Plik Readme dla programu AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 2

W ramach nieustających starań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości swoich produktów, firma Autodesk wydała pakiet serwisowy AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 2. Pakiet serwisowy AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 2 jest zbiorem aktualizacji zawierającym również aktualizacje dostępne w pakiecie serwisowym AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 1. Nie ma więc potrzeby instalowania pakietu AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 1.

Pakiet serwisowy AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 2 zawiera również wszystkie poprawki dostępne w pakiecie serwisowym AutoCAD 3D 2008 Service Pack 1, pakiecie serwisowym AutoCAD Map 3D 2008 Service Pack 1 i klika poprawek programu AutoCAD 2008.

Niniejszy plik Readme zawiera instrukcję instalacji oraz informacje na temat sposobu korzystania z pakietu serwisowego. Przed zastosowaniem dodatku Service Pack dla produktu zalecane jest zapoznanie się z całą treścią niniejszego dokumentu. Aby umożliwić szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji, plik Readme należy wydrukować lub zapisać na dysku twardym komputera.

W pliku omówione zostały następujące tematy:

Dla kogo przeznaczony jest ten pakiet serwisowy?

Pakiet serwisowy C3D2008_SP2.exe przeznaczony jest dla wszystkich wersji programu Autodesk Civil 3D 2008, uruchamianych zarówno w anglojęzycznej, jak i innych wersjach systemu operacyjnego.

Ogólne informacje na temat instalacji

Ważne: Usunięcie tego pakietu serwisowego przy pomocy automatycznego programu odinstalowującego nie jest możliwe. Przywrócenie programu AutoCAD Civil 3D 2008 w wersji istniejącej przed instalacją pakietu serwisowego wymaga odinstalowania i ponownego zainstalowania programu AutoCAD Civil 3D 2008.

Opcje wiersza polecenia systemu Windows

Pakiet serwisowy rozpoznaje następujące opcje wiersza polecenia systemu Windows:

Poniższe procedury zawierają zalecenia dotyczące sposobu korzystania z opcji wiersza polecenia.

Instalowanie pakietu serwisowego w przypadku instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz plik C3D2008_SP2.exe i zapisz w dowolnym folderze.
 2. Umieść w napędzie nośnik instalacyjny z programem AutoCAD Civil 3D 2008.
 3. Przejdź do folderu zawierającego pakiet serwisowy.
 4. Aby zainstalować pakiet serwisowy, kliknij dwukrotnie plik wykonywalny.

Instalowanie pakietu serwisowego za pośrednictwem sieci lokalnej, z wykorzystaniem listy poprawek

Procedurę tę należy zastosować, jeśli pakiet serwisowy ma być zainstalowany w całej sieci lokalnej przy pomocy Centrum komunikacyjnego.

Instalacja pakietu serwisowego przy pomocy Centrum komunikacyjnego i lokalnej listy poprawek

 1. Na komputerze z zainstalowanym programem AutoCAD Civil 3D 2008 zainstaluj również narzędzia CAD Manager Tools 4.0. W tym celu umieść w napędzie nośnik zawierający produkt AutoCAD Civil 3D 2008 i wybierz opcję Zainstaluj narzędzia. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej. Na stronie Wybierz produkty do zainstalowania wybierz pozycję CAD Manager Tools 4.0.

  UWAGA: Nie można zainstalować tego pakietu serwisowego na tym komputerze.

 2. W lokalizacji udostępnionej utwórz folder, do którego pobierane będą uaktualnienia (przykład: \\nazwaserwera\położenie_udostępnionego_folderu\ ).
 3. Kliknij menu Start > Programy > Autodesk > CAD Manager Tools > CAD Manager Control Utility.
 4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję AutoCAD Civil 3D 2008 i kliknij przycisk OK.
 5. Na karcie Centrum informacyjne w polu Panel centrum komunikacyjnego wybierz opcję Włącz funkcję aktualizacji Live Update. Z listy rozwijanej wybierz opcję Odbierz powiadomienia z sieci lokalnej.
 6. Wybierz polecenie Przeglądaj i przejdź do utworzonej lokalizacji udostępnianej (przykład: \\nazwaserwera\położenie_udostępnionego_folderu\ ).
 7. Wybierz opcję Zarządzaj poprawkami. Ta opcja umożliwia łączenie z serwerami firmy Autodesk i pobieranie dostępnych poprawek dla bieżącej instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2008.
 8. W polu Zarządzaj poprawkami znajduje się lista pakietów serwisowych AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack. Wybierz pakiet serwisowy, który ma być zastosowany. W polu Typ operacji wybierz opcję Dodaj do folderu poprawek i opcję Aktualizuj folder poprawek.
 9. Na obszarze szczegółów wyświeltony zostanie komunikat „Pobrano do lokalnego folderu poprawek w dniu <godzina><data>".
 10. Kliknij przycisk Zamknij.

