování

Obecné Problémy

Bloky aplikace AutoCAD

Editor stylů

Propojení se systémy Oracle

Uživatelé rozhraní API

Opravy hotfix aplikace AutoCAD 2008 zahrnuté v této aktualizaci Service Pack

Obecné aktualizace v aktualizaci Service Pack 1 aplikace AutoCAD 2008

Rozhraní .NET API

64bitové

Přizpůsobení měřítka poznámek

Atributy

Bloky

Komunikační centrum
Řídicí panely

Extrahování dat

Kóty

Zobrazení

DWG

E-Transmit

Pole

Šrafy

Obrázek

Rozvržení

Multiodkaz

Odstavcový text

Otevírání a ukládání

Uchopení objektu

Export do formátu PDF

Ladění výkonu

Vykreslování

Tabulky

Paleta nástrojů

Styly zobrazení

Externí reference

Známé problémy s touto aktualizací Service Pack

Chyby aplikace AutoCAD 2008 oznámené pomocí služby Zákaznická hlášení o chybách

Díky podrobným informacím od zákazníků, kteří používají službu Zákaznická hlášení o chybách, byla vyřešena a opravena řada problémů v následujících oblastech:

 


Copyright (c) 2007 Autodesk, Inc.