  Upewnij się, że w programie AutoCAD Civil 3D 2008 jest skonfigurowane Centrum komunikacyjne. Po skonfigurowaniu centrum dostępna będzie opcja Poprawki konserwacyjne funkcji Live Update.

Instalowanie pakietu serwisowego w przypadku sieciowego obrazu administracyjnego AutoCAD Civil 3D 2008

Następujące dwie metody dystrybucji pakietu AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 2 mają zastosowanie tylko w przypadku obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą Kreatora instalacji sieciowej programu AutoCAD Civil 3D 2008. Powodują one, że pakiet serwisowy zostanie automatycznie zastosowany do wszelkich nowych instalacji programu AutoCAD Civil 3D 2008.

Ostrzeżenie: Nie można modyfikować instalacji zawierających pakiet serwisowy AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 1. Dodanie pakietu serwisowego AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 2 do instalacji zawierającej pakiet scalony pakiet serwisowy AutoCAD Civil 3D 2008 SP1 powoduje utworzenie i zainstalowanie niestabilnej wersji programu AutoCAD Civil 3D 2008. Należy utworzyć nową instalację dla pakietu serwisowego AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 2.

UWAGA: W obu przypadkach pobierany pakiet serwisowy zawiera plik MSP (Microsoft Patch). Należy go wyodrębnić z pliku wykonywalnego. W tym celu należy użyć opcji wiersza polecenia /e (jak „extract” czyli „wyodrębnij”).

Dodawanie pakietu serwisowego AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 2 do nowego obrazu administracyjnego AutoCAD Civil 3D 2008

 1. Pobierz plik C3D2008_SP2.exe z witryny internetowej pomocy technicznej dla produktów Autodesk i zapisz go na komputerze lokalnym.
 2. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Uruchom. Wprowadź poniższe informacje, a następnie kliknij przycisk OK.

  <dysk lokalny>:\<nazwa ścieżki>\ /e <dysk lokalny>:\<nazwa poprawki.msp>

 3. Na nośniku instalacyjnym kliknij przycisk Utwórz obraz stanowiska.
 4. Wybierz położenie obrazu stanowiska, wprowadź nazwę i kliknij przycisk Dalej.
 5. Wybierz produkty do zainstalowania i kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Konfiguracja kliknij przycisk Konfiguruj, aby dostosować obraz stanowiska.
 7. Kontynuuj dostosowywanie obrazu stanowiska. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk z wielokropkiem, aby przejść do lokalizacji pliku MSP pobranego i wyodrębnionego z pliku wykonywalnego.
 8. Wybierz opcję łącznej instalacji pakietu serwisowego. Scalenie instalacji powoduje zainstalowanie programu Civil 3D i pakietu serwisowego.
 9. UWAGA: Należy wybrać metodę uwzględniania pakietu serwisowego: „Scal pakiety serwisowe z plikiem MSI obrazu administracyjnego”. Nie należy wybierać opcji dołączenia obrazu administracyjnego, ponieważ ta metoda nie uwzględnia pakietu serwisowego podczas procesu instalacji.

 10. Zakończ dostosowywanie i kliknij przycisk Konfiguracja ukończona, a następnie przycisk Utwórz obraz stanowiska.

Stosowanie pakietu serwisowego AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 2 do istniejącego obrazu administracyjnego AutoCAD Civil 3D 2008

UWAGA: Przed zastosowaniem pakietu AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 2 do istniejącego obrazu administracyjnego programu AutoCAD Civil 3D 2008 należy się upewnić, że wszystkie komputery klienckie zostały zaktualizowane przy użyciu pakietu serwisowego Service Pack 2.

 1. Pobierz plik C3D2008_SP2.exe z witryny internetowej pomocy technicznej dla produktów Autodesk i zapisz go na komputerze lokalnym.
 2. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Uruchom. Wprowadź poniższe informacje, a następnie kliknij przycisk OK.

  <dysk lokalny>:\<nazwa ścieżki>\ /e <dysk lokalny>:\<nazwa ścieżki.msp>

 3. Na komputerze, na którym utworzono pierwotny obraz stanowiska AutoCAD Civil 3D 2008, znajduje się skrót „modify <deployment name>” („modyfikuj <nazwa obrazu stanowiska>”). Kliknij dwukrotnie ten skrót.
 4. Na stronie Struktura instalacji można wybrać nową nazwę lub położenie obrazu stanowiska.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie obrazu stanowiska określ nową nazwę lub pozostaw ją bez zmian.
 6. Przejrzyj stronę Przejrzyj - Konfiguruj - Utwórz obraz stanowiska i wprowadź wymagane zmiany.
 7. Kliknij przycisk Konfiguruj, wprowadź odpowiednie zmiany na stronie Dołącz pakiety serwisowe, a następnie kliknij przycisk z wielokropkiem, aby przejść do lokalizacji pliku MSP pobranego i wyodrębnionego z pliku wykonywalnego.
 8. Wybierz opcję łącznej instalacji pakietu serwisowego. Scalenie instalacji powoduje zainstalowanie programu Civil 3D i pakietu serwisowego.

  UWAGA: Należy wybrać metodę uwzględniania pakietu serwisowego: „Scal pakiety serwisowe z plikiem MSI obrazu administracyjnego”. Nie należy wybierać opcji dołączenia obrazu administracyjnego, ponieważ ta metoda nie uwzględnia pakietu serwisowego podczas procesu instalacji.

 9. Zakończ dostosowywanie i kliknij przycisk Konfiguracja ukończona, a następnie przycisk Utwórz obraz stanowiska. Pakiet serwisowy zostanie automatycznie zastosowany do wszelkich nowych obrazów stanowiska programu AutoCAD Civil 3D 2008.

Znane problemy w programie AutoCAD Civil 3D 2008

Wstawiając zespół Civil 3D z palety narzędzi jako blok, należy się upewnić, że w oknie dialogowym Właściwości narzędzia dla opcji Rozbij wybrane jest ustawienie Nie. Wybranie ustawienia Tak spowoduje rozrzucenie elementów podzespołu w oknie rysowania. Blok można rozbić po wstawieniu zespołu.

Problemy dotyczące aplikacji AutoCAD Civil 3D 2008 zgłaszane za pomocą narzędzia Zgłaszanie błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od użytkowników, którzy skorzystali z narzędzia zgłaszania błędów po stronie klienta, zlokalizowano i usunięto kilka problemów dotyczących takich zagadnień, jak:

Problemy usunięte za pomocą pakietu serwisowego AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 2

Ten pakiet serwisowy rozwiązuje ponad 70 problemów. W tej sekcji przedstawione są rozwiązane problemy, które wcześniej były przyczyną utraty danych, niespodziewanych problemów z aplikacją Civil 3D lub zmiany działania funkcji.

Ogólne

Zarządzanie projektem

Projekt korytarza i podzespoły

Skarpy i linie charakterystyczne

Etykiety

Działki

Narzędzia tworzenia dokumentacji

Profile i widoki profili

Linie trasowania

Rury

Punkty

Widoki przekrojów poprzecznych

Pomiar

Powierzchnie

Tabele

Problemy usunięte za pomocą pakietu serwisowego AutoCAD Civil 3D 2008 Service Pack 1

Pakiet serwisowy rozwiązuje następujące problemy:

Ogólne

Linie trasowania

Tworzenie planów

Projekt korytarza i podzespoły

Skarpy i linie charakterystyczne

Etykiety

Działki

Profile i widoki profili

Rury

 • Obecnie w widoku profilu etykietowane są struktury. Poprzednio etykietowane były tylko rury.
 • Dodano opcję umożliwiającą wybór „struktury pustej” podczas tworzenia sieci z polilinii.
 • Rozwiązano problem polegający na braku aktualizacji tabel rur w wyniku edycji nazw struktur.
 • Usunięcie ostatniej rury lub struktury znajdującej się na liście Nawigatora nie powoduje już nieoczekiwanego zakończenia pracy programu.
 • Rozwiązano problem związany ze zmianą stylów rur w oknie dialogowym Właściwości rury. Poprzednio po wybraniu niedostępnego rozmiaru części żaden komunikat nie był przesyłany do przeglądarki zdarzeń i wybierany był nieprawidłowy rozmiar. Obecnie po wybraniu rozmiaru części nieistniejącego w katalogu przeglądarka zdarzeń ostrzega o zmianie rozmiaru rury na najbliższy dostępny rozmiar.
 • Na etykietach rur i struktur w widoku profilu wyświetlane są obecnie prawidłowe wartości obliczanego wyrażenia.
 • Rozwiązano problem z migracją etykiet sieci rurociągów. Poprzednio w przypadku sieci z jedną rurą oznaczoną etykietą etykieta nie była wyświetlana po otwarciu rysunku w programie AutoCAD Civil 3D.
 • Rozwiązano problem związany z nieprawidłowymi strukturami rur. Poprzednio na rysunku zawierającym nieprawidłowe struktury nie były wyświetlane etykiety struktur, a etykiety struktur pomyślnie utworzone w widoku planu nie były wyświetlane w widoku profilu. Do pakietu serwisowego dołączono plik AeccNetwork.dbx.
 • Za pomocą polecenia Eksportuj do LandXML eksportowane są obecnie w prawidłowy sposób sieci rurociągów z danymi linii trasowania. Poprzednio brak tych skojarzonych danych linii trasowania skutkował nieprawidłowym rysowaniem rur i struktur w widoku profilu i wyświetlaniem pikiet linii trasowania od pikiety 0+0.
 • Na etykietach widoku profilu wyświetlane są obecnie w sposób prawidłowy wartości wyrażeń zdefiniowanych przez użytkownika. Poprzednio były one wyświetlane jako znaki zapytania.
 • Zwiększono wydajność podczas pracy z sieciami rurociągów w Nawigatorze.
 • Rozwiązano problem z usuwaniem części w perspektywie Sieć rurociągów. Poprzednio po otwarciu perspektywy Sieć rurociągów w oknie dialogowym Narzędzia układu sieci i usunięciu kilku części wraz z zamknięciem perspektywy następowało nieoczekiwane zakończenie pracy programu. Nie ma już opcji usuwania części z perspektywy w trybie układu. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy części w perspektywie Sieć rurociągów i wybraniu opcji Usuń wyświetlany jest następujący komunikat „While in layout mode you must use the delete button on the network editing toolbar to erase parts” (Aby w trybie układu usunąć części należy nacisnąć przycisk Usuń na pasku narzędzi edycji sieci). Części należy usuwać za pomocą tej alternatywnej metody.
 • Rozwiązano problem z eksportowaniem sieci rurociągów do pliku LandXML. Poprzednio jeśli dwie sieci zawierały części o identycznych nazwach, nie można ich było eksportować.
 • Rury i struktury dodawane do istniejącej odwoływanej sieci wyświetlane są obecnie w prawidłowym stylu w odwoływanym rysunku.
 • Na liniach trasowania utworzonych z sieci wyświetlana jest obecnie nazwa sieci rurociągów. Poprzednio nazwa sieci rurociągów wyświetlana była w postaci pytajników (???).
 • Nie można dodawać do struktur nieprawidłowych profilów. Poprzednio po dodaniu nieprawidłowego profilu i próbie jego usunięcia następowało nieoczekiwane zakończenie pracy programu.

Punkty

Widoki przekrojów poprzecznych

Pomiar

Powierzchnie

Tabele

Ogólne aktualizacje w pakiecie serwisowym AutoCAD Map 3D 2008 Service Pack 1

Pliki SHP

Drukowanie

Problemy ogólne

Bloki AutoCAD

Edytor stylów

Połączenia Oracle

Użytkownicy interfejsu programów użytkowych (API)

Poprawki AutoCAD 2008 zawarte w tym pakiecie serwisowym

Ogólne aktualizacje w pakiecie serwisowym AutoCAD 2008 Service Pack 1

Interfejs .NET API

Wersje 64-bitowe

Skalowanie opisów

Atrybuty

Bloki

Centrum komunikacyjne
Tablice narzędzi

Wyodrębnianie danych

Wymiarowanie

Wyświetlanie

DWG

E-Transmit

Pola

Kreskowanie

Obrazy

Układy

Wielolinia odniesienia

Tekst wielowierszowy

Otwieranie/zapisywanie

Lokalizacja względem obiektu

Eksport do formatu PDF

Dostrajanie wydajności

Drukowanie

Tabele

Paleta narzędzi

Style wizualne

Odnośnik

Znane problemy z tym dodatkiem Service Pack

Problemy dotyczące aplikacji AutoCAD 2008 zgłaszane za pomocą narzędzia zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od użytkowników, którzy skorzystali z narzędzia zgłaszania błędów po stronie klienta, zlokalizowano i usunięto kilka problemów dotyczących takich zagadnień, jak:

 


Copyright (c) 2007 Autodesk, Inc.